Wywiad z Kobrą – 15 lipca, 2015

Grecja – Ratunek od kosmitów –  Anonimowy Kobra –  Poród w szpitalu – Obowiązek szczepień – Rozpoznawanie prawdziwego Światła po śmierci – Henry Kissinger – Dusze w astralu – Jak Bóg stworzył dusze – Pierwotna anomalia – Cierpienie – Sztuczna Inteligencja i roboty – Proroctwa o przyjściu mesjasza – Implantacja mikroczipów – Jade Helm

.

Grecja

Kobra –  Rząd był zagrożony i to jest powodem tych wydarzeń w Grecji w ciągu ostatnich kilku dni.  Jak wiesz, Smoki rozszerzyły swoją ofertę, aby pomóc Grecji i to zostało doniesione w pewien sposób do środków masowego przekazu.  A teraz to faktycznie eskalacja konfliktu pomiędzy Sojuszem Wschodnim i kabałem, jak możesz zobaczyć w obecnej sytuacji Grecji.  Było też trochę bardziej osobistych zagrożeń dla niektórych ludzi w rządzie Grecji i ich rodzin.  Ci ludzie w rządzie nie mogą ujawnić tych informacji o zagrożeniach, ponieważ to by miało konsekwencje.

Kosmici ratujący nas

Rob –  Chcę, aby to naprawdę było jasne, że kosmici uratowali nas wiele razy.  Czy wiecie, czy nie, usiłowano eksplodować tę planetę, ale to się nigdy nie stanie.  Siły życzliwych kosmitów mają zainwestowane dużo czasu i energii  w tym świecie.  Kobra, czy zgadzasz się, że zwycięstwo Światła jest już zapewnione, i że mieliśmy boską interwencję lub to, co nazywamy wyższymi duchowymi sferami interweniującymi w pełnym zniszczeniu?   Gdyby nie oni, bylibyśmy w tym momencie w poważnych tarapatach.  Czy zgadzasz się z tym?

Kobra –  Pozytywna linia czasowa została zabezpieczona.  Oznacza to, że ten dramat, którego doświadczaliśmy na tej planecie będzie miała szczęśliwe zakończenie.  I to na pewno.  Druga rzecz, to nie kosmici nas ratują.  To są oni i my, jako zespół wyzwalający tę planetę wspólnie.  My robimy swoją część i oni robią swoją część.  Nie moglibyśmy tego zrobić sami i oni nie mogliby tego zrobić sami.  Możemy tego dokonać tylko razem jako zespół, więc nie jest to kwestia ratowania czy oszczędzania.  To jest źle postawione pytanie. To zła perspektywa.  Prawidłowa perspektywa jest taka, że robimy to razem.  Jesteśmy zespołem i zwyciężymy.

Wiele różnych grup sił Światła (niektóre z nich są poza planetą, a niektóre z nich są pod powierzchnią planety, niektóre z nich są na powierzchni planety), uratowało planetę wiele, wiele razy od katastrofy jądrowej i wielu innych sytuacji, o czym większość ludzi nie wie.

Ta tranzycja nie może się zdarzyć bez wsparcia technicznego i logistycznego  sił Światła poza powierzchnią tej planety.  To nie jest możliwe.  Chciałbym powiedzieć, że pewne osoby wewnątrz Sojuszu na Ziemi mają wsparcie.  Otrzymują intel.  Otrzymują przewodnictwo. Więc to się nie dzieje po prostu w izolacji na powierzchni planety.  To jest koordynowane przez znacznie wyższe i bardziej rozwinięte siły.  A zadymianie będzie trwać aż do Wydarzenia.  Istnieją w tym dwa czynniki.  Pierwszym z nich to dezinformacja rozprzestrzeniana przez kabała. Drugim czynnikiem jest to, że siły Światła nie wypuszczają wiele intela, gdyż niektóre informacje z tego intela są bardzo istotne dla zakończenia tej operacji.

Anonimowy charakter Kobry

Wyjaśnię to bardzo prosto.  Zostałem poinstruowany przez Ruch Oporu, aby zachować moją anonimowość.  Czy ludzie to rozumieją, czy nie.  Czy tego chcą, czy nie, to jest tak.  Jeśli ludzie mają z tym problem, to jest ich problem.  Ja uwalniam mój intel.  Mam tu swoją pozycję.  Mam swoje instrukcje.  Zamierzam kontynuować tak dla własnego bezpieczeństwa i ochrony i dla prawidłowej ochrony dla tych, którzy pracują ze mną i pracują dla Oporu i dla ochrony Ruchu Oporu.

Wywiad z Kobrą – 15 lipca, 2015

.

Grecja – Ratunek od kosmitów –  Anonimowy Kobra –  Poród w szpitalu – Obowiązek szczepień – Rozpoznawanie prawdziwego Światła po śmierci – Henry Kissinger – Dusze w astralu – Jak Bóg stworzył dusze – Pierwotna anomalia – Cierpienie – Sztuczna Inteligencja i roboty – Proroctwa o przyjściu mesjasza – Implantacja mikroczipów – Jade Helm

.

Grecja

Kobra –  Rząd był zagrożony i to jest powodem tych wydarzeń w Grecji w ciągu ostatnich kilku dni.  Jak wiesz, Smoki rozszerzyły swoją ofertę, aby pomóc Grecji i to zostało doniesione w pewien sposób do środków masowego przekazu.  A teraz to faktycznie eskalacja konfliktu pomiędzy Sojuszem Wschodnim i kabałem, jak możesz zobaczyć w obecnej sytuacji Grecji.  Było też trochę bardziej osobistych zagrożeń dla niektórych ludzi w rządzie Grecji i ich rodzin.  Ci ludzie w rządzie nie mogą ujawnić tych informacji o zagrożeniach, ponieważ to by miało konsekwencje.

Kosmici ratujący nas

Rob –  Chcę, aby to naprawdę było jasne, że kosmici uratowali nas wiele razy.  Czy wiecie, czy nie, usiłowano eksplodować tę planetę, ale to się nigdy nie stanie.  Siły życzliwych kosmitów mają zainwestowane dużo czasu i energii  w tym świecie.  Kobra, czy zgadzasz się, że zwycięstwo Światła jest już zapewnione, i że mieliśmy boską interwencję lub to, co nazywamy wyższymi duchowymi sferami interweniującymi w pełnym zniszczeniu?   Gdyby nie oni, bylibyśmy w tym momencie w poważnych tarapatach.  Czy zgadzasz się z tym?

Kobra –  Pozytywna linia czasowa została zabezpieczona.  Oznacza to, że ten dramat, którego doświadczaliśmy na tej planecie będzie miała szczęśliwe zakończenie.  I to na pewno.  Druga rzecz, to nie kosmici nas ratują.  To są oni i my, jako zespół wyzwalający tę planetę wspólnie.  My robimy swoją część i oni robią swoją część.  Nie moglibyśmy tego zrobić sami i oni nie mogliby tego zrobić sami.  Możemy tego dokonać tylko razem jako zespół, więc nie jest to kwestia ratowania czy oszczędzania.  To jest źle postawione pytanie. To zła perspektywa.  Prawidłowa perspektywa jest taka, że robimy to razem.  Jesteśmy zespołem i zwyciężymy.

Wiele różnych grup sił Światła (niektóre z nich są poza planetą, a niektóre z nich są pod powierzchnią planety, niektóre z nich są na powierzchni planety), uratowało planetę wiele, wiele razy od katastrofy jądrowej i wielu innych sytuacji, o czym większość ludzi nie wie.

Ta tranzycja nie może się zdarzyć bez wsparcia technicznego i logistycznego  sił Światła poza powierzchnią tej planety.  To nie jest możliwe.  Chciałbym powiedzieć, że pewne osoby wewnątrz Sojuszu na Ziemi mają wsparcie.  Otrzymują intel.  Otrzymują przewodnictwo. Więc to się nie dzieje po prostu w izolacji na powierzchni planety.  To jest koordynowane przez znacznie wyższe i bardziej rozwinięte siły.  A zadymianie będzie trwać aż do Wydarzenia.  Istnieją w tym dwa czynniki.  Pierwszym z nich to dezinformacja rozprzestrzeniana przez kabała. Drugim czynnikiem jest to, że siły Światła nie wypuszczają wiele intela, gdyż niektóre informacje z tego intela są bardzo istotne dla zakończenia tej operacji.

Anonimowy charakter Kobry

Wyjaśnię to bardzo prosto.  Zostałem poinstruowany przez Ruch Oporu, aby zachować moją anonimowość.  Czy ludzie to rozumieją, czy nie.  Czy tego chcą, czy nie, to jest tak.  Jeśli ludzie mają z tym problem, to jest ich problem.  Ja uwalniam mój intel.  Mam tu swoją pozycję.  Mam swoje instrukcje.  Zamierzam kontynuować tak dla własnego bezpieczeństwa i ochrony i dla prawidłowej ochrony dla tych, którzy pracują ze mną i pracują dla Oporu i dla ochrony Ruchu Oporu.

Narodziny  dziecka w szpitalu

Numer jeden, nie spuściłbym dziecka z oka, nawet na chwilę.  Jeśli można zorganizować narodziny dziecka w domu, to nawet lepiej.  W odniesieniu do aktu urodzenia, to tylko kawałek papieru.  To nie jest kontrakt.  To jest energetyczna rzecz, która może zostać odwołana, i która może być anulowana w trakcie energetycznej medytacji lub przez anulowanie psychicznego związku z Jezuitami.  To jest po prostu wytwór kabała, konstrukt Jezuitów.  Wszystkie te rzeczy mogą być anulowane z prostym rozwiązaniem umowy dla siebie i dla swojego dziecka.

Kalifornijskie prawo wprowadza obowiązek szczepienia dzieci w szkole średniej.

Będzie musiało być skoordynowane działanie ludzi, aby temu zapobiec.  Potrzebny jest bardzo silny i bardzo wyraźny sygnał oporu.  Ludzie nie muszą tego tolerować.  Musi być krytyczna masa ludzi.  Jeśli tylko kilka pojedynczych osób będzie walczyć, to nie wystarczy.  Ludzie muszą się zjednoczyć i podjąć skoordynowane działania.  Oczywiście, to wszystko zostanie rozwiązane po Wydarzeniu, ale przed Wydarzeniem,  jest bardzo ważne, aby głos ludzi był usłyszany.

Po śmierci

Kiedy umrzesz i jeśli masz kontakt z własną intuicją i wyższym kierownictwem, będziesz wiedzieć, jak odróżnić prawdziwe Światło od jakiejś fałszywej projekcji holograficznej wykonanej przez archontów.  I jeśli zastosujesz te wskazówki, powitasz prawdziwe Światło.  I musisz unikać wszelkich fałszywych holograficznych projekcji.  Więc jeśli dostroisz swoją intuicję i przewodnictwo, gdy jeszcze jesteś we wcieleniu, to nie będzie problemu, aby odróżnić te dwa.

Nasiona gwiazd, ludzie gwiazd, przechodzili cykle wcielenia tak, jak wszyscy inni, a ich inkarnacje zostały ustalone w dużym stopniu przez archontów.

Henry Kissinger

On jest Drakonem w ludzkim ciele.  Będzie miał jeszcze kilka lat życia, jeżeli Wydarzenie go nie zaskoczy.  I oczywiście, zostanie zabrany do Galaktycznego Centralnego Słońca.  Więc jego kariera na tej planecie jest prawie skończona.

Rob –  Jest wielu takich facetów. Powiedzmy, George Bush umiera.  Czy dobrzy faceci dostaną jego duszę, czy będzie miał szansę wkraść się w ciało np. małej dziewczynki, czy coś takiego?

KOBRA –  W tej chwili, jeśli coś takiego stałoby się z kimś takim jak George Bush, on ma już swojego gotowego klona.  On po prostu zostałby przeniesiony do tego klona, o tym samym wieku, i pojawiłby się ponownie na scenie kilka godzin później.

Rob – Jeśli proces reinkarnacji jest zamknięty, w jaki sposób populacja stale rośnie?

Kobra –  Było około 70 miliardów dusz czekających na planie astralnym i eterycznym na inkarnację i tylko niewielki procent tych dusz został wcielony w tym samym czasie.  Jest pewna ilość dusz, które czekają, albo możemy powiedzieć, obserwują z eterycznych i astralnych płaszczyzn, co się dzieje.

Jak Bóg stworzył dusze?
 .
Dusza została stworzona przez dynamiczną interakcję pomiędzy Źródłem i przypadkowością, kosmiczną anomalią, ponieważ jedynym sposobem w jaki Źródło może wchłonąć i przekształcić anomalię jest poprzez doświadczanie samego siebie i naszego źródła, naszych projekcji Jedności, projekcji duszy Źródła do tej kosmicznej anomalii.  Więc jest to interakcja dwóch bardzo mocnych i przeciwstawnych sił.

Rob – Tak, na niższych płaszczyznach rzeczy dzielą.  Czy zgodzisz się, że na wysokich, czystych, pozytywnych płaszczyznach to zjawisko nie istnieje?

Kobra –  W 5W i powyżej to nie istnieje tak, jak nie istnieje ciemność, negatywność, czy cierpienie.  To po prostu istnieje jako brak zrozumienia lub brak mocy, aby natychmiast przekształcić tę anomalię.  Dlatego wzniesieni mistrzowie i te wszystkie oświecone istoty nie mają odpowiedzi na wszystkie pytania i nie mają całej mocy, aby natychmiast zmienić sytuację na Ziemi.  Dlatego to tak długo trwa.

Rob –  Dlaczego istnieje cierpienie?

Cierpienie istnieje nie przez intencję, ale przez losowość kosmicznej anomalii.  To nigdy nie było zamierzone.  To istnieje bez celu.  Istnieje jako anomalia, która musi być przekształcona.  To nie ma żadnego wyższego celu.  To nas nie edukuje.  To nie czyni nas silniejszymi.  To nie czyni nas mądrzejszymi.  To jest frakcja aberracji, która nigdy nie miała być.  Najwyższym celem Źródła jest przekształcenie tego tak, aby nigdy nie mogło się już powtórzyć.

Rob –  Pierwotna anomalia powoduje całe cierpienie.  Kiedy pojawiła się na Ziemi?  Czy to było na początku upadku archaniołów miliony lat temu po eksperymencie z przypadkowością, czy było to 26.000 lat temu?

Kobra –  Pierwotna anomalia była zawsze obecna, ale nie było to coś, co najpierw było rozumiane jako wielkie niebezpieczeństwo.  Pierwotna anomalia stała się niebezpieczna, gdy pewne istoty postanowiły doświadczyć jej bezpośrednio.  Byli to pierwsi aniołowie, którzy zdecydowali się zanurzyć w tą pierwotną anomalię i to był początek sił ciemności.  Co jest naprawdę niebezpieczne, to kombinacja wolnej woli i pierwotnej anomalii i to jest to, co nazywa się Złem.

Rob –  Czy istnieją przepisy zakazujące galaktyczne używanie i produkowanie robotów?

Kobra –  Ostatnio wiele mówi się i jest strach przed Sztuczną Inteligencją (AI – Artificial  Inteligence), i w tym przed robotami.  Były pewne okresy czasu i pewne sektory galaktyki, gdzie było to problemem, ale już nie jest.  Roboty nie odgrywają już większej roli w żadnych oświeconych, galaktycznych cywilizacjach i nie są z pewnością zagrożeniem z wyjątkiem bardzo odosobnionych przypadków, które wszystkie są związane z planetą Ziemia.  Sztuczna  Inteligencja jest czymś, z czym siły Światła sobie poradzą.  To nie jest problemem i to nie będzie problemem.

Rob –  Ortodoksyjni Żydzi czekają na Mesjasza, który ma wkrótce przybyć do Izraela.  Inni mówią, że to może być Antychryst.

Kobra –  Istnieje dużo starożytnych proroctw, które były zinterpretowane na wiele różnych sposobów i wszystkie one mówią o powrocie pewnych istot.  Niektóre z nich oczekują pozytywną istotę, tak jak Chrystus, a niektóre z nich spodziewają się negatywnej, tak jak Antychrysta.  Jest to po prostu odbiciem planetarnej podświadomości ludzkości oczekującej ostatecznego konfliktu pomiędzy Światłem i Ciemnością, który odbywa się właśnie teraz -i  ostatecznego zwycięstwa Światła, które zostało również przedstawione w tych proroctwach.

W każdej religii jest bardzo wielu dobrych ludzi, którzy mają prawdziwy związek ze Źródłem, z Duchem i mogą oni zrobić wiele dobrego.
 .
Program komputerowy Chimery
 .
Po pierwsze, program komputerowy został uaktywniony w latach 40-tych poprzez grupę Chimery, której udało się kontrolować powierzchnię ludzkości przez implantację mikroczipów, rozpoczętej z programami szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaraz po zakończeniu II wojny światowej.  Po drugie, program ten został opracowany jeszcze dokładniej w 1996 roku podczas ostatniej inwazji archontów.
.
Jade Helm
.
Tak, niektóre siły używają go do szkolenia, prawdziwego szkolenia na żywo dla tego komputerowego programu, ale chciałbym powiedzieć, że jest bardzo pozytywny element wbudowany w operację Jade Helm, o której jeszcze nie będę mówić.  Tak więc, ciemne siły, które chciałyby tego nadużywać, są w dużym zaskoczeniu.

Rob –  Rzeczy stają się gorące i ciężkie według wielu umysłów.  Wielu pracowników Światła mówi mi, że przechodzą przez małą depresję.  Naprawdę czuję, że siły Światła powinny zintensyfikować swoje działania.

Kobra –  To już się dzieje, ale muszą być bardzo ostrożni, ponieważ będąc coraz bliżej  ostatniej chwili, jesteśmy w bardzo delikatnej sytuacji.  Nie może być żadnych błędów.  Tu nie ma próby kostiumowej.  Każdy błąd teraz może mieć znacznie bardziej drastyczne konsekwencje niż pomyłka rok temu.

Ostatnie słowa Kobry:  Nie traćcie nadziei.  Skupiajcie się na Świetle.  Jednoczcie się i nie dajcie się sprowokować.

Fragmenty manuskryptu przetłumaczyła Krystal

 

http://thepromiserevealed.com/2015-july-15-q-a-with-cobra/

źródło: https://krystal28.wordpress.com/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s