Wywiad Untwine z Kobrą, 11 lutego 2016

.

Untwine:  Czy liczba bratnich dusz jest stała?

Kobra: Ich ilość nie jest stała, ale raczej się nie zmienia. Po prostu ilość jest określona przez istoty, które wyłoniły się razem jako rodzina dusz z galaktycznego centralnego słońca miliony lat temu, ale istnieją pewne czynniki, które mogą zmienić ilość bratnich dusz.

Untwine: Więc jeśli wystąpią nowe silne kompatybilności lub niekompatybilności, ktoś może zostać nową bratnią duszą lub zaprzestać nią być?

Kobra: Jest to możliwe w pewnych rzadkich okolicznościach, by ktoś był bratnią duszą nie był nią więcej i odwrotnie.

Untwine: Czy możesz powiedzieć jak wielu posiadamy, około?

Kobra: Powiedział bym jeden lub dwa tuziny, 12 i 24 są dobrymi symbolicznymi liczbami.

Untwine: Jaki jest prawdziwy wzniesiony archetyp Bogini Bastet?

Kobra: Jej prawdziwym wzniesionym archetypem jest istota wypełniona mocą i stabilnością.

Untwine: Starożytne bóstwa często są reprezentowane z głowami zwierząt, jak Ganesha lub Sekhmet, czy jest to literacka albo symboliczna reprezentacja?

Kobra: Jest to zarówno symboliczna reprezentacja i starożytna pamięć z czasów Atlantydy kiedy wiele istot jak te były obecne na powierzchni planety. Więc ich głowy nie wyglądają jak te u zwierząt ale istniało wiele istot w czasach Atlantydy, które tak wyglądały.

Untwine: Jaki jest starożytny archetyp Planety X i jaką rolę odgrywa w naszej astrologii?

Kobra: Planeta X jest planetą, która wyzwolenie. Planeta X w astrologii, w naszym osobistym astrologicznym wykresie jest rzeczywiście wejściem, punktem wyjściowym z kwarantanny Ziemskiej.

Untwine: Czy jest możliwe zobaczenie gdzie ona się znajduje w naszym astrologicznym wykresie?

Kobra: Obecnie nie ponieważ efemerydy Planety X nie zostały ujawnione jeszcze populacji powierzchni Ziemi.

Untwine: Jaki był prawdziwy wzniesiony archetyp Plutona?

Kobra: Pluton jest energią transformacji, Pluton budzi wszystko co było tłumione i rozbraja pułapki, wszystkie przywiązania, izolacje, całe tłumienie, więc jest to bardzo silna moc ewolucji.

Untwine: Więc gra on ważną rolę w wyzwoleniu tej planety?

Kobra: Tak, również.

Untwine: Jaki jest wzniesiony archetyp Neptuna?

Kobra: Energia Neptuna jest energią mistycznego połączenia ze Źródłem i mistycznym połączeniem z naszym własnym wyższym ja, naszą duszą.

Untwine: Czy Mohammed został wzniesiony?

Kobra: Ta istota, znana pod tym imieniem jest teraz wzniesionym mistrzem, tak.

Untwine: Jaki jest jego prawdziwy archetyp?

Kobra: Jest jednym z mędrców i teraz jego misją jest naprawiać zaburzenia religii islamskiej.

Untwine: Powiedziałeś wcześniej, że historia Buddy była inna niż wzniesionych mistrzów z Ziemi, możesz wyjaśnić w jaki sposób?

Kobra: Był on pierwszym, który osiągnął wzniesienie po upadku Atlantydy i tym samym otworzył drogę ku wzniesieniu ludzkości.

Untwine: A jaki jest jego prawdziwy archetyp?

Kobra: Jego prawdziwym archetypem jest duchowa mądrość.

Untwine: Czy ludzie inkarnują w jednym określonym archetypie przed wzniesieniem lub jest on określony po wzniesieniu?

Kobra: Ten wewnętrzny archetyp jest rzeczywiście podsumowaniem wszystkich doświadczeń i całej mądrości i energii wewnątrz określonej istoty.

Untwine: Ok, więc istnieje on na długo zanim istota zostanie wzniesiona.

Kobra: Tak, on rośnie i rozwija się.

Untwine: Czy te archetypy istnieją na wyższym planie mentalnym?

Kobra: Tak, dokładnie.

Untwine: Czy Viviane, Morgaine, Artur i Merlin zostali wzniesieni?

Kobra: Tak.

Untwine: Czy odgrywają oni rolę we wzniesieniu tej planety?

Kobra: Część z nich tak.

Untwine: W jaki sposób?

Kobra: Mają różne role, część z nich wspiera ludzkość, część pracuje za kurtyną, część pracuje wewnątrz systemu słonecznego i część pracuje w innych systemach gwiezdnych, ale oni wszyscy są, w ten lub inny sposób aktywni w procesie wyzwolenia planetarnego ponieważ jest to sytuacja na skalę kosmiczną.

Untwine: Więc dzieje się to również w innych systemach gwiezdnych, które są połączone z tym co dzieje się tutaj?

Kobra: Tak, ponieważ planeta Ziemia jest, powiedziałbym zapalnym punktem kosmicznej transformacji i to co dzieje się tutaj wpływa na całą galaktykę i cały wszechświat, jest to część tego samego procesu.

Untwine: Czy możesz proszę dać przykład wydarzeń w innych systemach gwiezdnych, które są powiązane do tego co dzieje się tutaj?

Kobra: Więc zbliżamy się do ostatecznego wyzwolenia, istnieją silne fale energii nadchodzące z galaktycznego centrum i wpływają one na tą planetę jak i inne systemy gwiezdne. I ilekroć mamy pewien przełom na tej planecie, powala to na przepływ coraz silniejszych energii z Galaktycznego Centrum i przez galaktykę i wpływa to na wszystkie systemy gwiezdne w tej galaktyce.

Untwine: Czy te fale z Galaktycznego Centrum, czy poruszają się szybciej niż światło?

Kobra: Tak, część z nich podróżuje szybciej niż Światło, zależnie do jakiego aspektu się odnosisz.

Untwine: Więc kiedy są wysyłane z Galaktycznego Centrum mogą docierać tutaj prawie natychmiastowo?

Kobra: Tak, te które są, powiedziałbym falami Tachyonowymi i innymi aspektami, które nie są powiązane z wymiarem fizycznym, docierają tutaj natychmiastowo.

Untwine: Ok. A dla części z nich podróż tutaj zajmuje nieco czasu?

Kobra: W fizycznym wymiarze to czego doświadczamy jest rezultatem galaktycznej superfali z preszłości ponieważ dystans pomiędzy tą planetą i Galaktycznym Centrum wynosi około 25000 lat świetlnych i jest to mniej więcej tyle samo ile trwa Galaktyczny cykl, więc to czego doświadczamy w wymiarze fizycznym jest poprzednia galaktyczna superfala i to czego doświadczamy w wyższych wymiarach to obecna galaktyczna superfala.

Untwine: Ok, to dlatego jesteśmy 25000 lat świetlnych od Centralnego Słońca.

Kobra: Tak, to nie jest przypadek.

Untwine: OK. A te fizyczne cząsteczki z Centralnego Słońca, czym są i co one robią?

Kobra: Są protonami, elektronami i wszystkimi tymi cząsteczkami, które znają fizycy i to co robią – kiedy nadchodzi galaktyczna superfala, zwiększają aktywność wszystkich słońc, wszystkich gwiazdy które spotykają się z początkiem fali uderzeniowej galaktycznej superfali i kiedy te słońca stają się bardziej aktywne wpływają na klimat planet w systemach gwiezdnych połączonych z tymi gwiazdami. Więc co 25000 lat mamy silny przeskok, planetarny przeskok i inne zakłócenia na planecie.

Untwine: Kiedy agenci Ruchu Oporu zaczęli infiltrować powierzchnię planety?

Kobra: Istniała niewielka ilość agentów, która dokonała infiltracji w późnych latach 70, nie był to Ruch Oporu, był to poprzednik tak zwanej Organizacji, ale prawdziwa infiltracja zaczęła się około 1998.

Untwine: Czy zinfiltrowali polityczne i korporacyjne sieci?

Kobra: Zinfiltrowali wszystko, politykę, banki, technologię, naukę, tajne służby, wojsko, wszystko.

Untwine: Czy ich ilość stale się zwiększa?

Kobra: Ilość się zmienia, nie progresywnie zwiększa ale się zmienia w zależności od sytuacji planety i konkretnej potrzeby, więc nie jest to stała ilość.

Untwine: Czy wróżki są rodzaju żeńskiego, czy występują również te rodzaju męskiego?

Kobra: Występują zarówno te rodzaju żeńskiego jak i męskiego.

Untwine: Czym był dokładnie wielki wybuch?

Kobra: Wieli wybuch był początkiem kosmicznego cyklu kiedy wszechświat wyłonił się z osobliwości jako część z oddechu, rezultatu dynamicznej interakcji pomiędzy Źródłem i losowością.

Untwine: Ok, więc był to początek tego cyklu ekspansji lub początek tego wszechświata?

Kobra: Jest to to samo.

Untwine: Czy Ziemia została stworzona jak tłumaczy to nauka głównego nurtu?

Kobra: Tak, w dużej mierze.

Untwine: Archanioły, które odłączyły się od Źródła 8 milionów lat temu, gdzie to miało miejsce?

Kobra: Wydarzyło się to w systemie gwiezdnym Oriona.

Untwine: Która gwiazda dokładnie, koło Rigel?

Kobra: Cały system Oriona był zamieszany w ten proces.

Untwine: Powiedziałeś, że istnieją dwa prądy ewolucji, jeden pochodzący z materii i jeden pochodzący z ducha. W jednym pochodzącym z materii, czy ludzie naprawdę ewoluowali od małp?

Kobra: Nie całkiem. Miało miejsce sporo inżynierii genetycznej i DNA przez różne pozaziemskie rasy, więc obecna teoria ewolucji nie jest całkiem prawdziwa.

Untwine: Więc istnieje jakiekolwiek połączenie z małpami lub żadne?

Kobra: Isntieje połączenie, ale nie w sposób jaki nauka stara się przedstawić.

Untwine: Więc archetyp humanoida może występować w różnych odmianach, czasem z duszy czasem na inny sposób, ale jest wspólnym rezultatem w określonym kierunku, tak?

Kobra: Tak dokładnie, ludzki archetyp jest po prostu archetypem ciała, a duszy zamieszkująca te ciało może być inna, może pochodzić z innych strumieni ewolucji

Untwine: Zakładnicy z ras pozaziemskich zostali uwolnieni w Syrii, czy odeszli z planety?

Kobra: W większości tak.

Untwine: Ok, a ci, którzy pozostali, czy zostali ze Specnaz albo co się z nimi wydarzyło?

Kobra: Nie, oczywiście, że nie, zostali przetransportowani do Ruchu Oporu i część z nich wspiera proces wyzwolenia.

Untwine: Jak dawno temu kabał implanty kabału były połączone z implantami pracowników światła?

Kobra: Były zawsze połączone, ale to połączenie zostało wzmocnione w 1996.

Untwine: Jest tak dla wszystkich nasion gwiazd lub jedynie ich części?

Kobra: Dla nich wszystkich.

Untwine: Ok. Ale ludzie nie pochodzący z nasion gwiazd nie posiadają tego?

Kobra: Nie jest to konieczne ponieważ są kontrolowani w łatwy sposób, więc nie ma potrzeby dla sił ciemności by umieszczać implanty do tego stopnia.

Untwine: Czy na Ziemi występuje ograniczona ilość wody lub nowa woda jest tworzona w naturze?

Kobra: Zawsze jest tworzona nowa woda, a całkowita ilość wody się waha.

Untwine: Czy wszystkie zwierzęta posiadają jedną duszę, czy zdarza się, że kilka zwierząt dzieli jedną duszę?

Kobra: Zazwyczaj jest grupa dusz, wiele zwierząt posiada jedną grupę duszy, która ma tendencję do inkarnowania w wielu ciałach.

Untwine: I jest tak samo dla roślin.

Kobra: Tak, dokładnie.

Untwine: Czy możesz pomówić o historii i roli systemu gwiezdnego Betelgeuse?

Kobra: Ten system gwiezdny był zawsze ważną twierdzą sił Światła i był jedną z głównych sił starających się uleczyć ciemność Oriona, więc odgrywał bardzo ważną rolę w rozwiązaniu problemu ciemności we wszechświecie.

Untwine: I jest przeciwieństwo po drugiej stronie, system gwiezdny Rigel, który był twierdzą sił ciemności i bramą gwiezdną AN pośrodku, tak?

Kobra: Tak, dokładnie.

Untwine: I AN transmutuje je oba?

Kobra: Tak dokładnie.

Untwine: Czy możesz pomówić o roli systemu Północnej Gwiazdy?

Kobra: Masz na myśli Gwiazdę Polarną [Untwine: Tak]. Jest to jedna z bram gwiezdnych, która posiada swoją rolę w transformacji, leczeniu archetypu Draco.

Untwine: Więc wywodzi się z tego obszaru?

Kobra: Z niedaleka, ale konkretnie gwiazda Polaris była zawsze łączyła się z siłami Światła i istoty z tego systemu gwiezdnego zawsze starały się uleczyć sytuację draco.

Untwine: Więc draco, czy pochodzą z konstelacji draco?

Kobra: Tak dokładnie.

Untwine: Czy możesz pomówić o roli systemu gwiezdnego Antares?

Kobra: Rolą tego systemu gwiezdnego była transformacja rzeczywistości w Jedność.

Untwine: Kiedy Zakon Gwiazdy pierwszy raz przybył na tę planetę?

Kobra: Były to istoty, które przybyły miliony lat temu, i ostatnia ich fala nadeszła 25000 lat temu, ale faktyczny Zakon Gwiazdy został uformowany w Atlantydzie, powiedziałbym 15000 lat temu.

Untwine: Więc podczas kwarantanny.

Kobra: Tak.

Untwine: Więc w tym czasie oni wybudowali Sfinksa?

Kobra: Tak, dokładnie.

Untwine: Czy możesz pomówić o roli i historii miasta Tartaria?

Kobra: Jakie jest dokładne pytanie odnośnie Tartarii?

Untwine: Wygląda na to, że zostali wymazani z ksiąg historii, czy odgrywali rolę dla Światła, czy byli to ocaleni z czasów Atlantydy lub coś podobnego?

Kobra: Nie ocaleni z Atlantydy, ale byli bardzo silnymi pozytywnymi, okultystycznymi grupami, które pracowały przeciw kazarom.

Untwine: Czy możesz skomentować odnośnie historii, w której kabał próbuje zestrzelić Sferyczny Świetlny statek grudnia 2014 zanim Sfery ustanowiły barierę wokół systemu słonecznego?

Kobra: Powiedział bym, że większość historii jest prawdziwa, kabał zawsze ma tendencję do zestrzeliwania pozaziemskich statków i obiektów i oczywiście to spaliło na panewce, znasz prawdopodobnie historię, Corey Goode opisał to szczegółowo i większość tego opisu jest prawdziwa.

Untwine: Kiedy zamarznęła Antarktyda?

Kobra: W rzeczy samej istniały fazy i okresy kiedy była zamrożona i kiedy nie była zamrożona i jest skuta pod lodem już kilkaset tysięcy lat.

Untwine: Czy istnieją wciąż obszary nie przeznaczone do zamieszkania, lub jest ona całkiem zamarznięta?

Kobra: Część jest zamrożona, nie cała, ale spora część jest skuta lodem.

Untwine: Czy kabał posiada tam silną obecność?

Kobra: Powiedziałbym pewne frakcje kabału posiadają pewną obecność, ale jest ona znacznie mniejsza w porównaniu z tą w przeszłości.

Untwine: Czy siły Światła również są tam obecne?

Kobra: Tak.

Untwine: Agarta, bazy raz pozaziemskich, czy oba powyższe?

Kobra: Oba powyższe oraz inne nie wymienione. Istnieje również silna obecność Światła, która nie zostanie jeszcze ujawniona.

Untwine: Czy yaldabaoth wpływa bezpośrednio na populację Ziemi?

Kobra: W pewien sposób tak, ponieważ cały wymiar plazmowy jest częścią jego ciała i to ciało się porusza, powiedziałbym, dusi ludzkość.

Untwine: Czy celuje on w konkretne jednostki czy atakuje ogół populacji jako całość?

Kobra: Atakuje całość populacji i używa swoich sług do radzenia sobie z konkretnymi jednostkami.

Untwine: Kto wykonał kręgi zbożowe w odpowiedzi na wiadomość Arecibo?

Kobra: Nie posiadam tych informacji.

Untwine: Znasz wiadomość Arecibo?

Kobra: Tak, znam, ale musiałbym sprawdzić ten określony krąg zbożowy by poznać odpowiedź.

Untwine: Co jest według ciebie najlepszym dowodem publicznie dostępnego istnienia życia pozaziemskiego?

Kobra: Nie ma publicznie dostępnego żadnego dowodu ponieważ zostały one stłumione, ale najlepszym możliwym argumentem na istnienie obecności ras pozaziemskich jest taki, że posiadamy około 100 miliardów galaktyk i każda z nich posiada 100 bilionów gwiazd i oczywiście wiele z nich posiada zamieszkiwalne planety i byłoby prawie absolutnie niemożliwe aby czujące życie nie byłoby tam odkryte, albo nie ewoluowało tam. Więc powiedziałbym jest niezwykle nieprawdopodobne z naukowego punktu widzenia, że życie nie ewoluuje gdzieś we wszechświecie. Ale na dowód będziemy musieli poczekać nieco dłużej, zanim kabał nie będzie miał mniejszej kontroli.

Untwine: Na całym świecie istnieje wiele starożytnych konstrukcji z kamieniami zbyt wielkimi by ludzie mogli je transportować lub precyzyjnie ciąć, jak zostały one wykonane i przez kogo?

Kobra: Było wiele ras w Atlantydzie i okresach post-Atlantyckich które je budowały, część z nich była częścią populacji powierzchni lub ludzi spod powierzchni, a część była tworem sił pozaziemskich które nawiązywały kontakt z powierzchnią planety.

Untwine: Watykan posiada kilka obserwatoriów astronomicznych na całym świecie, z jakiego powodu i dlaczego to robią?

Kobra: Jezuici chcą uczestniczyć w utrzymywaniu Ziemi w stanie kwarantanny, i używają tych obserwatoriów by utrzymywać siebie w pętli.

Untwine: Chiny ogłosiły ostatnio, że budują wielki teleskop radiowy i mówili, że celem będzie poszukiwanie życia pozaziemskiego, dlaczego?

Kobra: Chcą działać dla Ujawnienia, istnieją siły smocze wewnątrz Chin, które chcą pełnego Ujawnienia tak szybko jak to możliwe.

Untwine: Czy możesz pomówić o roli Aleksandra Wielkiego w historii?

Kobra: Był on agentem sił Światła i chciał rozszerzyć cywilizację i z powodu jego obecności, powiedziałby, ewolucja Europy i zachodniej Azji, kiedy podbijał ziemię, została całkiem przyspieszona.

Untwine: Kiedy mówisz, że był agentem sił Światła, czy był on ziarnem gwiazdy czy istniało bardziej bezpośrednie połączenie?

Kobra: Był nasionem gwiazdy.

Untwine: Słyszałem historie, że posiadał pewne połączenia z wewnętrzną Ziemią, czy to prawda?

Kobra: Jest to prawdą i był również częścią różnych tajnych stowarzyszeń sił Światła.

Untwine: Więc miał bezpośredni kontakt z Agartianami?

Kobra: Powiedział bym, że miał niebezpośredni kontakt z Agartianami.

Untwine: Jak daleko może się zapaść system finansowy zanim bomby dziwadełko zostaną usunięte?

Kobra: Jesteśmy teraz na etapie, w którym ten krach powoli przyspiesza i będzie przyspieszał zanim nastąpi absolutna zapaść i reset.

Untwine: A czy krach finansowy jest spowalniany lub opóźniany z powodu bomb dziwadełko, które nie zostały jeszcze usunięte, tak by nie wywołało to odwetu ze strony kabału?

Kobra: Powiedział bym, że tempo krachu jest określone przez najlepszą optymalną drogę dla ludzkości do przejścia w najbardziej harmonijny sposób, najmniej bolesny, więc istnieje wiele powiązanych czynników i siły Światła prowadzą ten krach w sposób, który pozwolił by ludzkości przejść przez proces w najbardziej harmonijny sposób i bomby dziwadełko są jedną częścią równania, ale nie jedyną.

Untwine: Czy wzniesieni mistrzowie będą w stanie być obecni na powierzchni natychmiast o Wydarzeniu lub zajmie to nieco czasu?

Kobra: Zajmie to nieco czasu.

Untwine: Czy proces połączenia razem jako jedna istota z rodziną duszy zacznie się przed wzniesieniem lub po?

Kobra: Zacznie się przed wzniesieniem, kiedy pewna faza będzie kompletna w czasie wzniesienia.

Untwine: A wtedy zajdzie ona jeszcze dalej

Kobra: Tak

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2016/02/cobra-interview-11th-february-2016.html

Przetłumaczył black butterflies

źródło: https://krystal28.wordpress.com/2016/02/15/wywiad-untwine-z-kobra-11-lutego-2016/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s