Tworzenie własnej sfery niebiańskiego Światła

Ukochani Mistrzowie, kiedy dosięgacie wyższych sfer i przyswajacie coraz większą ilość subtelniejszych wibracji, zauważacie, że wasza fizyczna rzeczywistość ulega metamorfozie. Możecie również zdawać sobie sprawę, jak radykalnie odmieni się wasze przyszłe życie. Kiedy każdy z was udoskonali telepatyczne umiejętności i jasnoodczuwanie, zrozumie, dlaczego honor, prawda i uczciwość stają się najważniejsze. Widzimy wzory świetlne, które emitujecie, oraz harmonię waszej energetycznej sygnatury lub jej brak. Widzimy wasz blask albo jego brak – przed nami nie da się ukryć, kim kto naprawdę jest. W najbliższej przyszłości dar ten stanie się normą również dla wielu zaawansowanych pracowników Światła.

Starasz się nie tylko powrócić do wewnętrznej równowagi i harmonii, lecz największym pragnieniem twojej wyższej Jaźni jest odzyskanie i udoskonalenie piękna pieśni Duszy, które u każdego jest niepowtarzalne. Widma Światła i dźwięku w naszym królestwie istnienia wykraczają poza twoje zmysły, a nawet poza wyobrażenia. W twojej rzeczywistości możesz doświadczyć tylko maleńkiej cząstki niebiańskich dźwięków, promieniejącego Światła, mocy oraz majestatu naszego otoczenia.

Lęki i ego to twoi najwięksi wrogowie. Jak już wyjaśnialiśmy w niedawnej przeszłości, negatywne, stresujące wydarzenia, jakich doświadczasz w tym czasie, są aktywowane od wewnątrz, abyś mógł wyeliminować lub ulepszyć dotychczasowy stan rzeczy. Testy i sytuacje związane z tolerancją są tworzone, aby pomóc ci poznać wszelkie ograniczające, szkodliwe wzorce myślowe, które są niedostrzegalne na poziomie świadomym. Uniwersalne prawo stanowi, że częstotliwości wzorców myślowych muszą zostać dostosowane i podniesione w celu wykorzystania świadomości na wyższym poziomie. Zanim będziesz mógł zintegrować energię wibracji, jaką ma kolejny poziom świadomości, musisz się do niego zakwalifikować lub dostroić. Po częściowym opanowaniu tego poziomu będziesz gotów do przyswojenia jego wyjątkowych darów i zalet.

Kiedy zaczynasz podążać za podszeptami wyższej Jaźni, zyskujesz nietykalność lub zdolność omijania działań czy reakcji innych, którzy próbują odebrać ci moc. Królestwa dualizmu i polaryzacji to wielcy nauczyciele. Jeśli nigdy nie doświadczyłbyś niczego poza miłością i pozytywnymi działaniami, nie doświadczyłbyś wzrostu albo byłby on niewielki, a to spowodowałoby stagnację. Twoje ego będzie cię nieustannie zachęcało do skupienia na zewnętrznym świecie i zachowywania się w sposób, który nie leży w interesie początkującego pana siebie. Jeśli świadomie starasz się utrzymać ześrodkowanie w świętym Sercu i korzystasz z oświeconej mądrości świętego Ducha, nigdy nie zejdziesz na manowce. Twoja intuicja będzie jeszcze silniejsza, gdy rozwiniesz zdolność decydowania – jak urzeczywistniony mistrz, który zawsze wyczuwa i rozumie właściwość podejmowanej decyzji zrobienia czegoś lub podążenia jakąś ścieżką. Kiedy nabierzesz śmiałości oraz zwiększysz zdolności intuicyjne, niezdecydowanie stanie się przeszłością. Ponownie odkrywasz mistrzowskie umiejętności, którymi cieszyłeś się w wyższych królestwach. Pamiętaj: byłeś mistrzem, który tworzył światy bez końca i żyłeś w wyższych wymiarach znacznie dłużej, niż trwało twoje uwięzienie w gęstym środowisku niższych wymiarów.

Nigdy nie zapominaj, że jesteś wieczny i nieśmiertelny. Twoje ciało fizyczne to tymczasowa świątynia, w której mieszka Bóg. Święte Serce jest świątynią duszy. Tam jest esencja życia, gdzie mieszka prawdziwa miłość i gdzie zaczyna się twoja świadomość nieskończoności. Diamentowe jądro boskiej komórki w świętym Sercu zawiera dwanaście promieni Boskiej Świadomości, nazywanych promieniami –  strumieniami esencji tworzenia, które są eterycznymi krystalicznymi pryzmatami rozszczepionego Światła.

Śmierć jest metamorfozą – zamieniasz jedynie okrywę z ciała na płaszcz ze światła. Masz tylko jedno życie i to życie jest wieczne. Podczas podróży przez wieczność przyjmujesz wiele ról, lecz  w świętym Sercu pozostajesz niezmieniony: tym, kim byłeś na początku – boskim dzieckiem najwyższego Stwórcy. Aby się oświecić, uświadom sobie swoją wewnętrzną boskość, a wtedy impuls z wnętrza świętego Serca pomoże ci bezbłędnie śledzić wytyczne boskiej Jaźni. W wyższych sferach twój wehikuł światła jest czysty, doskonały i niezniszczalny. Wyobraź sobie całość, która nigdy nie była zmieniona i formę promieniowania bez żadnych niedoskonałości.

Mimo że w trzecim / czwartym wymiarze integralną częścią egzystencji jest chaos i dwoistość, w mistrzowskim planie dla tego podwszechświata istnieje właściwy porządek i konstrukcja. Nie zostałeś posłany jako współtwórca bez ochrony i jasno określonej ścieżki do  podążania. Zawsze miałeś zapewniony powrót do pełnej świadomości boskiej Jaźni w wyrażaniu tego podwszechświata.

Twój święty Umysł zawsze znał prawdę i w końcu zastąpi błędne wyobrażenia świadomego umysłu, które można przeprogramować, kiedy postarasz się oczyścić podświadomość ze wszystkich negatywnych wpływów. Twój święty Umysł ma bezpośrednie połączenie z Boskim Umysłem. Umiarkowanie we wszystkim skutkuje stanem równowagi i poczuciem dobrobytu. Wewnętrzne mistrzostwo prowadzi do kontroli fizycznych emocji i procesów myślowych niższego umysłu.  Pan siebie jest mocno skupiony w świętym sercu mimo chaosu i zmian – przywarty do mądrości świętego Umysłu, gdyż gromadzi siły i wskazówki od naszego Boga Ojca Matki – jednocześnie ucząc się bycia obserwatorem procesu, kiedy wszystkie iluzje powoli bledną.

Wielu z was odkryło, że bez względu na to, czego doświadcza w zewnętrznym świecie form, odczuwa wielką moc radości, która wylewa się z wnętrza. Te potężne impulsy energii prześwietlają każdą nieharmonijną sytuację i pomagają wam nadal skupiać się w świętym Sercu. Indywidualność wypływa z wnętrza duszy, a wola Boża wywodzi się z boskiej esencji atomu nasiennego. Dusza ciągle prze naprzód ku swemu scaleniu – zjednoczenie jest jej najważniejszym celem.

Możemy powiedzieć, że wszystkie lata waszych prób, testów i wyzwań wiążą się z poznaniem, uwalnianiem i przekształcaniem wszelkich wywierających negatywny wpływ wzorców wibracyjnych, jakie nosicie w kompleksach ciał: fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i eterycznym, co wiąże się z procesem wznoszenia. Jako nowicjusze – zaczynający podróż transformacyjną – nie możecie w pełni zrozumieć, jak przemożny dar czeka na was, kiedy osiągniecie pewien poziom wewnętrznej równowagi i harmonii: dar ŁASKI. Stan łaski czeka każdą duszę na Ziemi odzyskującą zdolność do funkcjonowania w zakresie wzorców częstotliwości środkowego czwartego podwymiaru i wyższego. Kiedy powrócisz do akceptowalnego poziomu dualizmu w spektrum światła i cienia, stopniowo nauczysz się utrzymywać „niewinną naturę”, która jest istotnym elementem ześrodkowania w sercu i duszy.

Wniebowstąpienie oznacza osiągnięcie wyraźniejszej świadomości Jaźni i akceptacji faktu, że jesteś rozszerzeniem naszego Boga Ojca Matki. Kiedy jeszcze głębiej wnikniesz w Jaźń, uświadomisz sobie swój bliski związek ze Stwórcą. A gdy już poczujesz znamienitą błogość połączenia serc z naszym Bogiem Ojcem Matką, i będziesz mógł w pełni czerpać z diamentowych cząstek Miłości / Światła, twoje pragnienie miłości stopniowo zostanie spełnione. Twój głód wsparcia zawsze będzie zaspokajany, a ty będziesz miał siłę, wolę i determinację potrzebną do radosnego zakończenia ziemskiej misji. Dzięki temu procesowi z biegiem czasu objawi się twoja prawdziwa Jaźń.

Już wyjaśnialiśmy, że  w tym podwszechświecie zostały stworzone widma światła i cienia, tak aby ludzkość mogła doświadczać dualności i polaryzacji. Wyższe wymiary znajdujące się najbliżej naszego Boga Ojca Matki i Wielkiego Centralnego Słońca mają bardzo wąskie spektrum dualizmu, natomiast każdy nowo powstający wymiar, jaki ma być doświadczony, staje się coraz szerszy i bardziej wyrazisty, aż osiąga to, co stanowi maksimum dualizmu. Już wiecie, że nie było ustalone  ani zamierzone, żeby ludzkość tak głęboko zatonęła w dwoistości i polaryzacji, żeby powstało tyle bólu i cierpienia. Nadszedł czas, aby wypaczenia i ekscesy przeszłości zostały doprowadzone do harmonii, a naszym największym pragnieniem jest pomóc wam przejść przez ten proces z łatwością – dzięki łasce.

Drogie Serca, wielu z was niesie ze sobą zbyt dużo obciążeń z  przeszłości i pomyłek popełnionych w tym życiu, a także niemało błędów minionej rzeczywistości oraz ukrytych wspomnień – dotyczących bolesnych zdarzeń bądź działań – ze wszystkich poprzednich wcieleń. Trzymanie się tych wspomnień lub podtrzymywanie brzemienia niesprawiedliwości już wam nie służy. Nadszedł czas, abyśmy mogli pomóc wam uzdrowić bolesne wspomnienia z przeszłości, usuwając wypaczenia wzorców przekonań zbiorowej świadomości trzeciego / czwartego wymiaru i wprowadzając te wzorce z powrotem do ich pierwotnie zaprojektowanego spektrum dualności. Wielokrotnie mówiłem, aby każdy z was „uzdrowił przeszłość, napisał scenariusz przyszłości i żył chwilą bieżącą”, ponieważ właśnie chwila bieżąca stanowi centrum niewzruszonego spokoju. Czemuż by nie przenieść się do centrum tej spirali, do oka dualności i polaryzacji, gdzie wszystko jest ciche i spokojne oraz wypełnione czystą bogatą pierwotną substancją siły życiowej, która tylko czeka, aby ją uformować zgodnie z własną wizją przyszłości? Kiedy znajdziesz się wewnątrz swojego świętego Serca w tej właśnie chwili, możesz doświadczyć dogłębnej miłości i głębokiego współczucia naszego Boga Ojca Matki i Najwyższego Stwórcy, wiedząc, że jesteś cenionym synem lub córką  pełniącym/-ą ważną niebiańską misję. Pamiętaj, że nic, co możesz powiedzieć lub zrobić, nie może umniejszyć tej miłości.

Osiąganie uniwersalnej świadomości jest procesem, który nigdy się nie skończy. Ludzko – mentalna logika  i święte Serce / święty Umysł zacznie funkcjonować jako jednostka duchowej mocy, kiedy osiągniesz pewien poziom mądrości i wzmocnisz boską świadomość oraz automatycznie zaczniesz kwestionować sprzeczności różnych wierzeń religijnych. To jest konieczne, aby zacząć szukać  czystej esencji boskiej prawdy, która jest rozproszona po starożytnych świętych księgach. Z biegiem czasu święta prawda będzie ci wyjawiana w zależności od aktualnego stanu świadomości. Urzeczywistniony mistrz nieustannie poszukuje, odkrywając i przyswajając bardziej skomplikowane umacniające święte kosmiczne prawdy. Wznoszenie jest procesem ciągłego przekraczania obecnego poziomu ograniczeń emocjonalnych i mentalnych. Musisz stale integrować wszelką nową wiedzę i doświadczać jej przyjmując ją jako nową filozofię życia, a tym samym zyskując zdolność pojmowania mądrości.

Mój dzielny szafarzu Światłości, jesteś coraz bardziej świadomy i uwrażliwiony na zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne zmiany wzorców częstotliwości, a twoje wysubtelnione zmysły poszerzają ci świadomość, i niezwykle istotne staje się nauczenie się bycia uważnym obserwatorem. Urzeczywistniony mistrz zawsze postrzega to, co mu się przydarza, z wyższej perspektywy, tak że on / ona nie daje się uwikłać w wir dramatu i chaosu, który szerzy się w świecie. Utrzymanie kursu oraz pozostanie w stanie koncentracji i umocnienia – gdy wydaje się, że świat wokół coraz głębiej tonie w chaosie i zniszczeniu – wymaga dyscypliny, a także wielkiej mądrości. Wiemy, jak bardzo jesteś spragniony osiągnięcia pełnego panowania nad sobą, jednak jak już często podkreślaliśmy, przyspieszona ścieżka niekoniecznie jest lepsza. Musisz być gotów pozwolić wyższej Jaźni i anielskim pomocnikom, aby ustalili tempo twoich postępów, ponieważ mamy tę przewagę, że możemy z wyższego punktu widzenia obserwować, co dzieje się na całym świecie, a także w każdym z was. Dzięki śledzeniu energii najsilniejszych strumieni prawdopodobnych przyszłości możemy interpretować efekty nadchodzących zdarzeń. W takich chwilach, od czasu do czasu, mamy prawo do interwencji dzięki konkretnym upoważnieniom naszego Boga Ojca Matki i władców Światła.

Proszę, abyś pamiętał, że jeśli przed tobą ciągle są ustawiane przeszkody, gdy próbujesz przejść do przodu lub stworzyć w swoim życiu coś nowego, wiedz, że to może nie być dobry czas na zrealizowanie twoich wizji. Bądź gotów spędzić czas w kontemplacji tak, żeby wyższa Jaźń mogła cię poinformować, co trzeba zrobić, aby kontynuować proces – lub ewentualnie – co musi zostać spełnione, aby twoje dążenia mogły się zrealizować. Bądź gotów zatrzymać się na chwilę, by poznać, że jesteś dokładnie tam, gdzie masz w danej chwili być. Często afirmuj: „To jest doskonała chwila, a ja jestem skupiony/a na mocy teraźniejszości”. Błagamy: gdy przyciągasz potężne diamentowe cząstki stwórcze Życia / Światła i tchniesz w nie swoją miłość, to zanim je wypromieniujesz do świata i ludzkości, spójrz na swoje życiowe doświadczenia przez filtry świętego Serca / Umysłu. Razem jesteśmy w tym kosmicznym tańcu ewolucji i wspólnie zwyciężymy.

JAM  JEST  ARCHANIOŁ  MICHAŁ

Żyję w sferze błogosławionego Światła.

Dzięki pośrednictwu świętego Serca

promienieję Boską miłością tak jasno

do świata formy.

Negatywizm nie ma wejścia do tego świętego miejsca,

gdyż jestem chroniona przez niebiańską łaskę.

Żyję i oddycham aby kochać i służyć.

LM-02-2014 przesłanie Archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
tłumaczenie Teresa Serafinowska

żródło: http://aamichal.blogspot.com/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s