HOROSKOP KRYSTYNY SAI

ŚWIADOMOŚĆ CHRYSTUSOWA –
BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ
BEZWARUNKOWE PRZEBACZENIE
OGNISTA ENERGIA KOSMINCZA MIŁOŚC
NIEBIESKI SPEKTAKULARNY WICHER -KOSMICZNA PRALKA

TAKA OSOBA JEST NAJLEPSZYM MOŻLIWYM Z MOŻLIWYCH NARZĘDZIEM BOGA NA ZIEMI I TO BÓG NAJWYŻSZY STWORZYŁ JĄ ABY, BYŁA JEGO SUPER SPRAWNYM NARZĘDZIE OZNACZA TO  WYSŁANNIKA BOGA NA ZIEMI PRZYSŁANEGO  TUTAJ Z MISJĄ

                      Horoskop Astrologczny

Krystyna SAI

Słoneczny lew z ascendentem w wadze

Czyli siła, władza nad sobą i lekkość istnienia POŁĄCZONE W JEDNO !
Osoba urodzona pod tzw. szczęśliwą gwiazdą !

Ego jej jest naznaczone duchowością ponieważ w pierwszym domu znajduje się Neptun – sygnifikator najwyższej oktawy duchowości na Ziemi w koniunkcji z ascendentem, oraz Jowisz symbolizujący największe szczęście w astrologii czyli bardzo pozytywną siłę kreującą nową rzeczywistość.

Człowiek naznaczony takim układem w horoskopie natalnym czyli urodzeniowym skazany jest na nieustanną przemianę wewnętrzną, otrzymywanie Darów Bożych i dawanie, dawanie, dawanie.

Im więcej bowiem daje tym więcej mu przybywa.
Jowisz jest tutaj źródłem obfitości.

Te dwie harmonijne, wibrujące planety znajdują się w znaku najsilniej transformującym człowieka czyli w znaku skorpiona. Powoduje to nieustanną potrzebę wewnętrzną bardzo głębokiej pracy nad sobą – swoim wnętrzem.

W trzecim domu wiedzy, przyswajania informacji, nauki znajduje się poważny Saturn który nie pozwala zajmować się rzeczami nieistotnymi      z punktu widzenia tzw. „czasu” czyli tak naprawdę wieczności w życiu,

Fizyka kwantowa udowodniła już współcześnie że czasu tak naprawdę nie ma. Jest tylko „TERAZ”.

Te trzy planety (siły kosmiczne) znajdują się w nocnej połowie mandali czyli są to energie z którymi Krystyna pracuje indywidualnie.

Dzienna połowa mandali.

Krystyna naznaczona jest niezwykłą charyzmą którą daje jej słońce na samym Medium Coeli ale w 9 domu tzw. dalekich podróży (stąd liczne wyjazdy do Putaparti) i przede wszystkim dalekich vide: intensywnych podróży duchowych.

Słońce w tym ustawieniu daje osobę o niezwykłej wprost duchowości co      w połączeniu z omawianym już Neptunem na ascendencie pozwala jej nieustannie wydobywać światło ze swojej połączonej z nią na stale    „Wyższej Jaźni” prowadzącej ją przez sztormy „Oceanu Życia”.

W dziewiątym domu wyższej świadomości znajduje się również potężny księżyc w raku we własnym domu co zwielokrotnia jego siłę, (siłę podświadomości Krystyny) podobnie jak dzieje się to ze SŁOŃCEM które jest w najlepszym dla niego położeniu w całym zodiaku czyli w znaku lwa. Słońce jest w 9 stopniu lwa (liczba Boga).

Najciekawsze jest jednak to co dalej ! czyli 4 planety w 10 domu (koziorożca) w znakach lwa i panny. Takie położenie planet połączonych jednocześnie z bardzo blisko dziesiątego domu usytuowanym słońcem w dziewiątym i z WENUS w jedenastym domu, pozwala na REALIZACJĘ WSZYSTKIEGO O CZYM TAKA OSOBA ZAMARZY, ALBO CO OTRZYMA DO ZROBIENIA W RAMACH ZADANIA, MISJI, CELÓW ŻYCIOWYCH DO ZREALIZOWANIA NA ZIEMI.

TAKA OSOBA JEST NAJLEPSZYM MOŻLIWYM Z MOŻLIWYCH NARZĘDZIEM BOGA NA ZIEMI I TO SAM BÓG NAJWYŻSZY STWORZYŁ JĄ ABY BYŁA JEGO SUPER SPRAWNYM NARZĘDZIEM.

JEST TO BOWIEM POŁĄCZNIE SŁONECZNEGO OGNIA Z ANALITYCZNĄ, ZIEMSKĄ, CIERPLIWĄ, DOKŁADNĄ, UPORZĄDKOWANĄ PANNĄ.

TO NIC ŻE POZORNIE, NA ZEWNĄTRZ WYDAJE SIĘ ŻE TAKIE USYTUOWANIE planet w horoskopie może DAWAĆ TROCHĘ ZAMIESZANIA.

ALE POD TĄ FASADĄ ISTNIEJE WYŻSZY PLAN KTÓREGO REALIZACJA ODBYWA SIĘ BARDZO SZYBKO.

CO TO ZNACZY SZYBKO ?

„TU I TERAZ” W UMYŚLE BOGA.

CZAS NIE GRA PRZECIEŻ JAK JUŻ MÓWILIŚMY WCZEŚNIEJ ŻADNEJ ROLI. JEST WZGLĘDY, A NIE BEZWZGLĘDNY. WSZYSTKO DZIEJE SIĘ „TERAZ”.

W 10 DOMU WŁADZY, ORGANIZACJI, STRUKTUR SPOŁECZNYCH, PRZEJAWIANIA SIĘ NA ZEWNĄTRZ, MISJI ŻYCIOWEJ, TEGO JAK ODBIERAJĄ NAS INNI LUDZIE MAMY ZDECYDOWANĄ DOMINANTĘ PLANETARNĄ KTÓRA NIEUSTANNIE WZMACNIA ODDZIAŁYWANIE BOGA NA ZIEMI.

TAKIE MA BOWIEM ZADANIE.

JEST SŁUŻEBNA W STOSUNKU DO SŁOŃCA, KSIĘŻYCA, NEPTUNA I WENUS która znajduje się JEDENASTYM DOMU – DOMU PRZYJACIÓŁ I PRZYJAŹNI.

PRZYJACIÓŁMI KRYSTYNY SĄ PRZEDE WSZYSTKIM OSOBY WRAŻLIWE NA PIĘKNO CZYLI NA ZIEMI PRZEDE WSZYSTKIM KOBIETY I ARTYŚCI.

PRZYCIĄGA ONA JAK MAGNES WSZELAKĄ OBFITOŚĆ KREACJI NA POZIOMIE SZTUKI I FINANSÓW.

JEST NAZANCZONA ZNAKIEM BOGA JAKO OSOBA WYBRANA DO REALIZACJI JEGO MISJI NA ZIEMI.

NIECHAJ NIE MOJA
ALE TWOJA WOLA BOŻE
BĘDZIE MOJĄ.

TAKIMI SŁOWAMI  MOŻNA ZCHARAKTERYZOWAĆ CZŁOWIEKA URODZONEGO W TAKIM JAK ONA MOMENCIE CZASOWYM            I MIEJSCU NA ZIEMI CZYLI KRYSTYNĘ „TU I TERAZ”

HOROSKOP JEST NIEZWYKLE SILNY. POSIADA DODATKOWE WZMOCNIENIA CZYLI HARMONIJNE POŁĄCZENIA NP. W POSTACI TZW. WIELKIGO TRYGONA.

SĄ TO TRZY SIŁY (DESCENDENT INFORMUJĄCY O relacjach partnerskich z innymi ludźmi, Saturn i koniunkcja MARSA I PLUTONA – NAJSILNIEJSZYCH ZARAZ PO SŁOŃCU I KSIĘŻCU SIŁ KOSMICZNYCH).

SĄ ONE POŁĄCZONE W RÓWNORAMIENNY TRÓJKĄT CZYLI PATRZĄC OD GÓRY PIRAMIDĘ WZMOCNIONĄ JESZCZE PO BOKACH MNIEJSZYM TRÓJĄTEM (Z KSIĘŻYCEM NA JEGO SZCZYCIE) CZYLI ZNAK LATAWCA W KOSMOGRAMIE.

OZNACZA TO WYSŁANNIKA BOGA NA ZIEMI PRZYSŁANEGO TUTAJ Z MISJĄ, ALBO LEPIEJ:

JEST TO ENERGIA KTÓRA WCIELIŁA SIĘ W CIAŁO Z WŁASNEJ WOLI NA OCHOTNIKA ABY POMÓC ZIEMI W JEJ TRANSFORMACJI, W PRZYGOTOWANIU JEJ MIESZKAŃCÓW NA PRZYJĘCIE NOWYCH ENERGII ZWIĄZANYCH Z NOWĄ ERĄ POKOJU I MIŁOŚCI.

JAK BY TEGO WSZYSTKIEGO BYŁO MAŁO NA TYM „LATAWCU”, NA TYM WIELKIM KOSMICZNYM TRYGONIE ZNAJDUJE SIĘ JESZCZE JEDEN MNIEJSZY TRYGON CZYLI MNIEJSZA PIRAMIDA NAŁOŻONA NA WIĘKSZĄ PIRAMIDĘ.

RAMIONAMI TEGO TRÓJKĄTA SĄ OCZYWIŚCIE DWIE NIEZYKLE POTĘŻNE SIŁY DUCHOWE: KSIĘŻYC – SYMBOLIZUJĄCY PODŚWIADOMOŚĆ I NEPTUN SYMBILIZUJĄCY DUCHOWOŚĆ.

TAKIE POŁOŻENIE I NAŁOŻENIE
JEDNEJ PIRAMIDY NA DRUGĄ
JEST KONIECZNE
ABY PRZEKAZYWAĆ NIEUSTANNIE ENERGIĘ
WYŻSZEJ JAŹNI
I POPRZEZ NIĄ SAMEMU BOGU NAJWYŻSZEMU,
A POPRZEZ TEN KANAŁ,
TĘ OGROMNĄ TUBĘ ZE ŚWIATŁA
OTRZYMYWAĆ NIEUSTANNIE
INSPIRACJĘ I MOTYWACJĘ
DO DALSZEGO DZIAŁANIA,
DO „SŁUŻBY ŻYCIU” NA ZIEMI,
DO SŁUŻBY NAJWYŻSZEMU ABSOLUTOWI
W PRZEMIENIANIU ZIEMI W RAJ,
W PODWYŻSZANIU NA NIEJ WIBRACJI, ENERGII
NIEZBĘDNEJ W REALIZAJI
KOSMICZNYCH PLANÓW BOGA.

SPISAŁ: TYZOFEUSZ – VEDA.

charakterystyka planet.
1.   Pluton – czyt. wyżej.
2.   Słońce – jest władcą znaku Lwa.
Słońce jest symbolem energii życiowej, wiedzy (w tym zdolności „widzenia”), samoświadomości, woli, mocy twórczej. Pozycja Słońca w horoskopie człowieka określa precyzyjnie cel, do którego człowiek będzie zmierzał w życiu, zadania jakich będzie się podejmował, środki jakich użyje w trakcie spełnienia swojej misji życiowej a także główne motywacje wszelkiego działania i wyrażania się energii życiowej człowieka. Pozycja Słońca może być słaba lub silna i od niej zależy, „czy” i „jak” zrealizuje się przeznaczenie zapisane w horoskopie człowieka. Słońce symbolizuje indywidualność człowieka, to czym się odróżnia od innych. Pozycja w znaku zodiaku wskazuje na istotne cechy charakteru człowieka. Pozycja w domu horoskopowym określa dziedzinę/y życia, w których najsilniej przejawiać się będzie jego aktywność.
Osoba, w horoskopie której pozycja zodiakalna i horoskopowa Słońca jest silna a aspekty Słońca beneficzne (korzystne), charakteryzuje się silną osobowością. Taka osoba jest wybitna, charyzmatyczna, energiczna, wspaniałomyślna, samodzielna, odważna, pełna godności, osiąga sukcesy. Kiedy pozycja Słońca nie jest najlepsza a do tego Słońce odbiera maleficzne (niekorzystne) aspekty od innych planet, w szczególności od malefików, to człowiek ten jest skłonny do przesadnej ekspresji, fanfaronady, agresji, pychy, ma tendencje do postawy kapryśnego władcy, jest mało aktywny i/lub chorowity.

3.   Wenus.

Wenus włada znakiem Byka oraz Wagi, w znakach Barana i Skorpiona jest na wygnaniu; natomiast w Rybach jest wywyższona a w Pannie jest w upadku. Rządzi domami horoskopowymi: II i VII.
Wenus w ruchu prymarnym obraca się w ruchu odwrotnym niż Ziemia. Jest przy tym obrócona prawie o 180 stopni, czyli krąży po orbicie stojąc na głowie. Pasuje zatem do niej określenie: zakręcona, zakochana Wenus, wyróżniająca się przez to i odstająca od reszty planet (tylko Uran w Układzie Słonecznym obraca się w tę samą stronę, co Wenus).
Wenus kojarzy się nam z uczuciem miłości, ale czy w działaniu tej planety chodzi tylko o uczucia? Wszak uczucia są domeną Księżyca. Jednakże Księżyc jest wywyższony w znaku Byka, gdzie jest pod władzą Wenus. Wynika z tego, że miłość wenusjańska jest miłością byczą, a więc -za przeproszeniem- okazywaną organoleptycznie czyli na sposób ziemski, tj. potencjalnie przy udziale 5 zmysłów.
W celu wejścia w posiadanie (Byk) obiektu miłosnego a także zwrócenia na siebie uwagi (Waga) przypisane są Ziemianinowi różne środki wyrazu, których rodzaj zależy od posadowienia Wenus w horoskopie człowieka. Inaczej wodzić na pokuszenie będzie Wenus w znaku Skorpiona a inaczej Wenus w znaku Bliźniąt. Wynik uwodzenia także zależy od tego.
Wenus w II domu horoskopowym- jako jego władczyni- zajmuje się pozyskiwaniem wymiernych korzyści. Przy czym nie chodzi tylko o korzyści materialne, to może być również bezpieczeństwo emocjonalne czyli bezpieczeństwo uczuciowe. Czy uczucia mogą być wymierne? Tak, jeżeli wymierność będziemy rozumieli jako określone działanie -za pomocą i w zakresie -5 zmysłów. W tym rozumieniu Wenus w II domu zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa. Środki ku temu wyznaczają planety znajdujące się w tym domu a także znak Zodiaku, jaki w horoskopie przypada na ten dom i władcy tego znaku, siła sygnifikatorów posadowionych w tym domu, aspekty sygnifikatorów, itd.
W domu VII natura Wenus przejawia się jako dążenie do wchodzenia w związki: towarzyskie, zawodowe i osobiste. Jest tu także miejsce na związek małżeński, rozumiany nie tylko jako związek dwojga serc ale również umowa małżeńska, czyli wzajemne zobowiązanie obu stron do świadczenia usług, związanych ze wspólnym przedsięwzięciem, jakim jest rodzina.
W przejawach obu wenusowych domów zaobserwować można różne rodzaje zachowań: od dążenia do zdobycia upragnionej osoby dla wspólnej przyjemności, będąc w stanie zadurzenia, usprawiedliwiającego różne głupstwa popełniane w związku z tym dążeniem (tzw. stan zakochania się) do cynicznej postawy przedstawicieli obojga płci, kierujących się w tzw. zalotach jedynie żądzą zysku o wymiarze ekonomicznym lub politycznym.
Naturą Wenus jest zatem nie tylko pozyskiwanie wymiernych korzyści, w tym miłość fizyczna dająca nam zaspokojenie zmysłowe i emocjonalne (II dom-dom Byka), ale kontakty i kontrakty z innymi, w tym małżeństwo lub związek partnerski, dzięki którym wchodzimy w świat i zajmujemy w nim swoje miejsce (VII dom-dom Wagi).
Dla wyrażenia uczuć wyższych -w sensie wykraczających poza fizyczność- my Ziemianie możemy wykorzystywać m.in. energię Neptuna. Nie chcę przez to powiedzieć, że natura Wenus jest gorsza od neptunowej, ale jedynie zwrócić uwagę na jakim poziomie się przejawia. Nie budzi moich wątpliwości, że energia Wenus jest w tym samym stopniu niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania człowieka jak energie innych planet Układu Słonecznego.

4.   Merkury

Merkury jest władcą znaku Bliźniąt i Panny, w znakach Strzelca i Ryb przebywa na wygnaniu. Włada III i VI domem. W znaku Wodnika jest wywyższony, a w znaku Lwa jest w upadku.
Merkury w astrologii jest analogią intelektu i wszystkiego, co się z tym wiąże. Zdolność do przyswajania wiedzy, składnego mówienia, logicznego myślenia, wszechstronność, wiedza encyklopedyczna, doskonała pamięć, umiejętność negocjowania umów, nawiązywania kontaktów i wymiany myśli z innymi to wynik dobrej pozycji Merkurego, zodiakalnej i horoskopowej, a także korzystnych aspektów z innymi sygnifikatorami. W przypadku złej pozycji Merkurego w horoskopie, a także w przypadku maleficznych aspektów z innymi planetami, właściciel horoskopu jest skłonny do oszustwa, kłamstwa, pokrętnego sposobu rozumowania, gada byle co, bądź szybciej mówi niż myśli, a czasem mówi i nie myśli w ogóle. Często też gestykuluje, klnie, jąka się, ma nerwowe tiki, lub w każdym zdaniu wrzuca ulubione słówko-przerywnik. Zła pozycja Merkurego to często zamknięte drzwi do zdobywania wiedzy.
Wiele zależy od tego, z jakim sygnifikatorem Merkury wchodzi w aspekt. Merkury jako planeta niewielka często jest energetycznie przejmowany przez silniejszego sygnifikatora.
Szczególnie znacząca w tej kwestii jest koniunkcja Słońca z Merkurym. Przy ścisłej koniunkcji od orb 0 stopni do orb 5 stopni, Merkury jest „spalony” energią Słońca. Człowiek, w którego horoskopie taka konfiguracja ma miejsce, jest jak zaprogramowany, uznaje tylko swój światopogląd i nie przyjmuje niczyich rad. Obstaje przy swojej wizji na daną sprawę, zjawisko lub problem i nie zmienia go, pomimo iż życie jaskrawo wskazuje, że jego postawa jest błędna. Próby wpłynięcia na taką nieprzejednaną postawę są skazane na niepowodzenie. Natomiast przy koniunkcji luźniejszej, orb 6 stopni i więcej, człowiek charakteryzuje się błyskotliwym umysłem i znacznymi zdolnościami mentalnymi. Ludzie ze ścisłą koniunkcją Merkury-Słońce są poza tym bardzo drażliwi na punkcie swojej inteligencji, często mają kompleksy na tym tle. Paradoksalnie ludzie ci często dochodzą do tzw. kariery. Zapewne dzięki temu, że mają niezwykłą zdolność skupienia się na wybranym celu, do którego dążą bez względu na okoliczności, popełniane błędy i przeszkody tworzone przez własny brak logiki.

5.   Mars

Mars jest władcą znaku Barana oraz współwładcą znaku Skorpiona; wywyższony w znaku Koziorożca; w upadku w znaku Raka; w znaku Wagi i znaku Byka przebywa na wygnaniu. Rządzi I domem horoskopowym.
Jaki jest Mars?
Swobodnie wyraża energię. Ogromnie odważny. Wytrzymały w walce. Żywotny i silny, odporny na ból i rany. Nie boi się ubrudzić, zakrwawić, zranić. Używa ostrych narzędzi. Ma blizny na ciele, czym przypomina planetę Mars, której powierzchnia poraniona jest głębokimi kanionami, kraterami . Sylwetka silnie zbudowana, umięśniona. Kiedy już przystąpi do działania -a dzieje się to krótko po tym, jak uzna, że honor i ojczyzna tego wymaga lub biją młodszego- nie przerywa go, póki nie pokona przeciwnika lub walczy przynajmniej do pierwszej krwi. Przeszkody tylko wzmagają siłę i upór. Często rwie się do walki bez namysłu, kiedy ktoś inny tego zażąda. Lubi rywalizować i ryzykować. Uwielbia zwyciężać. Bez wahania staje w obronie słabszych. Znakomicie korzysta z prawidłowo wykształconego instynktu samozachowawczego. W czasie walki myśli tylko o przetrwaniu. Ciągle zmierza do nowych podbojów. Wykorzystuje każdą szansę na sprawdzenie się. Nabuzowany energią zmierza do jej szybkiego uwolnienia (trochę jak gwizdek w czajniku). Nie przyjmuje cudzego punktu widzenia, chyba, że to jest jego przełożony. Bardzo samodzielny. Prostolinijny a czasem prostacki (zależy od poziomu świadomości). Problemy rozwiązuje przecięciem miecza. Uważa się za centrum wszystkiego. Uczucia mają małe znaczenie podczas ekspresji. Jest głośny i widoczny. Wszędzie czuje się kierownikiem. Duży poziom testosteronu. Często ogłaszają go bohaterem. W astrologii wiąże się go z popędem, energią seksualną, poziomem i sposobem wyrażania złości, energią męską.
Pozycja Marsa w rysunku horoskopu każdego z nas wskazuje, jaki ten Mars jest naprawdę i w jakich dziedzinach życia skupi się energia marsowa.

6.   Uran

Uran jest władcą znaku Wodnika, natomiast w znaku Lwa znajduje się na wygnaniu. W znaku Skorpiona Uran jest wywyższony, a w znaku Byka jest w upadku. Włada XI domem horoskopowym.
Jakie jest uosobienie Urana? Genialny, odkrywczy talent, niszczący wszystko, co stare, zdobyte i zużyte. Życie z nim jest toksyczne, ale po jego ustaniu nie widzisz już możliwości innego, gdyż bez uranicznej toksyny codzienność wydaje się mało atrakcyjna. Ma intuicyjne nagłe olśnienia i wglądy. Uran robi co chce i z kim chce. Podkreśla swoją indywidualność i często ma jakąś wizję swojej wyjątkowej roli do spełnienia. Interesuje się nowoczesnością. Stawia na swój punkt widzenia świata i chce go realizować po swojemu. Nie ma zamiaru ustąpić ze swojej drogi ani zrozumieć innego człowieka. Nagina innych do siebie.
Osobisty magnetyzm, przyciąga indywidualnością, elektryzujący, ekscytujący, porażający, sztuczny, chemiczny, nie z tego świata, rozstanie się ale pozostanie przyjacielem, potrzebuje nieustannie odmiany, błyskawicznie działa i intelektualnie i fizycznie, czasem się jąka, gdy język nie nadąża za myślą (negatywne aspekty Merkury-Uran). Chce się wyróżniać. Nikt nie zmusi go do robienia rzeczy, na które nie ma ochoty. Nie znosi jakichkolwiek ograniczeń i reaguje na nie samowolą. Nie obchodzi go, co inni myślą o nim, chce być sobą ponad wszystko. Tak pojmuje wolność. Kreatywny, intelektualnie błyskotliwy, umysłowość badawcza. Altruizm w celu przebudowy świata, przebłyski geniuszu i praca dla innych. Przyjaźń staje się wartością i potrzebą, najchętniej z podobnymi sobie szalonymi uczonymi lub oryginałami. Cechy Urana: nowatorstwo, wynalazczość, oryginalność, humanitaryzm, samowola, anarchizm, brak konsekwencji.


Horoskop Majów 

Krysia – ur. 01.08.1959r – numerologiczne 33

Pieczęć – Żółte Słońce
Ton – (12) Krystaliczny

Żółte krystaliczne słońce – należysz do rodziny żółtej, Klanu Ognia oznaczającej dojrzewanie duchowe, twoja rodzina wyjściowa to czakra podstawy.
Kolor żółty to siła oświecenia i rozkwitu.

Pieczęć narodzin określa dziedzinę, w jakiej będziesz realizować program swojego przeznaczenia. To co osiągniesz sama u siebie, będzie miało ogromny wpływ na uzdrowienie większej całości. Pieczęć ukazuje również poligon osobistych działań, pokazuje gdzie istnieją na ciebie zasadzki, gdzie skrywają się skarby, które planety wsunęły ci do kołyski.
Jesteś minimalną cząstką Całości ale cząstką ważna, najwyższej jakości !

Muladhara – czakra podstawy

Znajduje się ona u podstawy kręgosłupa, pomiędzy odbytem a genitaliami. Jest skierowana w kierunku ziemi.

Kolor: czerwony
Zmysł: zapach
Ciało: fizyczne
Przyporządkowane tej czakrze są gruczoły nadnercza, które regulują poziom krwi w organizmie, regulują temperaturę ciała i produkują adrenalinę.
Podstawowe cechy tej czakry to instynkt przetrwania i cielesne istnienie.

Czakra podstawy to centrum energetyczne, które odpowiada za twój kontakt z ziemią. Od ziemi pobierasz energię życia. Ta czakra zapewnia ci stabilizację, bezpieczeństwo, energię, ciepło i przetrwanie. Daje mocne fundamenty, na których możesz budować swoje życie i rozwijać się. Dlatego właśnie nazywa się ona czakrą podstawy.
Energia tej czakry daje ci moc i siłę do życia. Dzięki niej posiadasz silną wolę życia, czujesz się bezpiecznie i jesteś stabilna. Czujesz się dobrze w materii.
Ta czakra zapewnia ci byt i dotyczy twojego funkcjonowania w materii i świecie przejawionym.
Rozwinięcie przez ciebie tej czakry staje się podstawą do twego harmonijnego życia. Angielska nazwa da tego centrum to „Root Chakra” – czyli czakra korzenia. Nazwa jest o tyle trafna, że przywodzi na myśl dobre zakorzenienie w tej materii.

Harmonia czakry:

Gdy czakra podstawy działa dobrze i harmonijnie, czujesz wówczas  głęboki kontakt z ziemią. Czujesz się wówczas bezpiecznie i wspierana przez Boga, masz dużo energii do realizacji swoich celów i realizujesz je bez większych problemów. Odczuwasz, że ziemia to przyjazne i bezpieczne miejsce do życia i przejawienia się. Zawsze masz zapewniony pewny grunt pod nogami, bezpieczeństwo, pożywienie, schronienie. Czujesz się stabilnie i pewnie. Po prostu dobrze funkcjonujesz w materii i czujesz wsparcie ziemi i Boga.

Dysharmonia czakry:

Kiedy brakuje ci harmonii na tym poziomie, możesz odczuwać zagrożenie swego bytu. Czujesz, że świat jest dla ciebie nieprzyjazny, niebezpieczny i zimny. Czujesz, że musisz o wszystko walczyć i wszystkiego bronić, aby zapewnić swój byt. Masz trudności z dawaniem i dzieleniem się. Możesz wówczas stać się skrajnym materialistą, który za wszelką cenę chce zbierać i nic nie tracić.
Możesz odczuwać niepewność i lęk przed działaniem, lęk przed innymi ludźmi, na których reagujesz agresją (jakby inni byli zagrożeniem). Możesz często nie panować nad swoimi emocjami i możesz być nakierowana na zaspokajanie tylko i wyłącznie własnych potrzeb, nie patrząc na innych.

Zamknięta czakra:

Kiedy człowiek ma zamkniętą czakrę podstawy, czuje brak stabilności i brak gruntu pod nogami. Brakuje mu życiowej energii i siły do funkcjonowania. Życie jest dla niego ciężkim doświadczeniem, gdzie trzeba się męczyć by w ogóle przeżyć. Tęskni za życiem przyjemniejszym i mniej wymagającym.
Jest pełen lęków i niepewności. Chowa się przed światem. Jest bierny i słabowity. Często też charakteryzuje się słabym zdrowiem i małą odpornością psychiczną. Nie czuje stabilności wewnętrznej, jest najczęściej zależny od innych. Szuka wsparcia i bezpieczeństwa na zewnątrz, zapominając o wewnętrznym kontakcie z ziemią.

Jeżeli stwierdzisz, że z twoją czakrą podstawy nie wszystko jest w porządku, możesz temu zaradzić. Czakrę można otworzyć lub zharmonizować na różne sposoby. Można zsynchronizować czakrę z odpowiednią dla niej częstotliwością:
•   kolor czerwony – możesz obcować z rzeczami lub zjawiskami o żywo czerwonym zabarwieniu, np. oglądać czerwone rzeczy (jak wschód słońca czy pole róż). W medytacji trzeba wyobrażać sobie ciepłe i czerwone światło bezpieczeństwa wpływające przez czakrę podstawy do całego ciała,
•   dźwięk mantry LAM – wymawianej bardziej jako „lamng”. Można tak sobie melodycznie powtarzać ta mantrę, skupiając się na bezpieczeństwie i cieple w twoim ciele,
•   dźwięk „do” – ten dźwięk również harmonizuje czakrę podstawy,
•   jeśli chodzi o muzykę, to dla uspokojenia można słuchać utworów spokojnych, wypełnionych dźwiękami natury. Dla aktywacji i pobudzenia czakry można posłuchać jakichś afrykańskich czy polinezyjskich bębnów i poczuć jak nawiązuje się kontakt z ziemią, bazą i stabilnością,
•   obcowanie z naturą – bardzo skuteczna praktyka. Można usiąść na ziemi, na łonie natury i poczuć kontakt z ziemią. Można wizualizować energię, jaka płynie z ziemi i ogrzewa, daje uczucie bezpieczeństwa i stabilności. Chodzenie boso po ziemi, po trawie również jest miłe dla człowieka tak samo jak oddychanie zapachem ziemi i lasu. To wszystko działa bardzo pozytywnie na czakrę podstawy i sprawia, że człowiek zaczyna czuć się ugruntowany, zaczyna czuć połączenie z ziemią,
•   bardzo korzystnie wpływa na uziemienie pozycja podstawowa Tai Chi. Jest to pozycja z wyprostowanym kręgosłupem (ciało powinno być jak płaszcz powieszony na wieszaku). Nogi na szerokości barków, a kolana lekko ugięte. Pozycja powinna być swobodna i jednocześnie stabilna. Można w takiej pozycji postać czy pochodzić na lekko ugiętych kolanach. Ćwiczenie to jest bardzo uziemiające,

Można też użyć praktyk medytacyjnych i afirmacyjnych :

•   medytacja z wizualizacją pobierania czystej i ciepłej energii z wnętrza ziemi. Niech ta energia wpływa przez czakrę podstawy wypełniając cały spód ciała ciepłą i czerwoną energią, po czym energia ta rozchodzi się po całym ciele dając poczucie bezpieczeństwa i mocy,
•   można też wizualizować sobie obcowanie z naturą. Wychodząc na zieloną i pachnącą polanę, stajemy stabilnie. Dalej wizualizujemy, że nasze nogi wrastają w ziemię, jak korzenie drzewa. Przez nie płynie czysta energia. Jesteśmy stabilni i bezpieczni. Ziemia daje nam wszystko czego potrzebujemy,
•   dobrą praktyką jest oddychanie przez czakrę czystą czerwoną energią. Wdech – energia wpływa aktywując czakrę a wydech – energia wypływa,
•   bardzo skuteczną praktyką jest praktyka afirmacyjna, czyli po prostu zwykłe afirmacje, mające na celu odbudowanie poczucia bezpieczeństwa i jedności z ziemią, np.
„Jestem zawsze i wszędzie bezpieczna. Moja przyszłość jest bezpieczna. Jestem niewinna i bezpieczna w każdym miejscu. Świat jest dla mnie miłym i bezpiecznym miejscem. Ziemia daje mi wsparcie. Świat mnie akceptuje i Ja akceptuję świat. Mam zawsze pełno energii do realizacji moich celów. Otacza mnie dostatek, jestem bezpieczna. Mój byt jest zapewniony. Czuję się bezpiecznie w obecności innych ludzi. Jestem pewna i stabilna.”
•   bardzo dobrze działa też afirmowanie poszczególnych słów urzeczywistnienia odpowiadających danej czarze. To ćwiczenie pochodzi z medytacji na czakramach, proponowanej przez Leszka Żądło. Ćwiczenie wygląda następująco: Kładziemy prawą dłoń na czarze (lub skupiamy się na niej) i powtarzamy jedno z wybranych słów:
niewinność, moc, zdrowie, spełnienie, błogość, bezpieczeństwo, czystość, światłość, stabilność. Dzięki temu podświadomość harmonizuje działanie czakry.

Poczucie bezpieczeństwa w materii jest podstawą twojego rozwoju duchowego, dlatego wpierw zalecane ci jest ugruntowanie w sobie poczucia bezpieczeństwa, a dopiero później otwieranie się na rzeczy duchowe.

ŻÓŁTA chromatyka jest cyklem STWARZANIA i SZTUK KREATYWNYCH: ukierunkowana przez siłę miłości osiąga pułap rozkwitu.
Żółte słońce to przebaczenie, miłość bezwarunkowa, oświecenie, postęp, świadomość celu, rozsądek i wiedza. Przyporządkowane mu jest w rodzinie żółtej kciuk ręki prawej, przez który otrzymujesz przekazy duchowe.

Oprócz ciebie do Klanu Ognia, rodziny żółtej należą również (twój partner okultystyczny):
Czerwony SMOK: wiara w siebie, ufność, nowy etap życia, zapał twórczy, ciepło matczyne, ognisko domowe – palec wskazujący ręki prawej,
Biały WIATR: siła ducha, natchnienie, komunikatywność, takt, równowaga wewnętrzna, samodyscyplina, telepatia – palec środkowy ręki prawej,
Niebieska NOC: intuicja, mowa snów, doświadczanie przeciwległych biegunów, np. bieda i dostatek, mądrość i głupota – palec serdeczny ręki prawej,
Żółte ZIARNO: wrodzone zdolności, wyznaczenie celu, szansę życiowe, możliwości, ochrona splotu słonecznego – mały palec prawej ręki. AHAU – Żółte Słonce = oznacza OŚWIECIĆ, nieść MIŁOŚĆ (UNIWERSALNY OGIEŃ).
Twoje właściwości: jesteś ciepła, bezkompromisowa, wnosząca świadomość Boską i wznosząca ją u siebie i innych, przynosząca innym świadomość boską. Jesteś odpowiedzialna za swój ostateczny wzrost, romantyczna, bezgraniczna, marzycielska, kreatywna, jednocząca siły, całościowa, odmładzająca, błogosławiona, ofiarna, zdolna do stworzenia doskonałego planu działania (cyklu), jego realizacji i kierowania zespołem.
Symbol ten oznacza – pana, władcę, kwiat, słońce, gołąb, czakrę korony.
Cechy twej osobowości:
[+] oświecenie duchowe, wzlot, obiektywizm, postęp, bezwarunkowa miłość, przebaczenie, mądrość, świadomość celu,  dobroć, błogosławieństwo,

[-] totalny krach, ociężała głowa, fałszywe nadzieje, oczekiwania, zawężone pojęcie miłości – kochanie za coś, narzekanie, złorzeczenie, wyrokowanie

Cechy ujemne mogą się ukazywać w tobie ale oczywiście nie muszą, jeśli będziesz nad sobą pracowała.

Kin 220 Żółte Krystaliczne Słońce – dziś wejdę na drogę pojednania i przekonam się , jakie we mnie zaszły zmiany. Czy rzeczywiście do mojego pola myśli zstąpiło Boskie Słońce? To, co uleczyłam, czy zobaczę na własne oczy. Dziś nie odwrócę się do nikogo plecami za to, że myśli inaczej niż ja. Dziś nikogo fałszywie nie oczernię.

SŁOŃCE  oznacza, że musisz określić swoje miejsce w życiu.

Musisz określić czego od życia oczekujesz,  musisz wszystkim przebaczyć i zadać sobie pytanie: „Czy potrafisz bezinteresownie kochać wszystkich i wszystko?”

Twoje zalety:

Jesteś propagatorem i nauczycielem – rozprzestrzeniasz, oświecasz, nauczasz.

Słońce świeci w twoim życiu każdego dnia. Jesteś uosobieniem mądrości, prawości i postępu. Stanowisz centrum oświecenia i kreatywnej siły. Potrafisz porwać za sobą tłumy. Wszędzie czujesz się dobrze. Wiesz, czego chcesz i czego oczekuje od ciebie życie. Masz bezpośredni dostęp do skarbnicy wiedzy i mądrości całego Wszechświata. Ogarniasz całą panoramę życia. Zgłębiłaś uniwersalne prawa, akceptujesz ludzi takimi, jacy są, a nie jakimi chciałabyś ich widzieć.
Potrafisz bezinteresownie kochać i przebaczać, brać i dawać jednakowo lekką ręką. Masz w sobie wiele pokory i szacunku dla mądrości i przeznaczenia. Nie jesteś jednak aniołem, lecz normalnym człowiekiem, który jak każdy z nas ma lepsze i gorsze dni, przeżywa wzloty i upadki, popełnia błędy i nietakty, przewraca się i wstaje, śmieje się i płacze, odczuwa ból i radość – dopóki ŻYJE.

Twoje ewentualne słabości:

Możesz być fanatykiem i konserwatystą – pielęgnować  zakłamanie i hamować postęp.

W twoim wnętrzu wszystko wrze i kipi. Rozpiera cię złość, gniew, zawiść, że nie masz tego, co mają inni. Ludzie cię nie rozumieją, partner nie spełnia zachcianek, szef nie docenia twoich zasług.
Twoja głowa jest bardzo ociężała, nie potrafisz zebrać myśli, brakuje ci pomysłów na przyszłość. Wtedy na scenę wkracza twoje sprytne ego. Zamiast wsłuchać się w głos serca, zaczynasz kombinować. Wszelkimi sposobami chcesz zwrócić na siebie uwagę, znaleźć się w centrum zainteresowań. Środkiem do celu mogą być choroby na zawołanie (wszyscy wtedy chodzą koło ciebie) albo spadasz o wiele niżej, zaczynasz kopać dołki, rozsiewać plotki, snuć intrygi. Słońce nie będzie tego tolerować w nieskończoność. Los cofnie cię raz, drugi, dziesiąty o kilka kroków, aż w końcu powrócisz do punktu wyjścia. Stracisz cały swój dorobek, np. stanowisko, pieniądze, partnera, dobre imię albo zdrowie. Dlatego zastanów się, bo zbyt wiele kładziesz na szali.

Wskazówka dla Ciebie:

Jeżeli jesteś uosobieniem miłości, ufasz i pewnie stąpasz po ziemi, jesteś wolna i niezależna. Przypatrz się swoim wyobrażeniom i poglądom. Urzeczywistnij sztukę akceptacji wszystkich i wszystkiego nawet jeżeli bardzo ci się to nie podoba, wykorzystując bezwarunkową miłość i bezwarunkowe przebaczenie.

Kolor żółty oznacza nauczyciela.

Funkcje nauczyciela – oświecanie, pomaganie innym w rozwoju, rozprzestrzenianie nowego ducha CZASU, rozwijanie inteligencji intuicyjnej. Masz silny kodeks etyczny oraz moc dokonań, manifestacji i urzeczywistnienia celu, zdolność do wyciągania wniosków i zbierania żniwa.

Cechy twojej osobowości:

dodatnie – rozum analityczny, bezstronność, uczciwość, spostrzegawczość, człowiek- społecznik szukający optymalnych rozwiązań.
ujemne – lekceważenie niebezpieczeństw, zniechęcenie, manipulowanie innymi.

Dziedzina i zakres twoich wyzwań życiowych:

w biegunie cienia – totalny krach, ociężała głowa, fałszywe nadzieje, oczekiwania, zawężone pojęcie miłości – kochanie ludzi za coś, czy wtedy gdy wypełniają oni to czego od nich chcesz, narzekanie, złorzeczenie, wyrokowanie, ogniska zapalne, egocentryzm, samowola, chęć odwetu, ograniczenia umysłowe, problem z samoidentyfikacją,
w biegunie słońca – oświecenie duchowe, wzlot, obiektywizm, postęp, bezwarunkowa miłość, akceptacja, przebaczenie, mądrość, świadomość celu, dobroć, błogosławieństwo, wiedza, jedność, całość, urzeczywistnienie celu, zdolność koncentracji na całości, olśnienie, globalna wizja, dobroć, rozsądek, ufność.

Transformacja cienia – jeżeli jesteś uosobieniem Miłości tu i teraz, wówczas jesteś całkowicie wolna. Przypatrz się swoim wyobrażeniom o własnym Ja i pojęciu boskości. Urzeczywistnij sztukę akceptacji wykorzystując bezwarunkową miłość i bezwarunkowe przebaczenie.

Wzorzec światła – Ahau – żółte słońce to centrum najbardziej kreatywnej siły. Ujawnia się w wyniku wszystkich ewolucyjnych wydarzeń. Tu znajduje się początek i cel podróży. Tu dostraja się inteligencję jednostek do wyżej przyporządkowanych poziomów. Ten, kto inkarnował się w Ahau, ma dostęp do skarbnicy wiedzy i mądrości całego Wszechświata. Jesteś więc uosobieniem dobroci, umiesz dawać i brać, kochać i przebaczać. Szczęście i miłość przepełniają twoje ziemskie życie, całe życie masz słońce w domu.

Wzorzec cienia – wnosi wiele ognisk zapalnych do osobistego pola życia. Ziemia będzie oczyszczona przez ogień – solarny ogień, który zamieni w płonąca pochodnię wszystko, czego w żaden sposób nie można dalej rozwijać. Oznacza to, że możesz zostać poddana przymusowemu procesowi oczyszczania ze wszystkich skostniałych wzorców. Wszystkie zniekształcenia, których nie da się usunąć czy uzdrowić dostąpią aktu dogłębnego wypalenia.
Tutaj traci się wszystkie skarby duchowe zgromadzone na scenie inkarnacyjnej.

Ton narodzin określa zakres czynności oraz rolę w procesie usuwania defektów, uzupełniania luk i podnoszenia świadomości własnej a przez to zbiorowej. Ton narodzin pokazuje, jakie cechy charakteru są twoją mocną stroną a jakie słabą.

Ton 12 – wzloty i upadki

Co jest słabą, a co mocną stroną twojej osobowości?

Przybyłaś na Ziemię po to, aby zachęcać do wspólnych działań, podejmować współpracę, łączyć ludzi, grupy. Widzisz faktyczny wynik żniw: jest tak albo tak i nie istnieje nic pomiędzy. Masz dostęp do Uniwersalnej Prawdy.

Jesteś typem społecznika, pracujesz dla innych, nie dla siebie. W przeciwieństwie do tonu czwartego, który widzi tylko ogólny zarys celu, ty masz nie tylko ogląd, ale i wgląd do wewnątrz, poznajesz procesy od kuchni. Jesteś obiektywna, widzisz, zarówno blaski, jak i cienie. Wiesz, co jest katalizatorem, co przyspiesza, a co opóźnia przebieg i kiedy się wycofać, a kiedy wkroczyć do akcji. Nie uciekasz przed prawdą, nawet jeśli jest ona dla ciebie niewygodna. Mocno stoisz na ziemi, myślisz trzeźwo i logicznie, ale przy dokonywaniu ważnych wyborów kierujesz się głosem intuicji. Zawsze potrafisz znaleźć optymalne rozwiązania, zadowalające wszystkie strony.
Potrafisz porwać za sobą tłumy, zachęcić do współpracy. W grupie pełnisz funkcję stabilizatora. Wiele oczu zwróconych jest na ciebie. Dla wielu jesteś bardzo niewygodna i przeszkadzająca. Pozostań nieprzekupna. Pokus będzie wiele. Nie wierz w cudowne obietnice i złote góry. Tu na Ziemi ich nie ma.
Ty masz oddzielać ziarno od plewy. Jeśli zbłądzisz, ton dwunasty okaże się bezwzględny, wytknie ci wszystkie blokady, błędy myślowe, krętactwa. Wiele przy tym stracisz. Zastanów się, czy warto. Dla ciebie nie ma ulg i dróg na skróty.
Na odpowiednim poziomie świadomości masz wgląd w wyższe światy. Jesteś szczególnym nośnikiem energii. Jeśli wykorzystasz ten potencjał dla dobra ogółu, twoje starania zakończą się wielkim sukcesem.

Ton 12 ukazuje panoramę działań, zachęca do współpracy i pojednania w sferze mentalnej:
+ w sferze światła – analityczny rozum, spostrzegawczość, wprawne oko, bezstronność, uczciwość,
– w sferze cienia – manipulacja innymi, lekceważenie niebezpieczeństw oraz innych ludzi, zniechęcenie

Ton krystaliczny  – 12 – to ton stabilizacji, bilansu – uniwersalny, przyporządkowany, współpracujący.

Oznacza on Siłę Wyższej Prawdy (sfera mentalna), umożliwia przegląd wydarzeń, dokonuje analizy, zachęca do współpracy.
Ton dwunasty przyciąga do siebie wszystko i w ten sposób stwarza wymogi do harmonijnej komunikacji. Dzięki przyporządkowaniu informacji, sytuacji i ludzi wytwarza się u ciebie atmosfera współpracy. Gotowość do współdziałania i otwartego dialogu z innymi pozwala objawić się związkom wśród całego Dzieła Stworzenia w sposób całkowicie przejrzysty.
W liczbie 12 zakodowana jest cała prawda mistyczna. Siła wytrwałości wspiera cię przez całe życie.  Żyjąc w świecie polaryzacji i wiedząc, że wszystko przynależy do jednej wielkiej Całości, uchwyć swoje osobiste wzorce. Polaryzacja jest stworzona poprzez nałożenie na siebie różnych światów i różnych rzeczywistości.
Poznanie jest kwestią zdolności postrzegania. Wykorzystaj bieguny polaryzacji do rozpoznania samo ograniczających cie zasad. Jako członek świetlanej rodziny przyciągnij do siebie mistyczna mądrość, połącz oba bieguny, rozszerz siła ducha horyzonty swojego życia. Tu podtrzymujesz tajemniczy bilans Kosmosu.
W polu tonu 12 każda fala osiąga swoją dojrzałość. Słowo krystaliczny oznacza tutaj jasność spojrzenia, klarowność obrazu, możliwość wglądu w części składowe. Ton 12 pokazuje o co chodzi w całej fali. Ton 12 preferuje wiedzę, rozpoznanie i współpracę. Stwarza optymalne warunki do szybkiego wzrostu duchowego. Jest to brama do postrzegania pozazmysłowego, do spirytualności, która jest jednak dobrze zakorzeniona w świecie fizycznym.

Holon matki ziemi – żółte słońce znajduje się na terenie całej Europy i północno-zachodniej Azji, północno-zachodniej Afryki, północno-środkowej Ameryki Południowej, co oznacza, że najlepiej czujesz się właśnie na tych terenach.

Fala narodzin

Fala ta wyznaczyła tło Twojego życia i przyciągnęła do niego określoną tematykę. Tło takie to jakby tło wydarzeń, energia, w która towarzyszy ci zawsze w życiu, której energia jest tłem twojego życia.

Jesteś na fali 17 MULUC Czerwonego Księżyca, który oznacza Siłę Przebudzenia i to, że TERAZ jest najlepszy CZAS dla ciebie na to, abyś odkryła sens życia.

Fala Księżyca oddziałuje na twoja pamięć i pomaga uwolnić się od panowania Ego. Dwunasty dzień objawia najkrótszą drogę pojednania, która zwie się bezwarunkowym przebaczeniem.
Dziesiąty dzień tej samej fali pokazuje twoje własne oblicza odbite w twarzach wrogów – jest to twój osobisty dzień. Tu znajduje się białe zwierciadło, które masz również w swojej Harmonii. Jest on planetarnym tonem manifestacji „gwiezdnej esencji” twojego ducha na planie fizycznym tu na naszej planecie.
Natomiast  trzynasty dzień podpowiada, abyś zaufała naturalnym procesom i nie robiła niczego na siłę, bo tylko tak wyprowadzisz swoje życie z chaosu – tu znajduje się twój partner okultystyczny a jest nim czerwony smok.
Fala Księżyca otwiera korowód fal w piątym zielonym zamku czasu a zielony zamek czasu można porównywać do wielkiego skarbca, w którym przechowywane są klejnoty ziemskie.
Pełny planetarny spichlerz wciąż czeka na opróżnienie przez świadome swej roli istoty ziemskie. Właśnie teraz zaczynają pękać iluzoryczne, mydlane bańki starego czasu. Wcześniej czy później będziemy musieli zrewidować nasze błędnie ukształtowane autorytety.
Doświadczenia zdobyte w fali Księżyca są dla ciebie kluczem do rozwiązania problemów. Żadna inna fala nie jest upoważniona do tego, aby uaktywnić pole twojej prapamięci. Uwidocznia się tutaj twoja prawdziwa tożsamość oraz każde zboczenie z kursu, jakie się wydarzyło na twojej indywidualnej drodze życia. Stąd na ewentualne bolesne cięcia i niespodziewane zrządzenia losu powinnaś spojrzeć bardzo trzeźwo, bez wartościowania ludzi i zjawisk. Wszystkie osobiste wzloty i upadki powinnaś rozpoznać jako dwie strony konta „winien” i „ma”.
Fala Księżyca w przeważającej mierze powiązana jest z Dharmą, co oznacza, że niesie ze sobą informacje z przyszłości i zna cel twojej inkarnacji. Jej ziemscy stróże wciąż znajdują się w pogotowiu na wypadek, gdybyś zbłądziła z drogi lub zapuściła się za daleko.
Odkryj dlaczego tu jesteś i czego właściwie szukasz. Nie pozwól się okupować autorytetem starego czasu. Miej odwagę przypomnieć sobie o swoim prawdziwym „Ja”.

Urodziłaś się 12 krystalicznego dnia Fali Czerwonego Księżyca.

Twoja rodzina solarna – to łącznie z twoim kinem jeszcze 3 dodatkowe kiny.

CHICCHAN – Czerwony Wąż = PRZETRWAĆ, SIŁA ŻYCIA
człowiek namiętny, pomysłowy, żądny wiedzy, umotywowany, z silną wolą, ufny, silny, twórczy, jednoczący, mądry, oczyszczający, samowystarczalny, ekstremistyczny, charyzmatyczny,

OC – Biały Pies = KOCHAĆ, WSPÓŁCZUCIE
człowiek wierny, pomocny, godzący, współdziałający, ugodowy, o łagodnym usposobieniu, opiekuńczy, towarzyski, stały, ufny, podtrzymujący na duchu, kierujący, dobroduszny, silny przywódca, przewodnik,

MEN – Niebieski Orzeł = STWORZYĆ, WIZJE
niezależny, zaangażowany, kreatywny, współczujący, otwarty na kontakt (jako odbiorca), patrzący w dal, wierzący w siebie, marzycielski, symbolizujący Umysł Planetarny i świadomość planetarną, krytyczny, szukający ucieczki od rzeczywistości.

Są to energie, które także zawierasz w sobie i najprawdopodobniej będziesz dobrze rozumiała się z osobami, które reprezentują te energie.
Dlaczego zawierasz w sobie energie i moc całej twojej rodziny solarnej (oczywiście pod przewodnictwem twojej energii urodzeniowej Żółtego Słońca)? Ponieważ co roku w dniu swoich urodzin łączysz się na cały rok z jednym z tych znaków.

Twój obecny rok

W tym momencie znajdujesz się w roku Żółtego Krystalicznego Słońca – masz 52 lata.
Twój obecny rok, tzn. 52 lata, jest jednocześnie twoim kinem antypodalnym. To dlatego, że liczba 26 to dokładny środek cyklu osobistego Kalendarza Majów, który trwa 52 lata. Mając 52 lata masz teraz dokładnie ten sam kin, co w dniu swoich urodzin. Więc z perspektywy KM dzieją się teraz w twoim życiu bardzo ważne rzeczy, znaczące, które mają duchowy duży wpływ na kolejne 26 lat. Decyzje podjęte w tym roku mają zawsze duże znaczenie i oddziaływanie.
DRUGI 52-LETNI CYKL ŻYCIA. Co on ze sobą niesie? Drugi 52-letni obieg życia to nasze ponowne narodziny – nasze najważniejsze „kosmiczne pięć minut”. Dopiero tu pojawia się ta największa, niepowtarzalna szansa samorealizacji, udowodnienia sobie, światu i Matce Ziemi swojej dojrzałości życiowej. Dopiero tu człowiek ma faktyczną możliwość wypełnienia swoich zadań i misji inkarnacyjnych. Dlaczego? Bo teraz nie jest już „nagi, niemy i bezbronny” jak w kołysce, teraz – na starcie – dysponuje potencjałem wypracowanym przez minione 52 lata życia. To, co zrobi z osobistym kapitałem wiedzy i doświadczeń, jest kwestią własnego wyboru i decyzji. Ale dopiero to, co objawi się w ciągu kolejnych 4 lat, tzn. pomiędzy pięćdziesiątym trzecim a pięćdziesiątym szóstym rokiem życia, będzie informacją o faktycznym celu inkarnacji.

Jeżeli spotkasz osobę, która ma kin dla twojego kinu analogiczny/ antypodalny/ okultystyczny, możesz spodziewać się poniższych powiązań, nie chodzi o to, ze od razu będziecie partnerami w jakimkolwiek znaczeniu, po prostu taka osoba może cię czegoś nauczyć o Tobie samym, może pokazać ci energie ciebie samego i może ci pomóc w pracy nas sobą i odkryciu po co na ten świat przyszłaś.

Partner analogiczny

Partner ANALOGICZNY jest twoją bratnią duszą „bliźniakiem” Kinu narodzin. Zawsze niesie go ten sam ton, a więc macie zbliżoną osobowość. Cechą charakterystyczną jest duże podobieństwo wzorca pieczęci i programu życiowego. Jest twoją bratnią duszą, bliźniakiem twego kinu narodzin.
Partnerem analogicznym może być konkretny człowiek, konkretne źródło energii lub konkretna energia dnia. Ty i twój analogiczny partner możecie być powiązani karmicznie lub też mieć do wypełnienia w życiu podobne zadania. W każdym przypadku „analogiczna Energia” jest dokładnie zsynchronizowana z twoją. Osobliwością jest tutaj fakt, że pieczęcie analogicznego partnera i Głównego Kinu zawsze przyporządkowane są do tej samej planety (dla ciebie Pluton). W krzyżu powiązań partner analogiczny znajduje się po prawej stronie Kinu centralnego (głównego).

Twój partner analogiczny to

CAUAC -Niebieski Wicher (Burza) = PRZYSPIESZYĆ, SAMO-STWARZANIE.
przyjazny, transformujący, wyjaśniający, wielostronny, uwalniający ducha, przyciągający ciało świetliste, pobudzający wzrastanie, niestrudzony, nieugięty, gwałtowny, oczyszczający, uszlachetniający, doskonały nauczyciel.

Partner antypodalny

Partner ANTYPODALNY w przeciwieństwie do partnera analogicznego objawia się w czynnej polaryzacji, czyli na przeciwległym biegunie. Jego zadaniem jest rozbudzenie potencjału pamięci drzemiącej w twojej podświadomości. Partner Antypodalny wprowadza ruch i poruszenie do twojego pola życia. Wynurza się bardzo znamiennie w napiętej sytuacji- jako konkretna osoba lub specyficzna Energia, zawsze jednak pomaga wyjść z duchowego letargu i najczęściej jest to dla ciebie bardzo nieprzyjemne. W sferze „antypodalnych powiązań” rozbudowuje się maksymalne pole napięć, stwarza potężne bariery, odsłania największe skrajności. Rzucając różnorodne wyzwania , zmusza cię do reakcji- do szukania środków zaradczych, do podjęcia ataku lub przygotowania się do obrony.
Choć jest on twoim „antagonistą” celem jego działań jest sprowokować cię do szukania dróg wyjścia, przemówić do rozsądku, pobudzić do myślenia.
Partner antypodalny jest wzmocniony portalem co oznacza bardzo silną jego energię.

Podobnie jak partner analogiczny posiada ten sam Ton, co Kin główny. W krzyżu powiązań znajduje się po lewej stronie kinu centralnego. Twój partner antypodalny to

OC – Biały Pies = KOCHAĆ, WSPÓŁCZUCIE
wierny, pomocny, godzący, współdziałający, ugodowy, o łagodnym usposobieniu, opiekuńczy, towarzyski, stały, ufny, podtrzymujący na duchu, kierujący, dobroduszny, silny przywódca, przewodnik.

Partnerzy okultystyczni

Partner OKULTYSTYCZNY znajduje się w rezonansie z twoim wnętrzem. Troszczy się on o niespodzianki w życiu, pojawia się w najmniej oczekiwanej chwili i poprzez sieć kompleksowych powiązań, tzw. „okultystyczny kwartet” zawsze wnosi coś nieoczekiwanego do życia. Partner Okultystyczny znajduje się w krzyżu powiązań poniżej Kinu centralnego.
Twoi partnerzy okultystyczni to:

AHAU – Żółte Stonce = OŚWIECIĆ, MIŁOŚĆ (UNIWERSALNY OGIEŃ).
właściwości: ciepły, bezkompromisowy, wnoszący świadomość Boską, odpowiedzialny za ostateczny wzrost, romantyczny, bezgraniczny, marzycielski, kreatywny, jednoczący siły, całościowy, odmładzający, błogosławiony, ofiarny, zdolny do stworzenia doskonałego planu działania (cyklu), jego realizacji i kierowania zespołem
i

IMIX – Czerwony Smok = KARMIĆ, NARODZINY
energiczny, przystępny, siła istnienia, chroniący, siła twórcza, zaufany, wtajemniczony, Pierwotna Matka, pamięć, niepodzielny, Prawda.

GENEZA kinu – Geneza Księżyca – sfera świadomości.

Przyporządkowanie do Cyklu Genezy Księżyca pokazuje ci, w której ze stref Bytu- fizycznej, emocjonalnej czy mentalnej, masz najwięcej do zrobienia na przełomie ziemskiego życia.
To co ulepszysz w sobie, znajdzie oddźwięk w całości. To ty uzdrawiasz aurę planety. Twoje światło emanuje nie tylko na rodzinę, ale także na środowisko, miasto, państwo, kontynent, świat, całą Ziemię; na koniec odbija się od „źródła” i powraca ze zwielokrotnioną mocą. To samo dzieje się z Energią Cienia.

Geneza Księżyca – sfera świadomości.

GENEZA KSIĘŻYCA następuje od KINu 209 do KINu 260
obejmuje trzeci cykl ewolucji, wewnątrz którego osiągnięte zostało przebudzenie rozumnej Świadomości, czyli uformowanie sfery umysłu. W tej fazie rozwoju odzwierciedla się ważny etap historii naszego” upadku”, u podstaw którego leżało nadużywanie stwórczego potencjału, czyli SIŁY MYŚLI.
Trzeci cykl Genezy- od Kinu 209 do Kinu 260- reprezentuje obszar u m y s ł u , czyli Rozumną Świadomość. Oznacza to, że powinnaś przystąpić do świadomej kontroli swoich słów i myśli, albowiem myśli posiadają moc, która może budować lub niszczyć. Tu nauczycielem staje się ŻYCIE. Stajesz przed wyjątkowo trudnym zadaniem kontynuowania procesu nauki poprzez samo rozpoznanie , że wszystko czego doświadczasz, jest efektem tego co zapisujesz w swoich stwórczych myślach.
Powinnaś zastanowić się, czy nie jesteś zbyt oschła, zamknięta w sobie, skoncentrowana jedynie na sobie, uparta i pamiętliwa, czy twoje poglądy nie stały się zbyt skostniałe, czy nie zatruwają życia innym, czy potrafisz puszczać urazy, przebaczać i bezinteresownie kochać, czy umiesz pracować zespołowo.

Zamki czasu
czuwają nad realizacją programu przeznaczenia, mając na względzie twoje własne dobro i jednocześnie dobro ziemskiej całości.

Urodziłaś się w 5 CENTRALNYM ZIELONYM ZAMKU CZASU – SYNCHRONIZACJI i harmonijnej współpracy – obejmując dni od kinu 209 do kinu 260 – wnosi Siłę Współpracy, Współbrzmienia i Harmonijnego zjednoczenia. Znajdujesz się więc pod patronatem Żółtego Samoistnego Człowieka, który troszczy się o to, abyś – realizując program swojego przeznaczenia – poznała siłę wolnej woli, wprowadziła harmonię do stosunków międzyludzkich i w ten sposób wydobyła na powierzchnię jego mądrość.
Zielony kolor  odpowiada  za zgodne współżycie ze wszystkimi i wszystkim, co wyraża się w ziemskiej biosferze. Oznacza też harmonijna synchronizację wszystkich wymiarów bytu.  Dzięki zsynchronizowaniu trójwymiarowej ziemskiej przestrzeni z czwartym wymiarem bytu uaktywnia się telepatia. Więc nic nie stoi na przeszkodzie do świadomych kontaktów i telepatycznej komunikacji ze Źródłem.
Główne przymioty tego zamku to przebudzenie, siła ducha, świadomość celu oraz samokontrola, ład i dyscyplina.
Piąty zamek czasu ucząc harmonijnej współpracy podwyższa wibracje ziemi i przybliża cię do źródła, do twojego spirytualnego ja w piątym wymiarze.

Przewodnik – krzyż.

Krzyż reprezentuje:

– środek – twój kin, twoja świadoma Jaźń – Żółte Słońce (opisane wyżej),
– u góry: pieczęć przewodnika, pieczęć reprezentująca Twoją wyższą Jaźń,

EB – Żółty Człowiek = MIEĆ WPŁYW, WOLNA WOLA
człowiek stwórczy, niosący kielich obfitości, bogaty, niosący wyższe siły, doświadczony, dumny, przyspieszający bieg spraw, świadomy odpowiedzialności, zbierający, pracowity, obowiązkowy,
Przewodnik kinu narodzin  jest twoim opiekunem , doradcą i stróżem przez całe życie. Energia przewodnika płynie prosto ze źródła, ma on nieograniczoną siłę działania. Czuwa nad realizacją programu przeznaczenia, wspiera w trudnych chwilach i naprowadza na drogę do celu.

– po lewej stronie – reprezentuje Wyzwanie twojego życia i Twój dar – razem z zyskiwaniem większej dojrzałości i świadomości energia zamieni się w coś, na czym będziesz się skupiać w Twoim życiu,

OC – Biały Pies = KOCHAĆ, WSPÓŁCZUCIE
wierny, pomocny, godzący, współdziałający, ugodowy, o łagodnym usposobieniu, opiekuńczy, towarzyski, stały, ufny, podtrzymujący na duchu, kierujący, dobroduszny, silny przywódca, przewodnik,

– po prawej stronie – twoje dopełnienie, coś co przychodzi do ciebie naturalnie i bez wysiłku

CAUAC -Niebieski Wicher (Burza) = PRZYSPIESZYĆ, SAMO-STWARZANIE.
człowiek przyjazny, transformujący, wyjaśniający, wielostronny, uwalniający ducha, przyciągający ciało świetliste, pobudzający wzrastanie, niestrudzony, nieugięty, gwałtowny, oczyszczający, uszlachetniający, doskonały nauczyciel,

– na dole – energia reprezentująca twoją podświadomość i ukrytego pomocnika

IMIX – Czerwony Smok = KARMIĆ, NARODZINY
człowiek energiczny, przystępny, siła istnienia, chroniący, siła twórcza, zaufany, wtajemniczony, Pierwotna Matka, pamięć, niepodzielny, Prawda.

Planeta urodzenia – Pluton (solarny) – twoja energia wewnętrzna

To twoja siła bezwarunkowej miłości, siła oświecenia i siła przebaczenia.

Każdy z nas posiada w sobie energię Plutona i co więcej powinien ją wyrażać, aby być w zgodzie z Naturą. Korzystnym sposobem przejawu tej energii będzie duchowe odrodzenie; gorzej gdy plutoniczna energia zapragnie wybuchnąć czynem niedozwolonym i ściganym przez prawo. Niezdrowo jest tłumić jakąkolwiek energię ciała, a lekceważenie jego potrzeb może spowodować chorobę z autoagresji organizmu lub działania skierowane przeciwko innym.
Pluton nie jest malefikiem (termin używany w klasycznej astrologii na określenie planet lub aspektów wywierających negatywny wpływ w horoskopie), gdyż działa również beneficznie (dobroczynnie), tworzy nowe ze starego i to nowe może być lepsze niż stare. Wtedy człowiek doświadcza odrodzenia, oczyszczenia.

Jesteś osobą plutoniczną tj. z silnym Plutonem w horoskopie – posiadasz umiejętność wniknięcia w psychikę drugiego człowieka. Rozpoznajesz ukryte motywacje i zależności, emanujesz seksem i wyczuwasz tę energię u innych bezbłędnie. Wszędzie dopatrujesz się drugiego (głębszego) dna. Odczytujesz  zamiary innych i pomagasz im uporać się z problemem psychicznym. Starasz się jednak rządzić innymi osobami albo zmienić ich na swoje upodobanie. Swoją władzę wykorzystujesz dla dobra innych lub dla dodania sobie mocy. Mocy szukasz także stale w swoim wnętrzu. Odradzasz się po upadku lub łatwo możesz zniszczyć siebie i innych. Łatwo nawiązujesz kontakt ze swoją podświadomością. Jesteś w stanie dokonać wielu metamorfoz w swoim życiu.

Pluton to manipulacja, podstęp, działanie po to, aby przeforsować swoje racje. Różnie ta manipulacja się objawia ale Pluton to przede wszystkim odrodzenie.

Harmonia 55 – Krystaliczna Matryca

Harmonia to układ energii, które wyznaczają harmonijne ramy twoich działań tu na ziemi. I tak w twoim układzie harmonii znajdują się:
1.

CABAN – Czerwona Ziemia = ROZPRZESTRZENIAĆ, ORIEN-TACJA.
właściwości: zsynchronizowany, pokazujący drogi, dający wskazówki, uziemiony,
gromadzący energię do współpracy, ześrodkowany, poskramiający siły ziemskie, chroniący (strażnik ziemski), pewny siebie, przekonany do sprawy, z silną motywacją do pracy, dysponujący mocą inteligentnej harmonizacji – on wyobraża teatr twoich działań –
przedstawia ukierunkowanie działań na dobro ogółu, moc uzdrawiania także stosunków międzyludzkich poprzez siłę wzajemnej współpracy; wspomaga się przy twojej misji siła planety Ziemi,
2.

ETZNAB -Białe Zwierciadło = ODZWIERCIEDLIĆ,  NIESKOŃCZONOŚĆ.
czysty, wychodzący naprzeciw cieniowi, zdolny do poświęceń, bezczasowy, rozstrzygający, praktykujący rytuały, niosący Miecz Oczyszczania i Mądrości, wyjaśniający, praktyczny, pełen refleksji,
3.

CAUAC -Niebieski Wicher (Burza) = PRZYSPIESZYĆ, SAMO-STWARZANIE.
przyjazny, transformujący, wyjaśniający, wielostronny, uwalniający ducha, przyciągający ciało świetliste, pobudzający wzrastanie, niestrudzony, nieugięty, gwałtowny, oczyszczający, uszlachetniający, doskonały nauczyciel – to siła odnowy, transformacji naszej planety, regeneracji tego, co nadaje się do przetworzenia, siła wprowadzania nowych rozwiązań. Ta energia podsuwa genialne rozwiązania, odwagę wyposaża twe działania w wielką, skuteczną siłę, która jednoczy,
4.

AHAU – Żółte Stonce = OŚWIECIĆ, MIŁOŚĆ (UNIWERSALNY OGIEŃ).
właściwości: ciepły, bezkompromisowy, wnoszący świadomość Chrystusową, odpowiedzialny za ostateczny wzrost, romantyczny, bezgraniczny, marzycielski, kreatywny, jednoczący siły, całościowy, odmładzający, błogosławiony, ofiarny, zdolny do stworzenia doskonałego planu działania (cyklu), jego realizacji i kierowania zespołem.

Wszystkie te kiny są na Fali 17 – MULUC – fali Księżyca, co oznacza, że dla Ciebie Przebudzenie i to, że w tym momencie przyszedł czas na to, aby odkryć sens życia i transformować siebie i innych.
I tak
Nr 9

KIN  217  –  Czerwona Solarna Ziemia
Dziś mam tysiące pomysłów na życie, ale to on testuje ich przydatność i weryfikuje wartość podejmowanych przeze mnie kroków. Dziś staję się pilnym słuchaczem i uczniem. Dziś następuje przełom i zaczynam żyć od nowa. Dziś nie poczuję się zagubiony. Jeśli będzie konieczne, dostanę wsparcie z zewnątrz od życzliwych mi osób. Dziś wspiera mnie życie i życie powstrzymuje mnie od błędów,
Nr 10

KIN  218 –  Białe Planetarne Zwierciadło
Dziś rozpoznaję swoje odbicia w postawach moich wrogów. To, co stanie się nie po mojej myśli, pokaże mi moją nieudolność. Dziś nie ma winnych na zewnątrz. Jestem tylko ja i moje własne twarze. Nie dam się ponieść fantazji i nie będę oszukiwać siebie samego. Dziś moim pomocnikiem jest światło i ciemność,
Nr 11

KIN  219 –  Niebieski Spektralny Wicher
Dziś wyeliminuję to, co się dawno temu przeżyło. Dziś robię generalne porządki, wietrzę świadomość, usuwam stare wzorce zachowań, przykre doznania i „przeterminowane” emocje. Dziś wyciągnę rękę do wrogów. Dziś uwolnię się od egocentryzmu, przekory, chorobliwego przekręcania faktów, wymyślania tysięcy argumentów i ciągłego głaskania EGO. Wszystko to zagradza mi drogę do szczęścia,
Nr 12

KIN  220  –  Żółte Krystaliczne Słońce
Dziś wejdę na drogę pojednania i przekonam się, jakie we mnie zaszły zmiany. Czy rzeczywiście do mojego pola myśli zstąpiło Boskie Słońce? To, co uleczyłem, zobaczę na własne oczy. Dziś nie odkręcę się plecami do nikogo za to, że myśli inaczej niż ja. Dziś nikogo fałszywie nie oczernię.

Twoja Harmonia oznacza, że dziś właśnie jest Twój czas na dokonanie generalnych porządków w swoim życiu oraz tu na ziemi i w całym wszechświecie. Na wnoszenie do świadomości innych stworzeń boskiego światła, miłości i przebaczenia, na dokonywanie boskiej transformacji tych osób.
Układ ten zaleca ci wprowadzenie na ziemi rozpoznania boskiej prawdy.

Twój osobisty kalendarz roczny od 1.08.2011 do 11.08.2012r.

W tym miesiącu znajdujesz się od 19 grudnia 2011r do 15 stycznia 2012r w miesiącu 6 RYTMICZNYM, który odpowiada za sferę fizyczną.
Jest to miesiąc równowagi, stabilizacji. Szósty miesiąc harmonizuje przebieg procesów życiowych oraz wprowadza do nich ewentualne poprawki.
Każdy miesiąc ma swoja duchową rolę w świecie. Rozkład 13 miesięcy w roku obecnym, tj 1.08.11-1.08.12r:
1.   Od 1.08.2011 – miesiąc magnetyczny (sfera ducha i przeznaczenia). Pierwszy miesiąc przyciąga tematykę całego roku. Jakie problemy trzeba będzie rozwiązać?
2.   0d 29.08.2011 – miesiąc biegunowy (sfera fizyczna) – miesiąc prób i wyzwań. Drugi miesiąc segreguje rzucone wyzwania i wprowadza tematykę do pola ziemskiego – wnosi pomiędzy ziemskie bieguny energetyczny program roku. Tu staje się fizycznie widoczne, czego dotyczyć będzie problematyka roku i jak wysoki jest stopień trudności.
3.   Od 26.09.2011 – miesiąc elektryczny (sfera emocjonalna) – miesiąc dynamicznych bodźców. Wydarzenia w elektrycznym miesiącu służą wybadaniu sytuacji przed ustaleniem ostatecznej strategii działania. Tu uruchamia się odpowiednie kontakty i przygotowuje pomocne instrumenty. Ten miesiąc testuje twoją wytrzymałość. Jak powiązać tematy, aby osiągnąć cel?
4.   Od 24.10.2011 – miesiąc samoistny (sfera mentalna) – miesiąc wizji celu. Czwarty miesiąc bada możliwości, wyznacza cel i ustala harmonogram działania. Ten miesiąc jest czasem, w którym rozważa się każde za i przeciw, testuje wszystkie możliwe warianty. Ten miesiąc jest instancją, która zatwierdza ostateczny plan roku czyli jak powinien wyglądać założony cel?
5.   Od 21.11.2011 – miesiąc wiodący (sfera duchowa, przeznaczenia) – miesiąc kierunku działań. Wskazuje centralne aparaty wykonawcze oraz jednostki nadające bieg wydarzeniom bezpośrednio związanym z realizacją programu. Piąty miesiąc wyznacza kierunek oraz wspiera wolę działania. Kto lub co pomoże zrealizować przyjęty program?
6.   Od 19.12.2011 – miesiąc rytmiczny (sfera fizyczna) – miesiąc równowagi. Ten miesiąc jest okresem stabilizacji i równoważenia przebiegu działań. Miesiąc szósty harmonizuje przebieg procesów oraz wprowadza ewentualne poprawki. Kto lub co pomoże załagodzić napięcia?
7.   Od 16.01.2012 – miesiąc rezonansowy (sfera emocjonalna) – miesiąc powiązań. Ten miesiąc zsyła inspirujące bodźce i nieoczekiwaną pomoc, ułatwia odpowiednie kontakty, zsyła wsparcie, dodaje sił i odwagi w trudnych chwilach. Kto zachęca do działań? Co dodaje sił?
8.   Od 13.02.2012 – miesiąc galaktyczny (sfera mentalna) – miesiąc harmonizacji i scalenia. Zadaniem galaktycznego miesiąca jest kontrola aktualnego stanu, usuwanie ognisk zapalnych oraz harmonizowanie zbyt intensywnych procesów. Ósmy miesiąc łączy poszczególne etapy i skłania do zastanowienia. Co stanęło na drodze do celu? Gdzie nastąpiło przesilenie?
W KM luty nie ma 29 dni tylko 28.
9.   Od 13.03.2012 – miesiąc solarny (sfera duchowa przeznaczenia) – miesiąc naprowadzania.  Solarny miesiąc zsyła wsparcie duchowe, naprowadza na drogę  do celu, inspiruje oraz dokonuje ostatnich poprawek tuż przed metą i dodaje sił. Co jest warunkiem realizacji zamierzeń?
10.   Od 10.04.2012 – miesiąc planetarny (sfera fizyczna) – miesiąc manifestacji. Planetarny miesiąc manifestuje efekty działań oraz pokazuje, co należy ulepszyć jeszcze przed końcem roku. Co stało się fizycznie widoczne?
11.   Od 8.05.2012 – miesiąc spektralny (sfera emocjonalna) – miesiąc rozładowania napięć. Ten miesiąc sprowadza na Ziemię siły porządkowe, które oczyszczają teren, zaczynając od podstaw. Jedenasty miesiąc usuwa wszelakie napięcia, uspokaja nerwy i oczyszcza teren z odpadów. Co było największą przeszkodą na drodze do celu?
12.   Od 5.06.2012 – miesiąc krystaliczny (sfera mentalna) – miesiąc bilansu. Miesiąc krystaliczny umożliwia przegląd wydarzeń, zachęca do podjęcia dialogu z „przeciwnikiem” i nawiązania owocnej współpracy. Co utrudniało a co wspierało realizacje programu roku?
13.   Od 3.07.2012 – miesiąc kosmiczny (sfera duchowa, przeznaczenia) – miesiąc przekształceń. Ten miesiąc scala dorobek roku i objawia planetarną dojrzałość, czyli poziom zbiorowej świadomości na Ziemi. Czyli trzynasty miesiąc scala poszczególne wyniki, ukazuje obecny stan oraz przekazuje dorobek roku do dyspozycji następnym trzynastu miesiącom. Jak wygląda bilans roku?

Zostaje 1 dzień 31 lipca 2012r. – to  tzw. dzień poza czasem, Zielony Dzień.

 

 

Reklamy
Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s