Część 2. Kwantowa Świadomość i Natura czasu

 

.

Czas do wewnątrz – czas do zewnątrz – efekt Torusa

Pozdrowienia Mistrzowie!

Podczas, gdy kontynuujemy drugą część tego ciekawegotematu o kwantowej świadomości i naturze czasu,pomówmy najpierw o genezie czasu taki, jaki znacie wwaszych pobytach w dualności.

We wcześniejszych fazach Atlantydy i Lemurii nie byliście w szkole dwoistości na Ziemi.

Byliście obecni jako androgyniczne “struktury myślowe” i manifestowaliście według woli.  Nie wcielaliście się do fizycznej materii biologicznej. Nie byliście wmierzonym czasie liniowym.

Geneza czasu

Pierwsze ziemskie wejście doświadczane przez dusze Światła, które później stały się ludzkością, było poprzez Arkturiańską Bramę Gwiezdną przez oryginalną sieć(firmament), która dostarczała płaszczyznę nie-polaryzacji. Linearnaczasoprzestrzeń tak naprawdę nie istniała w tej fazie “Omni-Ziemi’. Doświadczenie było projekcją psychiczną, coś w rodzaju świadomego snu.

Ta manifestacja na płaszczyźnie psychicznej zaczęła się około 12 milionów lat temu z waszego obecnego stanowiska, ale dokładny czas wewnątrz ziemskiegofirmamentu jest spekulacją, gdyż początek nie miał sekwencyjnej chronologii.  ILemuria i Mu były gestaltowym zespoleniem szablonów tego istnienia przez setki tysięcy lat w projekcji firmamentu.

Pierwsze prawdziwe przedsięwzięcie w czasie i przestrzeni we wcieleniach w pełnifizycznych nadeszło z rozpadem firmamentu i formacją i umieszczeniemmagnetycznej siatki polaryzacji około 106.000 lat temu.  Był to oryginalny“Eden”, w którym dusze miały płeć mężczyzny i kobiety.  Prawo przyczyny i skutku weszło w grę, gdy Ziemia stała się “szkołą wzrostu” jako sposób naopanowanie rzeczywistości fizycznej.

Tak więc, gdy mówimy o jednoczesnych wcieleniach na Ziemi, jest to początkowy punkt czasowych hologramów, które mierzą was postęp jako wcielonych ludzi w cyklu reinkarnacji.  Reinkarnujecie w hologramy przestrzenno-czasowe w celu zakończenia tego procesu.  Śmierć fizyczna i reinkarnacja jest wzorcem, i gdyśmierć jest dla was oczywista, reinkarnacja nie jest.  Zrozumienie pewności tego procesu jest ważnym pojęciem, ponieważ jedna prawda otwiera drzwi do następnej.  Gdy wasze przekonania pasują do prawdziwej natury rzeczywistości,osiągnięcie waszych celów w tym cyklu jest znacznie mniej uciążliwe. Jeszcze trudniejsze dla wielu z was do zrozumienia jest to, że wszystkie życia występują w tym samym czasie. Wasze pobyty w dualności są jednoczesne, a to jest jeszcze ważniejsza realizacja, ponieważ zbliżamy się do zakończenia tego cyklu.  W Roku Drugim na Nowej Ziemi wielowymiarowa świadomość jest bardziej dostępna zpewnego powodu.  Macie możliwość i potrzebę harmonizacji wszystkich tychjednoczesnych żyć.

Cztery główne płaszczyzny

Mówiliśmy w pierwszej części tego kanału, że wasze istnienie jestwielowymiarowe.  W odniesieniu do waszych pobytów na Ziemi, to może byćpodzielone na 4 główne płaszczyzny dla uproszczenia, aby uczynić to łatwiejszymdo wizualizacji.  Ale należy pamiętać, że z wyższych aspektów, to wszystko jestjednym.  Te cztery główne części to wymiar fizyczny, wymiar umysłowy, wymiarsnów i dziedzina antymaterii, która może być uznana za anielskie królestwo i zaźródło waszej rdzennej esencji pluralizmu.

Tylko jedna z tych czterech płaszczyzn jest wewnątrz tego co nazywaciekontinuum czasoprzestrzeni.

Enigma

Czas i przestrzeń pozostają zagadką dla człowieka, nawet na progu Nowej Ziemi. Ludzkość kwestionuje podróże w czasie i podróże w przestrzeni z obecnego punktu widzenia praw fizycznych.  Nigdy nie dotrzecie do dalekich obszarów “przestrzeni” lub nadprzestrzeni w napędzanych paliwem rakietach.  Ani nie będziecie podróżować poprzez czas w skonstruowanym aparacie ruchowym. Możemy powiedzieć, że jest to powszechna koncepcja, a nie wymyślona przez 3Wprawa fizyki, jak obecnie je sobie wyobrażacie.

Jeśli bierzecie pod uwagę, że na Ziemi jesteście pozornie stali w czasie liniowym ijesteście w stanie poruszać się w przestrzeni kosmicznej, wtedy odwrotność by się pojawiła w określonym efekcie Torusa przeskoku do  równoległego świata, gdziebylibyście nieco “stali” w przestrzeni i zdolni do poruszania się w czasie.

Ludzkość zaczęła ponownie eksperymentować z teleportacją i podróżami w czasieponad osiem dekad temu, choć dla niewłaściwych powodów.  To byłozainspirowane twórczością HG Wellsa w dobie Tesli i Edisona.  Niesławnewydarzenie nazwane eksperymentem Filadelfia rzeczywiście miało miejsce w celu uzyskania technologii wojennych.  Jednak to, co miało miejsce, nie jest tym, cospekulują wasze filmy i media.  Opaczne wyniki, podczas gdy ukryte,katastrofalne i źle zastosowane, ujawniły wspaniałe rewelacje dotyczące pola magnetycznego, pola grawitacyjnego i potencjałów wymiarowych teleportacji iefektów czaso-przestrzeni.  Są one dalej kontynuowane potajemnie w tym, conazywacie projektem Montauk, aczkolwiek bezskutecznie.

Teleportacja i podróże w czasie

Absolutnie podróże w czasie miały miejsce zarówno w waszej przyszłości iprzeszłości.  Chociaż istnieją przypadki, w których współcześni ludzie tymczasowoprzeszli do różnych hologramów czasu,  to dla bardzo niewielu to przejście byłotrwałe.  Wasz Admirał Byrd faktycznie tymczasowo zaznał bardzo realneprzechodzenie do innej epoki czasowej podczas jego polarnego lotu.  Większośćzaginięć lotniczych w Trójkącie Bermudzkim, które są tak nagłośnione , nie byłytrwałymi przejściami.  Zakłócenia czasowe wystąpiły na krótko, ale samoloty niezniknęły do innej epoki czasu. Raczej było to wynikiem awarii przyrządów, która spowodowała dezorientację i ciszę radiową.  A zniknięcia były po prostuwpadnięciem do morza.

Niektóre z waszych rządów działających wspólnie w tajnych korporacjachopracowały już prymitywne mechanizmy na podróże w czasie.  Nie są oni na dobrej drodze w poszukiwaniach i naprawdę nie sa na poziomie właściwych osiągnięć.  Stres ‘czasonauta’ ludzkiego jest znaczny, postarzając ludzkie ciałookoło 10 lat w każdej takiej podróży.  Obecnie są tylko w stanie przenosić się do przodu w czasie o 20 lat, ale nie są w stanie poruszać się do przeszłości.  Z czasem,gdy wykorzystywane urządzenie będzie przekształcone z sił magnetycznych napole krystalicznej bio-plazmy, to podróże w czasie znacznie się ulepszą i nawigacjaczasu będzie umyślna, a nie poprzez losowe przypadki.

Bardziej zaawansowane społeczeństwa na waszej Ziemi, a nawet ci, określani jakożyczliwi kosmici, byli w stanie manipulować teleportacją poprzez proceswielokrotnej “dematerializacji” stałych cząstek do antymaterii i z powrotem.

Harmoniczna dematerializacja widm materii była procesem stosowanym w budowie wielkich piramid w Egipcie.  Miała ona możliwość uniesienia materii w pole ponad działaniem elektromagnetycznym i grawitacyjnym –  zdolność do powodowania, aby gęste cząsteczki unosiły się i pływały, a następnie ponownieutrwaliły się do materii fizycznej.  Taka teleportacja była wykorzystywana przezAtlantów z technologią grup Syriańsko-Plejadiansko-Arkturianskich. Specjalistyczne Kryształy Phi połączone ze specyficznymi wibracjamidźwiękowymi były wykorzystywane do przesuwania spójnych częstotliwościmaterii z jej fizycznej postaci do jej wibracyjnej, kwantowej fali antymaterii.  Transport następnie był przetwarzany przez krystaliczną, spójną, w typie lasera,wiązkę poprzez ukierunkowanie precyzyjnej energetycznej sygnatury wektora docelowego.

Dopiero teraz zaczynacie dostrzegać dowody przechodzenia materii doantymaterii w cyklu harmonicznym.  Bieżące badania naukowe fulerenów;allotrope* węgla-60, sferyczne fulereny określane jako kule Bucky’ego (“Bucky-Balls”), pokazują, że molekularne, ścięte dwudziestościany fulerenów przywracają się z cząstek nano-materii do fali kwantowej w pewnych warunkach.  Wasi naukowcy zauważali przez dziesięciolecia, że elektrony pojawiają się i znikają worbitach atomowych.  Gdy odkryjecie fizykę tych działań, będziecie na krawędzizrozumienia i “ponownego odkrycia” wielowymiarowej nauki teleportacji.

Podróże w czasie miały wpływ na ścieżkę planetarnego Wzniesienia roku 2012

Możecie być bardzo zaskoczeni, że starannie zaplanowane podróże w czasie byłogłównym czynnikiem w zagwarantowaniu Wzniesienia.  Pewne prawdopodobnerzeczywistości waszej, nie tak odległej przeszłości miały interwencje, które pozwoliły na utrzymanie planetarnego Wzniesienia w zaplanowanym czasie. Rzeczywiście, o wiele więcej wysiłku, niż możecie sobie wyobrazić, zostałowłożone, aby zapewnić Nową Ziemię, którą obecnie zamieszkujecie.  Byliwysłannicy z przyszłości, którzy powrócili z różnych epokowych hologramówczasu, aby  to zapewnić, i wielu z was brało w tym udział.

To może wydawać się jak science fiction, ale powiemy wam, że porażkahiszpańskiej Armady (Inkwizycji) (za czasów panowania Elżbiety I — kr) i klęskanazistowskich Niemiec były dwoma takimi wydarzeniami, gdzie wysłannicy “z przyszłości”. wpłynęli na ich wynik.  Obie te grupy, Inkwizycja i Trzecia Rzesza,były rdzenną energią aryjskich Synów Beliala z Atlantydy. Gdyby te wydarzenia nie były pod wpływem wysłanników, wasza planeta podążyłaby zupełnie innąścieżką i Wzniesienie nastąpiłoby znacznie później i w znacznie inny sposób. Kataklizmy, które wasi wieszcze przepowiedzieli, wystąpiłyby pomiędzy rokiem 1998 i 2012.  Ziemia przechyliłaby się wokół własnej osi i kompletny restart iponowne zasadzenie ludzkości na planecie miałoby miejsce, aby umożliwić nowy początek.

Jeśli jesteś uważnym studentem historii europejskiej, jesteś świadomy wielkiegonieprawdopodobieństwa hiszpańskiej porażki Armada.  Niemieccy naukowcy i fizycy z całą pewnością by opracowali bombę atomową przed rokiem 1944. Prawdopodobna przeszłość została zmieniona.  Wy byliście współtwórcami tej zmiany.  I my rozumiemy, jak trudne może to być dla was do zaakceptowania,ale to jest rzeczywiście faktem, którego jesteście świadomi w wyższym umyśle.  W istocie, niektórzy z was są wśród tych wysłanników teraz. Jeszcze wiele zaawansowanych dusz jest wśród zaawansowanych grupach dusz, które nawigują, jak to można powiedzieć,  poszerzoną świadomość niezbędną dotworzenia Nowej Ziemi

Niektórzy dobrze znani uczeni z ubiegłego wieku, w tym Nikola Tesla i Albert Einstein, byli absolutnie inkarnowani z “przyszłej” epoki, podobnie jak niektórzypisarze i artyści, tacy jak wizjonerski Stanley Clarke.  Oni, podobnie jak i wy,przyjęli filtr dualizmu i “frontalnie” nie byli świadomi tej prawdy.

Ekspansja ziemskiego matrixa
.
W roku 2012, dokładnie w 12-12-12, wasza Ziemia wzniosła się do 12 wymiarów. Jest to transformacja krystalicznej spójności.  Kreatywność jest wzmocniona, a dla wielu z was łukowa huśtawka dwoistości jest wykładniczo osłabiona.  Oznacza to, że dostęp do wielowymiarowości jest zwiększony. Lecz to nie znaczy, że 3Wdwoistość zniknie, ale raczej, że narzędzia, które pozwalają osobom o pewnymilorazie Światła świadomie wzrastać do wyższego wymiaru, są teraz łatwo dostępne.

Jak już powiedzieliśmy, “ludzkie”, ziemskie doświadczenie dwoistości jestakredytowanym i honorowanym procesem uczenia się, przez który wiele różnychIstot inteligencji Boskiej podróżuje.  Zanim jest ci “pozwolone” przez twoją wyższąjaźń na wejście do wielowymiarowych i równoległych systemów rzeczywistości, które są znacznie bardziej złożone, znacznie bardziej obszerne i otwarte, musisz najpierw nauczyć się optymalnie i odpowiedzialnie opanować energie myślowegotworzenia.  Jesteś na uniwersytecie ziemskim w tym celu … aby zobaczyć z pierwszej ręki, poprzez  fizyczną materializację, konkretne wyniki swoich myśli i emocji.

Dlatego właśnie Czas i Przestrzeń są celową iluzją i ten żywy “miraż” jest tak silniezaprogramowany przez Boską Jaźń, że ty z konieczności musisz skupić swojezewnętrzne zmysły na Uniwersytecie Dualności, określający fizycznąrzeczywistość.  Taki “liniowy” fokus jest więc zaprojektowany.  Filtry percepcji, które wydają się blokować wielowymiarowość są korzystne dla umożliwienialudzkości stawienia czoła we wzroście poprzez ziemskie doświadczenie.

Gdy wzrost osiągnie pewien zaawansowany poziom ‘ilorazu światła“, wtedy itylko wtedy możesz zdecydować się otworzyć i sięgnąć do bardziej ekspansywnejpercepcji wielowymiarowej.  Tę zdolność stworzył  matrix roku 2012 i 2013 i dalej!

Ale należy pamiętać, że ludzie podróżują w czasie i przestrzeni prawie za każdym razem we śnie.  I jest tu świetny efekt równoważenia w stanie przebudzenia i w doświadczeniach sennych.

Podczas gdy większość z was nie zdaje sobie z tego sprawy, możemy wampowiedzieć, że każdej nocy, w stanie bardzo głębokiego snu, przetwarzaciecodzienne doświadczenia.  W tym “śpiącym” stanie wyższa jaźń analizuje bardzo dokładnie te doświadczenia, które będą zamanifestowane w waszym życiu. Dokonujecie wyboru z menu nieskończonych możliwości i tworzycie tedoświadczenia, które pozwolą wam na największy rozwój.

Wasze doświadczenia i ograniczone postrzeganie 3W fizycznej natury czasu i przestrzeni są w dużym stopniu ustalone przez neurologiczną strukturę i ta“zaprojektowana” struktura służy wam dobrze.

Pojedyncza linearna linia czasowa waszego “wybranego” doświadczenia jest ścieżką na fizycznej powierzchni, wzdłuż której życie wydaje się płynąć.  Wszerszej prawdzie, istnieją nieskończone ścieżki  nad i pod waszymzaktualizowanym postępie, który jest częścią jednej, niewyobrażalnie cudownejsieci …. i ty, w swoim wyższym aspekcie, doświadczasz wszystkie z nich ..

Wasze życia na Ziemi są z wielkim planem i mają ogromny cel.  Zdajemy sobie sprawę, że nie jest łatwo.  Jednak nawet inkarnacje, które uważacie za wadliwedostarczają lekcji dla ogromnego potencjału wzrostu.

Tworzenie doświadczenia

Szlachetną i istotną prawdą jest, że wszystkie dusze inkarnują na płaszczyźniedwoistości ze swojej własnej woli i tworzą swoje okoliczności i doświadczenia wziemskich wymiarach.  Jesteście tutaj, aby nauczyć się odpowiedzialnegotworzenia.  Wielu z was akceptuje, że jesteście tutaj w tym celu, ale trudno wamuwierzyć, że również tworzycie swój dzienny scenariusz życia, zwłaszcza wtedy, gdy wydarzenia, które występują są nieprzyjemne.

Możemy powiedzieć wam, że rozwijające się wydarzenia jakie napotykacie z dnia na dzień są określane przez wasze przekonania i postawy i oczekiwaniaukształtowane i projektowane przez jedno i drugie. Kropka!

Zarówno pozytywne jak i negatywne nastawienie, świadome lub nie, manifestuje się do waszej rzeczywistości.  Jeśli masz mentalność braku, tworzysz brak.  Jeśliciągle się martwisz i jesteś w strachu, przyciągasz to do siebie.  Tak więc twoje przekonania i prognozowane myśli ze rdzenia przekonań muszą być skierowaneświadomie na produktywną postawę.  To wymaga wysiłku.  Stosownie do tego,wielka lekcja każdego życia, każda podróż każdej duszy jest po to, aby nauczyć się ukierunkowywać myśli do celowych, pozytywnych miejsc.  W przeciwnym razieznajdziesz się w trudnym problemie, w klatce własnej konstrukcji.  Jesteś tutaj, aby nauczyć się odpowiedzialnego tworzenia i to jest wielka prawda.

Zmienianie przeszłości

Mówiliśmy już krótko o koncepcji zmieniania twojej przeszłości.  To jest mentalnyi bardzo ważny proces.  Twoja pamięć jakiegoś zdarzenia rzadko odzwierciedla, jak to naprawdę się stało.  Możesz teoretycznie zmienić swoją własną przeszłość, jak ją pamiętasz, i  jest to cenny proces zwłaszcza jeśli  przeszła bierność, czy akcjaspowodowała ci wielki niepokój i zmartwienie.  Szczególnie jeśli obniżyła twojepoczucie własnej wartości, a tym samym przyczyniła się do negatywnego nastawienia.  Rozwodzenie się na temat tej negatywności ponownie utworzynegatywność w powtarzającym się cyklu.  Przeszłość istnieje tak, jak twoja przyszłość w wielu prawdopodobieństwach. Błąd z przeszłości w rzeczywistości może być zmieniony przez wybranie alternatywnego wyniku.  Takiego, któryuważnie przemyślisz.  Poprzez zmianę tej “pamięci” z przeszłości wskoncentrowanym wysiłku umysłowym w “Teraz”, możesz zmienić nie tylko jego wpływ na ciebie, ale także na inne zaangażowane osoby.  Jest to wielce ważne wtym mentalnym procesie.  Lecz wiedz, że umysł jest twórcą.

Proces jest prosty: w skupieniu wyobraź sobie jak specyficzne, niepomyślnezdarzenie ze swojej przeszłości zastępujesz innym wydarzeniem z lepszym wynikiem.  Intensywna koncentracja i emocje muszą być wprowadzone dowizualizacji.  Uwierz w ten  proces.  Jeśli była do nauczenia jakaś lekcja,przeanalizuj ją i przesuń się do innych myśli, lecz miej wiarę w zmianę.  W ten sposób możesz uzyskać to, co potrzebujesz.  I my ci powiemy, że to jestprawdziwa natura rzeczywistości.  Zrekonstruowane wydarzenie, które utworzyłeś, będzie prawdopodobnym wydarzeniem, odtworzonym wprojektowanej energii mentalnej, która formuje “nową przeszłość” i zapobiegapiętnu powtarzającego się negatywnego wzorca.  Poprzez konfrontację i ‘spojrzeniu w oczy’ problemowi z przeszłości i wizualizowanie nowego wyniku,przekraczasz czas.  Powiemy wam, że wielu z was to robi w stanie snu, aleświadoma projekcja w tym procesie wzmacnia i przyspiesza pożądany rezultat.

Wiara jest kluczem.  Jak już zostało powiedziane, “Czy uważasz, że jest to możliwe, czy też uważasz, że nie jest możliwe, obie strony są prawdziwe. Umysł jest budowniczym!

Zamknięcie

Mistrzowie, gdy osiągniecie wiedzę o współtworzeniu w którymkolwiek życiu,będziecie mieli wtedy zdolność do jednoczesnego  zespolenia tej wiary, poprzezwspólny wysiłek we wszystkich wcieleniach.  I usunięcia negatywnychprzecieków błędów, urazów i nieproduktywnych przekonań, które istnieją w innych pobytach.  To jest nauczane w Metatronicznych Kluczach.  Przenosząc siędo spójnej myśli theta możecie wejść do “siedziby duszy” i zharmonizować energięwszystkich wcieleń.

Wszystko z czasem!

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami.

I tak to jest.

Powyższy kanał jest chroniony prawami autorskimi © James Tyberonn

* allotrope – każdy z dwóch lub więcej postaci fizycznych, w których jakiśelement może występować

Przetłumaczyła Krystal

http://lifeafteryear2012.blogspot.com/2013/11/quantum-consciousness-nature-of-time.html

 

źródło: http://krystal28.wordpress.com/2013/12/08/czesc-2-kwantowa-swiadomosc-i-natura-czasu/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s