Ożywienie Boginii

To kolejny, jeden z najbardziej kontrowersyjnych artykułów.Jest fragment książki Barbary Marciniak „Ziemia zwiastunów Świtu.” „Wywraca on do góry nogami” dogmat, że energia męska jest energią tworzącą, a żeńska biorącą.

Podobno jest to przekaz Plejadian, przeczyłoby by jednak to temu, że zostaliśmy stworzenie na podobieństwo Boga jako istoty bezpłciowe.Przeczyłoby to też temu,  że Najwyższa Istota nie jest ma charakteru osobowego.

Na długo przed katastrofą atlantydzką na Atlantydzie też dzierżyły podobno najwyższą władzę Boginie. Chanellingi też o tym mówią. O najwyższej władzy Bogini na Atlantydzie mówi też gra Atlantis z 1997 roku.Zapewne coś w tym jest.Michał Anioł też w Kaplicy Sykstyńskiej umieścił Boga z kobiecymi piersiami.

Podobny obraz

Nie zgadzam się z tym co zostało zaprezentowane w poniższym fragmencie książki „Ziemia zwiastunów Świtu”, że Najwyższa istota posiada konkretną płeć i jest energią charakteru żeńskiego, moim zdaniem jest pełnią czyli energią żeńską i męską jednocześnie.

ROZDZIAŁ 5: OŻYWIENIE BOGINI 

Ogarnięcie Bogini otworzy przed wami  Żyjącą Bibliotekę i nauczy was tajemnic  ukrytych głęboko w tonie Matki Ziemi,  bo kim jest Matka Ziemia jeśli nie samą  Boginią?  Co, lub kogo, wyobrażacie sobie myśląc o Najwyższym Stwórcy? W waszym społeczeństwie  nauczono was, że energia boga reprezentuje źródło, a energia żeńska reprezentuje jego  wykorzystanie lub działanie. My twierdzimy, że jest na odwrót – to co kobiece jest źródłem, a to co  męskie reprezentuje sposób jego wykorzystania.  To prawda, że Najwyższy Stwórca jest żeńską wibracją. Źródło, takie jakim je znamy, jest wibracją  kobiecą. Męska wibracja, małżonek owego żeńskiego źródła, walczący o miłość Bogini, został miliony  lat temu rozszczepiony wskutek złego wykorzystania energii. Jesteście jedną z części tej błędnie  wykorzystanej energii. Dwóch plejadiańskich synów jednego z mało ważnych bogów objęło władanie  nad Ziemią, stoczyło pomiędzy sobą bitwę i przyczyniło się do powstania dzisiejszych dylematów.  Patrząc na to z szerszej perspektywy widzimy, że była to tylko drobna rodzinna sprzeczka. Bogini  Matka podzieliła się na części i przybrała wiele form, aby były one małżonkami wielu bogów. Pragnęli  oni zaspokojenia, miłości, chcieli znaleźć się w matczynej wibracji, ponieważ to z niej pochodzą  wszystkie twórcze siły życiowe.  Bogini obdarzona jest taką świadomością, która pozwala na wszystko. Jest źródłem, które  utrzymuje wszystko razem, klejem stworzenia. Niektórym trudno jest nawet przyjąć tę koncepcję, nie  wspominając już o jej zrozumieniu. Kobietom nie jest łatwo myśleć o tej pełnej mocy istocie, która  krąży w ich własnej krwi. Mężczyzn szokuje myśl, że żeńska wibracja może być źródłem wszystkich  rzeczy.  W najgłębszym jądrze swojego jestestwa poczujcie troskę, dar i tajemnicę matki. Energia Bogini  Matki przebudzi się i powróci. W tym dziesięcioleciu stwierdzicie, że wszystkie wasze religie opierają  się na błędnych założeniach. Wszystkie oparte są na kontroli, na zimnym ruchu patriarchatu, podczas  gdy w rzeczywistości za wszystkim kryje się Bogini Matka. My, w Plejadach, odkryliśmy główną  przyczynę, dla której błędnie wykorzystywaliśmy energię. Nie szanowaliśmy matki. Robiliśmy różne  rzeczy, aby zwrócić na siebie jej uwagę, ale nie docenialiśmy tego, co stworzyła – jej daru.  Wasza planeta musi nauczyć się kim jest Bogini jako twórca. Wy musicie się tego nauczyć. Do  procesu badania energii Bogini należy też zrozumienie jej ciemnej strony, ponieważ Bogini zrobiła  coś, przez co utraciła swoją moc. Wiedza o tym ukryta jest w waszych komórkach, ponieważ wy  wszyscy, zarówno mężczyźni jaki kobiety, zawieracie w sobie Boginię.  Narodzi się ona dzięki wam, niezależnie od tego, jakiej jesteście płci. Bogini przeżyła załamanie i  upadek z bardzo ważnych powodów. Zawsze szanowała prawa płodności. Nie przypominała waszego  zachodniego świata; dla niej seks nie był sprawą wstydliwą. Bogini go uwielbiała. Oczwiście seks jest  waszym naturalnym dziedzictwem. Jednakże energia płciowa, podobnie jak wszystkie inne rzeczy,  została wykorzystana w nieprawidłowy sposób.  W królestwie Bogini nadszedł czas, kiedy ogromnie nadużywano męskiej wibracji. Kobiety, pod  wpływem zewnętrznych źródeł, zerwały partnerskie więzi łączące je z mężczyznami, utraciły dla nich  szacunek, oraz poczucie jedności pomiędzy mężczyzną a kobietą. Po pewnym czasie mężczyźni w  królestwie Bogini stali się tylko kimś świadczącym usługi seksualne. Kobiety do tego stopnia pogubiły  się w potędze Bogini, że przestały uznawać mężczyzn za równych sobie. Uważały ich za przedmioty  konieczne dla rozmnażania. Wielu mężczyzn zabijano po jednorazowych rytuałach płodności,  odbywanych z miejscowymi przedstawicielkami Bogini. Dokonywano kastracji i składano ofiary. To  prawda. Kobiety nieprawidłowo obeszły się z seksualną energią mężczyzn, co spowodowało, że  obecnie zwróciła się ona przeciwko nim samym. Wszystko to ulega zmianie. Odnajdziecie Boginię  wkraczającą ze współczuciem w życie tych, którzy pragną odczuwać.  Energia Bogini została swego czasu nasycona ogromną negatywną siłą. Przeinaczono jej cel.  Stało się to w czasach poprzedzających narodziny Chrześcijaństwa. Potem wahadło wychyliło się w  przeciwną stronę. Kiedy w grę wkroczyły męskie wibracje, gwałtownie odpowiedziały na to, co uczyniły  niektóre kobiety. Wasze wspomnienia zmagazynowane są w waszych komórkach i we krwi,  określiliście wasze istnienie przez dokonane przez was wybory.  Zostaliście przeładowani negatywną, kontrolującą energią, podobną do energii bogów. Nadszedł  czas, abyście uznali władzę Bogini. Potrzebna jest równowaga, nie należy wywyższać jednego  rodzaju wibracji ponad inny. Szanując Boginię mężczyźni nauczą się szanować życie. Kobiety nauczą  się ponownego definiowania tego, w jaki sposób owo życie dają. Życie może przyjść w ogromnym  orgazmie w momencie narodzin dziecka. Przebudujcie swoje przekonania i doświadczenia dotyczące  tego obszaru.  Kiedy zgłębicie Boginię, zaczniecie cenić życie. Ceniąc życie, nie wywołujecie przeludnienia Ziemi i  nie zabijacie. Na czoło wzorców świata wysunąć się musi zrozumienie tego, czym jest życie, czym jest  śmierć, czym są wszystkie gatunki, oraz faktu, że wszystko łączy się ze sobą nawzajem – że wszystko  łączy się z tym samym źródłem.  Patriarchat odmienił waszą historię, wypędzając Boginię do krainy mitów i legend. Czy możecie  odnaleźć ją w waszej Biblii, w Koranie, w Torze? Bez przerwy trwa walka pomiędzy Boginią a  patriarchatem. Obecnie jednak do tego stopnia oddaliliście się od energii Bogini, że nie potraficie  nawet sobie wyobrazić, kim może ona być. Czy znacie jakieś społeczeństwo zachodniego świata,  które czciłoby Boginię? A jednak bramę u wejścia do portu na wschodnim wybrzeżu Stanów  Zjednoczonych reprezentuje wspaniała kobieta niosąca światło.  Bogini jest niezwykle wspaniałomyślna. Pozostała poza sceną walki patriarchatu ponieważ wie, że  jest stwórczą siłą wszystkich rzeczy, i że wszystko musi ją w końcu odnaleźć. Pozwala na to w swojej  wspaniałomyślności. Co to znaczy dawać życie, kochać to, co stworzyliście, i pozwalać swojemu  stworzeniu rozwijać się w niezakłóconym procesie ewolucji? Czy miłość to ochrona, czy pozostawienie  swobody? Gdyby boska siła chroniła swoje twory, kontrolowałaby także to, czego sama uczy się od  swoich stworzeń, a przez to mogłaby nauczyć się tylko tyle, na ile sama by pozwoliła. Siła, która  pozwala na wszystko, może uczyć się w nieograniczony sposób, ponieważ potrafi powiedzieć:  “Pokażcie mi wszystko. Nauczcie mnie. Jestem wami. Wy jesteście mną.” Jest to pewien stan  świadomości.  Chcielibyśmy, by każdy z was poznał Boginię. Postawcie przed sobą zadanie, polegające na tym,  by w jakiś sposób przywołać ją do siebie. Zaproście ją, poproście aby uczyła was o życiu. Bogini  zacznie z wami współpracować w bardzo gruntowny sposób. Wielu z was przywołało do swojego  życia nas, Plejadian. Bawimy się z wami, a wy znacie naszą wibrację, nasze poczucie humoru, nasze  sztuczki – nawet my współpracujemy z Boginią.  Muszą nastąpić zmiany. Bogini naprawdę dyryguje wydarzeniami będącymi częścią rozwiązania.  Energia Bogini otwiera wasze serca. Prosimy, niech pozostaną otwarte nie tylko dla was samych, ale i  dla tych, których ścieżki krzyżują się z waszymi w tym okresie wielkich lekcji. Jeśli uszanujecie  pierwiastek żeński w swoim wnętrzu i na planecie, stanie się on nowym fundamentem dla waszych  społeczności i cywilizacji.  Chcemy, byście poszukali owej życiowej siły. Niech wasz wzrok sięgnie poza to, czego was  nauczono. Odszukajcie tę cząstkę Bogini – energii obecnej zarówno w mężczyznach jak i w kobietach  – która oczekuje narodzin. Z radością przyglądajcie się temu, w jaki sposób możecie wpływać na  innych. Przysłuchujcie się ich rozmowom o odkrywanych przez was rzeczach. Wszystko, czego się  nauczycie, zostanie wzmocnione i na drodze silnej telepatii przekazane do ludzi, którzy wraz z wami  uczestniczą w tej podróży.  Bogini Matka reprezentuje pierwiastek miłości. Wspomnieliśmy już, że częstotliwość światła –  będącego informacją – oraz częstotliwość miłości, służą kreacji. Najgłębszą warstwą plejadiańskich  informacji jest ich zmysłowość i seksualizm – tworzenie dzięki miłosnej wibracji z Boginią.  Wykorzystanie jej energii wymaga głębszego zbadania kobiecego pierwiastka.  Nadszedł czas, by wiedza kobiet w mistyczny sposób przemówiła, ukazała się i została przekazana  innym. Czas, aby kobiety lepiej poznały swoje tajemnice – proces menstruacji i narodzin, cykle  rządzące ich uczuciami. Czas, by podzieliły się nimi z mężczyznami. Wiele kobiet mówi: “Czym mam  się dzielić? Sama tego nie rozumiem.” No cóż, nadszedł czas, abyście weszły w głąb siebie i zapytały:  “Czym są moje uczucia? W jaki sposób wyjaśniłabym komuś innemu, co to znaczy być kobietą? Co  mogę zrobić, aby stać się boginią w kobiecym ciele – magicznym stwórcą?” Bogini w waszym wnętrzu  zna odpowiedzi – przenosi informacje z jednego układu do drugiego.  Pod koniec dziesięciolecia wyraźnie wzrośnie liczba nauczycielek i przywódczyń, ponieważ Bogini  ucieleśnia się poprzez swój rodzaj. Nie twierdzimy, że nie pracuje ona z męskim rodzajem wibracji,  gdyż mężczyźni także nauczą się w jaki sposób stać się ucieleśnieniem Bogini. W Bogini nie ma  dyskryminacji ani gniewu. Jest ona istotą, która pozwala na bardzo wiele. Pozwoliła, by w ciągu  wieków istnienia wydarzyło się wiele rzeczy po to, by każdy mógł się uczyć. Teraz Bogini wzywa,  byście uszanowali to, co pozwoliła stworzyć poprzez najgłębsze misterium krwi – poprzez dar jej  własnego łona.

źródło strony https://nnka.wordpress.com/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s