MODLITWA UZDRAWIAJĄCA

MODLITWA UZDRAWIAJĄCA DUSZE I CIAŁO – EGZORCYSTYCZNA

1.Modlitwa „Ojcze Nasz” w wersji podstawowej:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.
Jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego Amen.

lub w wersji rozbudowanej:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, tu na ziemi i w nas,
Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje
I niech objawi się ono w nas.
Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi i w nas.
Chleba naszego powszedniego, owocu winnego i słowa Twego
Daj nam dzisiaj i każdego dnia i odpuść nam nasze winy
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Bo tyle będziesz miał odpuszczone ile sam odpuścisz.
I nie dopuszczaj do nas żadnego pokuszenia
Ale zbaw nas od wszelkiego zła
Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków Amen.

2.Dziękujemy Ci Boże za łaski, dobrodziejstwa, które otrzymujemy każdej minuty, każdej sekundy od Ciebie Boże, dziękujemy Ci Boże za dar życia.

3.Prosimy Cię Boże aby nasze słowa były Twoimi słowami, aby nasze myśli były Twoimi myślami.
Oddajemy się Tobie Boże w prowadzenie na wieki.

4.Przepraszamy Cię Boże jeśli obraziliśmy Ciebie w naszych myślach, słowach i uczynkach albo jeśli  zrobiliśmy coś co było niezgodne z Twoją wolą – przepraszamy Ciebie Boże jak tylko potrafi nasza dusza, nasze ciało to wyrazić. W dowód wdzięczności dla Ciebie Boże wysyłam Ci miłość, wybaczenie i wdzięczność.

5.Wysyłamy miłość, wybaczenie i wdzięczność do Boga x 9.

6.Proszę Cię Boże spraw niech nasza miłość i wybaczenie do całego stworzenia, które będziemy wysyłać uzdrowi nasze dusze, nasze ciała oraz sprawi, że wszędzie będzie płynęła cudowna boska energia pomiędzy nami a całym Twoim stworzeniem Boże i sprawi że staniemy się Wolni, Zdrowi i Szczęśliwi.

7.Wysyłam miłość i wybaczenie do całego stworzenia x 9.

8.Proszę Cię Boże oczyść nasze dusze i nasze ciała, zabierz od nas ból, choroby, cierpienie duszy i ciała, zabierz Boże od nas lęk, strach, troski, zmartwienia, zabierz Boże od nas gniew, nienawiść, brak wybaczania, przywiązania, więzi i wszystkie te niskie energie, które powodowały choroby lub różne nieprzyjemne sytuacje w naszym życiu, na które nie mogliśmy znaleźć odpowiedzi.
Niech miłość i wybaczenie, które będziemy wysyłać do każdej komórki naszego ciała, uzdrowi nasze dusze, nasze ciała i zregeneruje nasz organizm.

9.Wysyłam miłość i wybaczenie do każdej komórki naszego ciała x 9.
(podczas odmawiania można swoimi rękami dotykać swojego ciała tam, gdzie był problem zdrowotny).

10.Wysyłam miłość i wybaczenie do rodu mojej matki i rodu mojego ojca x 9.

11.Wysyłam miłość i wybaczenie do moich związków karmicznych z przeszłości, które były powodem naszych chorób i nieprzyjemnych sytuacji w naszym życiu x 9.

12.Prosimy Cię Boże, aby skończyły się wojny, kataklizmy, przemoc, terror i zło wśród całego stworzenia.

Niech wreszcie zapanuje Boże wśród całego Twojego stworzenia Spokój, Równowaga, Dobro, Miłość, Radość, Szczęście, Zadowolenie, Neutralność, Serdeczność, Bezinteresowność, Akceptacja, Wolność od zła i Prawość.

Niech całe Twoje Boże stworzenie stanie się Wolne, Zdrowe, Szczęśliwe i Radosne.
Niech całe Twoje stworzenie Boże stanie się Prawdą, Prawością, Miłością, Dobrem, Niekrzywdzeniem w myślach, słowach i uczynkach.

13.Prosimy Cię Boże, spraw abyśmy mogli zrozumieć sens życia tu i teraz, abyśmy mogli odkryć Boga w swoim sercu i sercu drugiego człowieka, żebyśmy mogli zrozumieć dlaczego chorowaliśmy, dlaczego spotykały nas różne nieprzyjemne sytuacje w naszym życiu, dlatego prosimy Cię Boże podnieś świadomość całemu stworzeniu.

14.Proszę Boga, aby nastąpiła laserowa transformacja świadomości całego stworzenia i w tej intencji wysyłam miłość i wybaczenie do Boga x 9.

15.Boże spraw aby od tej chwili całe stworzenie Twoje stało się Prawdą, Prawością, Miłością, Dobrem, Niekrzywdzeniem, dlatego wysyłam miłość i wybaczenie do Boga x 9.

16.Boże spraw aby od tej chwili w całym stworzeniu Twoim był Spokój, Równowaga, Dobro, Miłość, Radość, Szczęście, Akceptacja, Zadowolenie, Neutralność, dlatego wysyłam miłość i wybaczenie do Boga x 9.

17.Boże spraw, aby od tej chwili wszystkie dusze były rozbudzone ze snu, z letargu do życia w Bogu i z Bogiem i żeby były szczęśliwe i oddane Bogu w prowadzenie na wieki, dlatego wysyłam miłość i wybaczenie do Boga x 9.

18.Niech miłość i wybaczenie, które wysyłam całemu stworzeniu, błyskawicznie uzdrawia i leczy wszystkie istoty z chorób i różnych niedomagań, niech oświeca błyskawicznie i leczy wszystkie dusze i prowadzi je do Boga dlatego wysyłam miłość i wybaczenie do Boga x 9.

19.Niech moja miłość, którą wysyłam oświeca błyskawicznie, leczy wszystkie dusze i prowadzi do Boga, dlatego wysyłam miłość i wybaczenie do Boga x 9.

20.Dziękuję Ci Boże, że jestem szczęśliwa, że wróciłam do domu swojego-Twojego, że od tej chwili nie musze martwić się już o nic, bo Ty Boże jesteś mną a ja jestem Tobą. Dlatego w dowód wdzięczności dla Ciebie Boże, wysyłam Ci Boże miłość i wybaczenie x 9.

21.Modlitwa „Zdrować Mario” w wersji podstawowej:
Zdrować Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i
Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Mario, Matko Boża
Módl się za nami grzesznymi
Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen x 3

lub w wersji poszerzonej:
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionas Ty między niewiastami
I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Mario Matko Boża
Módl się za nami wiecznymi
Teraz i w godzinę przejścia naszego w inny wymiar Amen x 3

22.Można zamknąć oczy, złożyć ręce i wizualizować sobie ukochana formę Boga (Jezusa, Matki Boskiej lub innej) i przyglądać się jak oddech (bo oddech jest Bogiem) rozchodzi się po każdej komórce twojego ciała i uzdrawia a toksyny i niepotrzebne energie spływają do stóp (można tak zanurzać się w swoim wnętrzu w jedności z Bogiem przez 5-10 min. i modlimy się).

23.Prosimy Cię Boże, zabierz od nas lęk, troski, zmartwienia, ignorancję, agresję, gniew, przywiązania, brak wybaczenia, oskarżanie, ocenianie, zawiść, wyszydzanie, zazdrość i zabierz Boże wszystkie niskie energie, które niszczą naszą duszę i nasze ciała.
Spraw Boże, abyśmy stali się Wolni, Zdrowi i Szczęśliwi.
Prosimy Cię Boże wypełnij nas Spokojem, Równowagą, Dobrem, Radością, Szczęściem, Zadowoleniem, Miłością.
Spraw Boże, abyśmy wszyscy stali się Prawdą, Prawością, Miłością, Niekrzywdzeniem w myślach, słowach i uczynkach, abyśmy stali się podobni na obraz i podobieństwo Twoje Boże.
Spraw Boże, abyśmy czuli Twoją obecność, Twoją opiekę nad nami i czuli to, że nas kochasz, miłujesz, ochraniasz, uzdrawiasz, prowadzisz i że nic nikomu od tej chwili się nie stanie.
Prosimy Cię Boże świeć pod naszymi stopami światło, abyśmy już nigdy nie zbłądzili, tylko cały czas szli drogą prosto do Ciebie. Prosimy wysłuchaj naszych próśb Boże.

24.Wysyłamy miłość, wybaczenie i wdzięczność do Boga x 9.

25.Niech miłość i wybaczenie, które wysyłamy sobie nawzajem, uzdrowi Boże relacje między nami i sprawi, że będziemy wolni, zdrowi i szczęśliwi.
Można wysyłać sobie miłość i wybaczenie nawzajem, ile osób odmawia tą modlitwę do każdego z osobna x 3 lub 9.

26.Wysyłam miłość i wybaczenie do naszych rodzin x 3 lub 9.

27.Wysyłam miłość i wybaczenie do wszystkich istot cierpiących, chorych, zniewolonych i oczekujących pomocy x 3 lub 9.

28.Wysyłamy miłość i wybaczenie do naszych wrogów x 3 lub 9.

29.Prosimy Cię Boże, niech łaski uzdrawiające Twoje Boże spływają na nas, na nasze rodziny, na całe Twoje Boże stworzenie. Niech łask Twoich Boże nie będzie końca.
Spraw Boże abyśmy byli wszyscy Wolni, Zdrowi i Szczęśliwi.

30.Dziękujemy Matce Boskiej, która cały czas czuwa nad nami i prowadzi nas wszystkich do Ciebie Boże. Niech okryje nas wszystkich płaszczem ochronnym, aby od tej chwili nic nikomu złego się nie stało.

31.Modlitwa „Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko” w wersji podstawowej:
Pod Twoja obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych
Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać
O Panno chwalebna i błogosławiona,
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza,
Pośredniczko nasza.
Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj,
Swojemu Synowi nas oddawaj.

Lub w wersji rozszerzonej:
Pod Twoja obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych
Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać
O Panno chwalebna i błogosławiona,
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza,
Pośredniczko nasza.
Z Bogiem nas pojednaj, Bogu nas polecaj,
Bogu nas oddawaj.

32.Boże mój Boże, na niebieskim tronie, do Ciebie wznosimy błagalne swe dłonie. Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki niosę Tobie Boże mego serca dzięki. A jeślim obciążył ma duszę, to na kolanach przebłagać cię muszę. Niech zasnę z Twoim na ustach imieniem, z Twa łaską święta i z Twym przebaczeniem.

33.Powierzam się Tobie cudowny Boże wszechmogący, bo Ty jesteś Miłością i Najwyższym Dobrem. Dlatego chronisz mnie i dajesz mi zawsze cos znacznie lepszego niż ja oczekuję.

34.Boże spraw, niech całe Twoje stworzenie będzie Wolne, Zdrowe i Szczęśliwe x 3.

35.Boże spraw, niech Wszystkie Światy będą Wolne, Zdrowe i Szczęśliwe na wieki wieków Amen x 3.

36.Dziękujemy Ci Boże za łaski, dobrodziejstwa, które spływały na nas, spływają na nas i będą stale spływać.
Dziękujemy Ci Boże za dar uzdrawiania dla każdego z nas. Dziękujemy Ci Boże za prowadzenie tej modlitwy jak tylko potrafi nasza dusza, nasze ciało to wyrazić.
Dziękuję wszystkim uczestnikom odmawiającym modlitwę. Bądźcie wszyscy wolni, zdrowi i szczęśliwi. Niech was Bóg błogosławi.
Niech Bóg zawsze świeci pod waszymi stopami światło abyście już nigdy nie zbłądzili, tylko cały czas szli drogą do Ciebie Boże. Amen.

Dziękuję Ci Boże, że jestem zdrowa, spokojna, sprawna fizycznie i psychicznie, spokojna, zrównoważona, neutralna i akceptuję wszystkich i wszystko dookoła. Dziękuję Ci Boże, że jestem radosna, szczęśliwa, pełna miłości, zadowolona i delikatna. Odczuwam i tworzę rzeczywistość Boga na jawie. Dziękuję, że jestem czystym narzędziem  Boga bez poczucia ja i moje. Dziękuję Ci Boże, że jestem bezinteresowną miłością i przebaczeniem dla wszystkich. Myślę, mówię i czynię jednakowo.
Dziękuję Ci Boże, że jestem Prawdą, Prawością, Miłością, Dobrem i Niekrzywdzeniem w myślach, słowach i uczynkach i rozsiewam wokół tylko miłość.  Dziękuję Ci Boże, że jestem najszczęśliwszą istotą we wszechświecie, że ujrzałam Boga w swoim sercu i sercu innych istot.
Moje ciało jest świątynią Boga i Bóg we mnie uzdrawia mnie.

Modlitwa afirmacyjna- prowadzenie

Dziękuję Ci Boże, że wybrałam miłość i Twoje prowadzenie,Twoją ochronę i Twoją opiekę. Dziękuję Ci Boże za to, że jużnie jestem zdany na siebie.

Dziękuję Ci Boże, że wybrałem pozytywne myślenie i życzliwenastawienie do ludzi, do całego stworzenia i do całego świata.

Przyjmuję Boże Twoją miłość i Twoje prowadzenie, abym tryskałi promieniował zdrowiem, spokojem, miłością i mądrością i abymrozsiewał wokół to dobro i miłość.

Dziękuję Ci Boże, że prowadzisz mnie drogą dobra i miłości, żemogę realizować cel swojego życia.

Dziękuję Ci Boże, za pewność, za odwagę, którą mi dałeś, zacudowne zdrowie, za ochronę, opiekę nade mną i nad moją całąrodziną, bliskimi.

Dziękuję Ci Boże za łaski i dobrodziejstwa, które spływały,spływają i będą stale spływać na mnie, moją rodzinę ibliskich, za wspieranie mnie w każdej sytuacji mojego życia, zawszystko co robię i co jest zgodne z Boskim planem.

Dziękuję Ci Boże za miłość, dobro, dostatek, piękno i harmonięw moim życiu, za to, że w moim życiu z każdym dniem jest corazlepiej. Dziękuję Ci Boże za to.

Reklamy
Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s