Wezwanie do pracowników Światła: Rozszerzcie swoje Światło i przyłączcie się do Świadomości

7b514-flower-wallpaper-32

.

Wielu pracowników Światła przechodziło ciągłe falezmian w ostatnich latachCzasami te zmianyprzybywały z siłą podobną do tsunamizacierającistniejące struktury życia i pozostawiając uczucieprzytłoczeniawyczerpania i napięcia, cowydawałoby się poza racjonalną ludzką granicą.  Energie tej wiosny były tak silne, żmoże czułeś się często zwichrowany Pomimo, że bardzo chcielibyśmytrzymać się naszych ideałów, jest trudno pozostawać w perspektywie doskonałegozaufania i łaski w każdym momencie.  Czasami możemy wyglądać i czuć się tak, jakbyśmy się rozpadali.  Może jeszcze rozgrywamy małe dramaty, któremyśleliśmy, że zakończyliśmy już lata temu.  Może mówimy i robimy rzeczy, których potem żałujemy.  Krótko mówiąc, może zachowujemy się jak ludzie.

Przebaczenie jest niezbędne dla naszego przejścia do nowego czasu

Pracownicy Światła przechodzą teraz przez wiele poziomów oczyszczania i zmianw gotowości do pełniejszego wstąpienia do ich duchowej misji w tym życiu.  Nowiuzdrowiciele, nauczyciele i kanały duchowe  aktywowane, aby pomóc ludzkościprzejść na linie czasowe, które są bardziej skoncentrowane na nowym czasie.  Teaktywacje nieuchronnie powodują wstrząsy w chwili obecnej, gdyż zaprojektowane tak, aby odłączyć nas od energetycznych wzorców z przeszłości.

Kluczową częścią tego następnego pasażu jest samo-przebaczenie.  Kiedy falemasowych zmian pojawią się na horyzoncie, możesz mieć skłonność dowycofania się.  Możesz być skłonny do osądzania siebie za popadanie w staresposoby radzenia sobie z perspektywy ofiary traumy lub dramatu, w które tak mocno byłeś zindoktrynowany we wczesnym etapie życia.  Przyjrzyjmy się temu przez chwilę i wybaczmy sobie w każdy sposób tam gdzie obarczyliśmy siebieosądem.  Wdychaj miłość do siebie i przebaczenie.  Afirmuj, że jesteś otwarty nalekcje wszystkich doświadczeń życiowych i dokonujesz teraz niezbędnychpoprawek.

Natura twoich wyzwań ujawnia ścieżkę twojej dharmy

Ci, którzy zostali wezwani do spełnienia ich przeznaczenia jako pracownicy Światła prawdopodobnie obserwowali jak ich relacje, kariery i inne dziedziny życiapokruszyły się i rozpadły w ostatnich miesiącach i latach.  Gwałtowne ichaotyczne zmiany służą jako wielowarstwowe podłoże nauczania.  Jeślidoświadczyłeś zmian w związkach, to ważne jest w tym czasie korzystać zwyższego poziomu świadomości we wszystkich kontaktach.  To może poruszyćniektórych do przeegzaminowania natury miłości bezwarunkowej.  Niektórzy mogą czuć się zainspirowani do podjęcia studiowania duchowej astrologii, abyzrozumieć kontrakty duszy, jakie mają z innymi.  Zainspirowani uzdrawianiemprzeszłych związków życiowychniektórzy mogą studiować regresję przeszłych żyć, aby ułatwić uzdrowienie swojej duszy poprzez cały czas.

Jeśli twoja kariera zakończyła się w tym okresie, to jest czas, aby przeanalizować, czy twój obecny zawód jest w jednej linii z twoim duchowym celem. Prawdopodobnie już postrzegasz alternatywne potencjały istniejące wzdłuż innychścieżek życiowych. Czas na odmowę, że jesteś zdolny do kariery dostosowanej ztwoim wyższym powołaniem jest już przeszłością.  Stoimy już wewnątrz energiizakodowanych nieograniczonymi potencjałami nowego czasuIntencja, rezonansi skupienie pozwoli nam fruwać na skrzydłach tych nowych energii.

Jeśli doświadczyłeś problemów zdrowotnych, to jest czas, aby studiować i uczyć się kwantowych technik uzdrawiania w celu uleczenia swojego fizycznego ciała iułatwienia uzdrowienia dla innych.  Niezależnie od ścieżki, na jakiej sięznajdujesz, ten transformacyjny okres posiada wskazówki i informacje o charakterze twojej dharmy i twojego duchowego celu dla posuwania się do przodu.

Zgłosiłeś się na ochotnika, aby pomóc zakotwiczyć nowy czas

Zgłosiłeś się na ochotnika, aby inkarnować w tym czasie na planecie Ziemiwiedząc, żprzejście do pełnego duchowego umocnienia może być wyboistądrogą.  Świadomość o wyzwaniach i możliwościach tego przejścia może pomóc ciwygładzić tę drogę.  Stan przebudzenia utrzyma cię uważnym na pasożytniczeenergii wokół ciebie.

Podczas gdy twoje Światło rozszerza się, są tacy, którzy poszukują twojego Światłaz wielu powodów.   Niektórzy pracownicy Światła zostali pogrążeni w ruchomych piaskach potrzeb i oczekiwań innych i przez pasożytnicze energie.  Ci, którzy w pełni nie oczyścili swoich przeszłych traum emocjonalnych są szczególnie na topodatni.  Czasami zdarza się, że czyjeś Światło wzrasta w zawrotnym tempie, podczas gdy jego ciało emocjonalne pozostaje podatne.  Dalszy wzrost możezależeć od poziomów podwyższonej wrażliwości i podatności.  Kiedy twoje Światłoprzyciąga dusze ze wszystkich poziomów, a twoje intencje i emocje nie są oczyszczonetwoja dharma jest wypośrodkowana w rozwijaniu wysokich  poziomów rozeznawania i przebaczania.

Bez względu na naturę twojej dharmy wiedz, że zostałeś wezwany, aby wzmocnićswoje Światło i dołączyć się do innych dla większego dobra.  Gdy tylko zrozumiemy, że zmiany jakie nawigujemy są niezbędne dla naszej duchowejmisjiłatwiej jest wybaczyć sobie za trudne pasaże jakich się podjęliśmy.  Te pasaże inicjują wzrost potrzebny nam do wkroczenia do naszej roli w nowym czasie.

Ten pasaż wprowadza jasność dla wszystkich kontaktów

Gdy przebaczymy sobienastępnym krokiem w procesie przebaczenia jestprzebaczyć innym.  Może okazać się, są tacy, którzy utrzymują cię na specjalnympoziomie odpowiedzialności i doskonałości, ponieważ jesteś pracownikiem Światła/ nauczycielem / uzdrowicielem / kanałem i jako taki powinieneś być w stanieprzywołać nadludzką siłę w obliczu tego wszystkiego co życie dostarcza do twoichdrzwi.

Często pracownicy Światła świadomie lub nieświadomie służą jako opoka dlawielu ludzi w ich życiu.  Ich przyjaciele i członkowie rodziny szukają w nichnienagannego ukierunkowania w czasie prób.  Kiedy pracownicy Światła zmagająsię z życiowymi wyzwaniami, może to być postrzegane, że zawodzą oni nie tylkosiebie, ale i innych.  Wielu z was wspiera swój zakątek świata i pomaga tym wokół siebie od jakiegoś czasu.  Wydarzenia w tym czasie pomagają wam uświadomić sobie, kto robi solidne wysiłki we własnej transformacji, a kto po prostu żywi sięwaszą energią.

Pracownicy Światła, którzy otrzymują wezwanie do poprowadzenia kolejnego etapu swojej duchowej misji nie mogą sobie pozwolić, aby podtrzymywać tych, którzy nie robią wysiłku.  Asystowanie tym, którzy nie pomagają sobie nie służynajwyższemu dobru wszystkim zainteresowanym.  Pomaganie tym, którzy nadal działają z pozycji wirusów myślowych nie służy najwyższemu dobru.  Zmianyobecnie przynoszą klarowność dla ludzi i sytuacji wokół ciebie.

Myślokształty „porażek” i „obwiniania” sygnalizują pasożytnicze wpływy

Porażka jest tylko percepcją.  Nie ma porażki w spotykaniu życiowychnajtrudniejszych wyzwań z czymś mniejszym niż otwartymi ramionami.  Nie ma porażekkropka.  Życie jest dużym bałaganiarskim laboratorium, gdzie możemyeksperymentować i bawić się z pomysłami.  Wyniki naszych eksperymentów wżyciu nigdy nie mają nas oskarżać, ale służyć nam na naszej drodze do wyższegozrozumienia.

Obwinianie siebie, kiedy nasze eksperymenty lądują na stosie kompostowymutrzymuje nas w błędnym przekonaniu, że musimy być doskonali i skuteczni w każdym momencie.  Takie myślokształty jak te utrzymują nas słabymi i pozwalają nam paść ofiarą wirusów myślowych i ludzi działających na podstawiewirusów myślowych.  Bądź pewnyże każdy w twoim życiu, kto z radościąbawi się w grę obwiniania, gdy tobie nie udaje się sprostać jego oczekiwaniom, działa kierowany wirusami myślowymi.  U podstaw,myślokształt obwiniania opiera się na niedostatku.  Osoba, która czuje się bezsilnaw sobie poddała się myślowemu wirusowi braku lub niedostatku.  W taki czy inny sposóbosoba ta żywi się twoją energią przez ten cały czas.  Kiedy przechodziszswoje własne testy, traci wiarę w twoją zdolność dostarczania wlewu wyższej energii, jakiej oczekuje od ciebie.

Jeśli ktoś jest w dużym stopniu w gratyfikacji swojego ego lub zainwestowany wobwinianiekaranie lub niezrozumienie, niewiele można zrobić na poziomie świadomym, aby zmienić jego myślenie.  Zamiast tego rozmawiaj z jego duszą w świetle miłości i przebaczenia.  Uwolnij tę sytuację i odwróć swoją uwagę.  Ci, którzy są głęboko zakorzenieni w ego i karmią się krótkotrwałą mocą karaniamogą nadal wykorzystywać tę minioną sytuację, ale gdy to unieważnisz poprzez odwrócenie uwagi, ich moc zaniknie.

Bądź łagodny, kochający i przebaczający dla sobie i innych

Zawsze pamiętaj, aby otrzymać lekcję z każdej sytuacji.  Wprowadź niezbędnekorekty i wybacz sobie każdy sposób, w jaki borykałeś się, opierałeś, zareagowałeś,lub zaangażowałeś się w ten wrak życiaWybacz sobie za to, żpadłeś ofiarąwirusów myślowych lub zareagowałeś w niżej wibracyjny sposób. Przebaczinnym za to, że nie byli wspierającyrozumiejący i przebudzeni.

Osoba, która pozostaje zaangażowana w niemiłości i nie-przebaczeniu tylko ranisiebie poprzez wybór pozostawania w małym miejscu.  Ci, którzy nie chcąwybaczyć pozostają jak kropla wody w pułapce małych kałuż egoniezdolnipołączyć się z oceanem własnego ducha.  Po cichu błogosław ich i trzymaj dla nich przestrzeń, aby przebudzili się do oceanu swojego własnego potencjału.

W trudnych czasachstań się oceanem

W obliczu wyzwań życiowych utrzymuj w świadomości, że gdy widzisz siebie jako kroplę wodywidzisz siebie jako małego i bezbronnego.  Kiedy widzisz siebie jakoocean, jesteś rozległy i twoje serce jest ogromne.  Kiedy stajesz  przeciwko temu, co cały świat rzucił na ciebie, możesz stać samotnie.  Gdy pamiętasz, że jesteśoceanem, zrównujesz swoje otwarte serce z sercem wszelkich pomysłów i z wszechświatem.

Kontynuuj przemieszczanie się do nowego czasu.  Nigdy nie daj się krzywdzić lubpowstrzymywać w żaden sposób wyborami innych pozostania wewnątrzmniejszej wizji tym kim są.  Pozostawaj uważny na myślokształty, które próbująuwiązać cię do starych wzorców i emocjonalnych traum.  Nigdy nie pozwól, aby twoje Światło zostało wygaszone lub zmniejszone.  Twoje Światło jest potrzebne, aby zakotwiczać nowy czas.  Wzmacniaj się i przyłącz się w świadomości do innych, którzy aktywizują i zakotwiczają nowy czas na planecie Ziemi.  Gdy stoiszw świetle miłości jesteś wzmocniony do wybaczenia sobie i wybaczenia innymrobiąc krok dalejgłębiej do serca nowego czasu.

 

DL Zeta, 31 maja 2014
http://www.celestialvision.org/journal/2014/5/31/a-call-to-lightworkers-amplify-your-light-and-join-in-consci.html

Przetłumaczyła Krystal

 

źródło: http://krystal28.wordpress.com/2014/06/08/wezwanie-do-pracownikow-swiatla-rozszerzcie-swoje-swiatlo-i-przylaczcie-sie-do-swiadomosci/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s