Część 1. Kwantowa świadomość i natura czasu. Efekt Torusa

 

.

Jestem Metatron, Pan Światła i pozdrawiam was wszystkich w tym precyzyjnym wektorzeponadczasowej przestrzeni.  Obejmuję was wbezwarunkowej miłości.

Moi Drodzy, Światło jest dla was zagadką. Istnieje ono w zwięzłych jednostkach zwane fotonami.  Fotony nie mają gęstości aniładunku i podróżują jako cząsteczki i fale, 186.000 mil na sekundę.  Z “prędkością światła” czas, jak go rozumiecie, znika.  Fotony światła lecą tak szybko, że czasdla nich się zatrzymał.  Foton opuszcza powierzchnię Słońca lub gwiazdy i biegnieprzez przestrzeń, co postrzegacie jako rozległe lata świetlne i następnie iluminujewasze oczy, gdy spoglądacie w górę na wachlarz niebiańskich gwiazd.  Wydaje sięwam paradoksalne, że chwila, gdy foton opuszcza gwiazdę i chwila, gdy uderza wwaszą siatkówkę, są te same.  Żaden czas w ogóle nie minął.  W ten sposóbświatło przenika wasza rzeczywistość i dosłownie jest ponadczasowe.

Jesteście istotami Światła, i tak jak właśnie powiedzieliśmy, światło jest ponadczasowe.

Prędkość wpływa na sposób, w jaki doświadczacie przepływ czasu, ale niekoniecznie wpływa na “jednostki świadomości“, które doświadczacie wewnątrz czasu.  Czym szybciej poruszacie się przez przestrzeń, tym w rzeczywistości,zwalnia się przepływ czasu.  Przestrzeń ma trzy miary w fizycznej rzeczywistości: długość, szerokość i wysokość.  Czas i przestrzeń są połączone w fantastycznejkonstrukcji zwanej czasoprzestrzenią. Przemieszczanie się świadomości w czasieprzepływa przez przestrzeń i tym samym czas staje się czwartą miarą tworzącczasoprzestrzeń.  Odnosicie się do nich jako wymiary.  W tym kontekście może lepiej określić je jako miary. W kategoriach pragmatycznych, liniowaczasoprzestrzeń jest miarą doświadczenia uniemożliwiającą wam napotykaniewszystkiego na raz. Co by było całkiem niezłym przeciążeniem!

Kontynuujemy …

Efekt Torusa

Czas i przestrzeń są aspektami tego samego mechanizmu.  Przestrzeń, w pewnym sensie jest zakrzepłym czasem utrzymywanym w  matriksowym, kinetycznymformacie wewnątrz dwoistości, który pozwala na separację i programzamierzonej, zaprogramowanej iluzji sekwencyjnych miar czasu.  Odpowiednio,czas jest odwrotnością przestrzeni w dynamicznym swobodnym przepływie. Jedno i drugie występuje w harmonicznym błysku jednostek świadomości,poprzez mechanizmy – do wewnątrz i na zewnątrz – pulsu materii do antymateriii odwrotnie, poprzez czarne dziury i białe dziury.  To może być nazwane “CyklemHarmonicznym”.  Materia, podobnie jak światło, występuje w spektrum.

Harmoniczny Błysk, do środka i na zewnątrz, jest nie tylko punktem, w którymczas i przestrzeń łączą się w homogeniczną piankę, jest także wskaźnikiempercepcji świadomości jednostkowej, która skupia (w sposób stroboskopowy)uwagę świadomości na każde równoczesne życie.  Ten “mikrobłysk” występuje zmagiczną szybkością, bardzo zbliżoną do tego, co jest określane jako StałaPlancka, 10 do potęgi -43 jednej sekundy.  W tym punkcie czas i przestrzeńzlewają się i stają się nieliniowe i aspekt Torusa wchodzi w grę.  Przestrzeń jest odwrócona na siebie, a jednostki czasu pływają w nieliniowym, nieciągłymogromnym basenie, co określacie jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

W tym kwantowym Gestalcie, czasoprzestrzenne kontinuum rozpuszcza się, i wpewnym sensie, staje się jednoczesnym strumieniem “zdarzeń”, horyzontamizdarzeń, wszystkimi współistniejącymi w jednym integralnym “teraz”.  To jestfuzja, empiryczna zupa kwantowa misternie zagregowana z każdymwydarzeniem, każdy potencjałem i prawdopodobieństwem z każdego życia. Słyszeliście może piosenkę “W pogodny dzień można widzieć na zawsze” …dosłownie ta specyficzna, “bezwektorowa” kula jest jasnym dniem wszystkich potencjalnych “na zawsze”.

Jest to jednak tylko jeden atrybut.  Jest o wiele wiele więcej …

Jest ona także punktem, z którego czasowe hologramy są rzutowane, a takżecentrum, z którego harmoniczny impuls transformuje spektra materii. Materiaprzesuwa się do sfer antymaterii, a antymateria jest przesunięta do materii w celu utworzenia fizycznej rzeczywistości.  Obie są wciągane i rzutowane (i na odwrót)w harmonicznym błysku poprzez czarne dziury i białe dziury.  W światachfizycznych, białe dziury wprowadzają energię świadomości, która tworzyrzeczywistość, a czarne dziury stopniowo wycofują energię.  Następuje to zniewyobrażalną prędkością i jest środkiem  “stroboskopowego efektu‘ waszegostrumienia świadomości sekwencjonującego do wszystkich waszychrzeczywistości, wszystkich waszych wcieleń.

W niedalekiej przyszłości wasi naukowcy zrobią odkrycia, które doprowadzą doteorii wspierających ten proces.  Istnieją dowody na to już teraz. Stwierdzono, że elektrony w swoim obrocie wokół jądra atomu wydają się “znikać” na kilka mikrosekund i chociaż przypuszcza się, że jest to tunelowanie kwantowe, w rzeczywistości jest to wchodzenie i wychodzenie z wymiarów.  Jest to efektTorusa, spektrów cyklu harmonicznego.  Występuje to na poziomie atomu w całejmaterii.  Cała fizyczna materia oscyluje do wewnątrz i na zewnątrz, włącznie zwaszym światem fizycznym i oczywiście waszymi ciałami fizycznymi.

Taka refrakcyjna fluktuacja występuje również psychicznie na bardzo głębokimpoziomie mentalnym, waszych fazach świadomości pomiędzy wszystkimiwcieleniami w nieco podobny sposób.  Jednak wydaje się wam, że wasza świadomość we wszystkich wcieleniach jest ciągłym strumieniem. To jest iluzja. Wszystkie inkarnacje są w większym aspekcie równoczesne.

Ten harmoniczny puls jest mechanizmem ‘równoczesnych wcieleń’.  Migacie dokażdego życia i z każdego życia i nie jesteście świadomi  żadnej nieobecności nażadnym z nich.  One wszystkie wydają się ciągłe.  I powiemy wam, że o wiele krócej niż czas potrzebny na pstrykniecie palcami, macie ‘jednostkę percepcji“świadomości w każdym innym życiu.  Nie ma przerw dla rozpoznania, gdyżświadomość szybko wchodzi i wychodzi.

Analogicznie, wasze wcześniejsze (cyfrowe) filmy wydawały się wnieprzerwanym ruchu, ale w rzeczywistości były poszczególnymi klatkami zniewykrywalnymi przerwami pomiędzy nimi.  Poszczególne klatki(reprezentujące odrębne wcielenia) przesuwały się tak szybko przez świetlnyprojektor, że wydawały się w płynnym ruchu.  Taki samo jest w waszychkoncepcjach czasu linearnego, poza tym, że niewykrywalne przestrzeniepomiędzy poszczególnymi klatkami, przenoszą was do innych toczących sięrealiów, innych wcieleń … i projektorem światła jest wasza świadomość.

Jest wiele takich punktów, do wewnątrz i na zewnątrz,  punktów wzajemnegozałamania, ale wasze fizyczne zmysły celowo są ich nieświadome.  Doświadczanie ich wszystkich na raz byłoby zbyt wielką ilością informacji!

I to samo zjawisko występuje w fizycznym spektrum świadomości.  Świadomość3W mózgu (osobowość-ego) każdego oddzielnego życia ożywa i budzi się do swojego konkretnego indywidualnego istnienia w  harmonicznym błysku, alepomiędzy tym są inne wahania, w których uwaga koncentruje się na zwięzłych,uderzających w kontraście schematach rzeczywistości.  Każda z tych innychinkarnacji staje do czuwania, w pełni przytomna i reaguje, ale każda unikalnaosobowość nie ma poczucia nieobecności.  Są one absolutnie nieświadomejakichkolwiek luk czy nieobecności, każdy błysk więc jest jak poszczególna klatkaz filmu i miganie następuje tak szybko, że liniowa ciągłość jest postrzegana przezmózg osobowość-ego w każdym trwającym życiu, wewnątrz indywidualnej oprawy każdego zwięzłego hologramu czasowego.

Jesteśmy świadomi tego, jak skomplikowane i jak niewiarygodne może to wamsię wydawać.  Jednak większa część was jest w pełni świadoma tego procesu.  Jest to fakt fizyczności, fizycznego istnienia w sferze polaryzacji.  Większy aspektkażdego z was nie jest zamknięty w czasie liniowym lub fizycznej rzeczywistości.  Boski (podświadomy) umysł (nie 3W mózg) może i postrzega inne epoki czasu iistnieje w innych realiach, nawet w większej wielowymiarowości.

Na Nowej Ziemi w roku 2013 i poza nim są zmiany, które pozwolą wam nawiększy dostęp do waszych wielowymiarowych wcieleń, waszych jednoczesnychwcieleń występujących w hologramach czasu na płaszczyźnie  Ziemi.  Ten EfektTorusa po raz pierwszy przedstawiliśmy wam kilka lat temu, gdyż jest on istotnyw nadchodzącym Wzniesieniu ludzkości, jak podano w MetatronicznychKluczach.  Poprzez zharmonizowanie wszystkich jednoczesnych inkarnacji jestosiągnięta wymagana harmonia duszy. Aspekty fragmentacji duszy są wprowadzane do duchowej harmonicznej integralności.  Jest to istotny KluczMetatroniczny … warunek harmonizacji wszystkich wędrówek życiowych.

Fragmentacja duszy

Inkarnacje są wybierane w konkretnym celu, i niektóre z tych celów mogą występować w różnych częstotliwościach, które wydają się w opozycji. Niektórewcielenia są poświęcone do nauki niuansów miłości i służby.  Inne do naukiodpowiedzialnej kreatywności, jeszcze inne do uczenia się, jak zarządzać “mocą” i siłą.  W waszych fizycznych płaszczyznach istnieje 144 takich wariantów, 12podstawowych aspektów z 12-toma podkategoriami w każdym.

Nie jest rzadkością dla inkarnacji poświęconych uczenia się służby, aby były wprzeciwieństwie do wcieleń, w których uczycie się, jak zarządzać mocą i rozwijaćsiłę.  Przekonania utrzymywane we wcieleniach służby mogą być bardzo różnepsychologicznie od wierzeń uformowanych w życiu poświęconym rozwijaniu siły.  Te różne wierzenia mogą być konieczne i odpowiednie dla dobroczynnychcelów każdego życia.  Ale jak każda dusza zbliża się do zakończenia,zrestartowanie jest wymagane, aby ‘zaktualizować pliki’ poprzez usunięcie tego, co już nie służy wyższym celom.  Wcielenia przeciwstawnych przekonań mogą stać się spolaryzowane.  To może być określone jako fragmentacja duszy. Musząbyć one zharmonizowane.

Może rozwinęliście przekonania w życiu o mniejszym intelekcie, które sąograniczające dla rozszerzonej inteligencji w innym życiu.  I w mniejszym życiu,te przekonania nadal tworzą rzeczywistość tej jednoczesnej podróży. Może miałeśżycie, w którym katastroficzna tragedia stworzyła wielki strach, lub takie, wktórym miałeś silną (fałszywą) wiarę w istnienie “zła i demonów“.  Takie błędne, niedouczone przekonania mogą zakłócać rozwój i wydają się bardzo realne dla zmysłów jednostki specyficznie w danym życiu, ponieważ fizyczne zmysłypostrzegają zgodnie z przekonaniami, nawet jeśli te przekonania są ograniczające i nieprawdziwe dla większej rzeczywistości. Jako takie, te życie będzie dalejtworzyć w ograniczonym paradygmacie, aż dusza zmieni je ze swojejuniwersalnej siedziby mocy.  Można i powinno się przenieść wiedzę zzaawansowanego życia do tego z pozorną sprzecznością.

Jako przykład, może ci służyło w jakimś życiu w religijnym zakonie, podjęcieślubów ubóstwa.  Może rozwinąłeś przekonanie w serii wcieleń w szatachkapłaństwa lub w klasztorze dla zakonnic, że “pieniądze są złe” i wszystkie rzeczy materialne muszą być odrzucane.  A teraz znalazłeś się we wcieleniu, gdzierozumiesz, że pieniądze to narzędzie, a nie zło, którego należy unikać, a któremogą faktycznie być używane dla wyższego dobra.  A mimo tego nie jesteś w stanie ich zamanifestować.  Wiedząc, że wszystkie wcielenia trwają równocześnie,możesz mieć 10 wcieleń, gdzie nadal odrzucasz pieniądze, a tylko w jednym lub dwóch próbujesz je stworzyć.  W ogólnym zrozumieniu, jesteś przegłosowany 10 do 1.  Masz jednak możliwość w eksploracji Mer-Ka-Na, aby cofnąć się i zmienićprzeciwne przekonanie na takie, które pasuje do większego zrozumienia, większejprawdy.

Należy pamiętać, że każde życie jest nowym początkiem w wielu aspektach. W niektórych przypadkach może wystąpić regresja.  Wielki Edgar Cayce osiągnąłmistrzostwo w wielu wcieleniach przed jego inkarnacją jako Edgar Cayce, jednakmiał on jedno życie w Ameryce tuż przed jego wcieleniem jako Cayce, które miałołobuzerski charakter.  To służy jako przykład nieliniowego aspektu inkarnacji. Tak jak Złoty Wiek Atlantydy faktycznie jest w waszej przyszłości, ale został ustawiony w waszej pozornej przeszłości, ponieważ nie możecie postrzegać tych przyszłych epok wpływających na teraźniejszość.  W taki sam sposób myślicie, żewszystkie wcielenia mają sekwencyjny efekt dla uczenia się.   Nie możecie sobie wyobrazić, że pierwsze doświadczenia w nauce mogłyby wystąpić raczej wprzyszłości, a nie w czasie przeszłym.  Chyba, że poszerzylibyście swoją wiarę, aby zrozumieć, że czas nie jest liniowy.  Czy to rozumiecie?  Omówimy to bardziej szczegółowo w części 2 tego przekazu.

Drogi człowieku, nie ma prawdziwego nieprzepuszczalnego podziału pomiędzytwoimi esencjami duszy (wcieleniami).  Masz zdolność wpływania na wszystkiewcielenia w tym momencie.  W tym teraz.  Separacje czasowe wydają się byćprawdziwe tylko w zamierzonych iluzjach dwoistości w sferze fizycznej.

To nie znaczy, że dramatyczne lekcje, które przerabiacie nie są czasem bardzobolesne i trudne.  Mistrzowie, jeśli ta celowa iluzja nie wyglądałaby dla wasprawdziwie, nie nauczylibyście się Prawa Przyczyny i Skutku. Dlatego“zamierzona iluzja” została utworzona.  Gdy jesteście w dwoistości to jest bardzo, bardzo realne.  Ale kiedy jesteście w tej jednej inkarnacji, nauczcie się, że cała rzeczywistość jest tworzona przez przekonania, i że możecie zmienić teprzekonania niepożądanych doświadczeń w innych życiach.  I kiedy to robicie,przygotowujecie końcową Ścieżkę swojego Wzniesienia.  To jest skok kwantowy.

Chcemy wam powiedzieć, że fizyczne inkarnacje w dwoistości są środkiem donadzwyczajnego wzrostu, wykwintnej duchowej ewolucji.  Myślicie, że ludzkość w sferze dwoistości gwałtownie stoczyła się w dół, i podczas gdy aspekty gęstości sąw tym sensie, dewolucją doświadczania przyczyny i skutku, większąprawdą jest,że tu w dwoistości, wcielenia są dowolnie wybierane.  Doświadczenie dwoistościnie jest karą, ale raczej akredytowanym kursem  mistrzostwa … który celowowybraliście.  Nie jest to łatwe i honorujemy was za tą odwagę.  I powiemy wam, że pomyślnie zakończycie te studia,wzniesiecie się …. Wszystko w Czasie!

Archanioł Metatron przez Jamesa Tyberonna, 27 października 2013

Wkrótce w części 2-giej tego kanału: Mechanika podróżowania w czasie,wchodzenie do ‘siedziby duszy’, proces zmieniania przeszłości i kształtowaniaprzyszłości.  I więcej na temat hologramu czasu.

Prawa autorskie Jamesa Tyberonna

Przetłumaczyła Krystal

http://lightworkers.org/channeling/190521/aa-metatron-quantum-consciousness-nature-time

 

żrodło: http://krystal28.wordpress.com/2013/12/01/czesc-1-kwantowa-swiadomosc-i-natura-czasu-efekt-torusa/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s