Chronologia zdarzeń od 21.12.2012 i symbolika żywiołów/ 23 listopada 2013 o godz. 22.11(CET) – heliocentryczny Wielki Sekstyl / Przebiegunowanie Słońca / Fala Maga (13-25.11.2013): szansa na milowy krok w rozwoju świadomości i w uaktywnianiu parazmysłów

62d

Wkrótce, tj. 23.11.2013 czeka nas wyjątkowe wydarzenie astrologiczne, które wpisuje się w cały ciąg ważnych procesów mających miejsce od momentu wejścia Ziemi w Epokę Serca. To wydarzenie będzie ich punktem kulminacyjnym, na który złoży się kilka zjawisk jednocześnie.   

Rok 2013 ze względu na to, że jako pierwszy rok Nowej Epoki niesie ze sobą nowe energie o wyższych częstotliwościach, które kreują nową rzeczywistość i wspierają rozwój duchowy jednostki pozwalający dopasować się całej biosferze na Ziemi do nowych wibracji, jest rokiem szczególnym. Mają w nim miejsce nie tylko wyjątkowe konstelacje astrologiczne w postaci Wielkich Sekstyli, pojawienie się komety ISON i przebiegunowanie Słońca. Również  zjawiska występujące każdego roku, jak święto Wesak w maju /zobacz wpis 44/, przesilenie letnie w czerwcu /zobacz wpisy 46 i 48/ czy wreszcierównonoc jesienna we wrześniu /zobacz wpis 57/ nabrały w roku 2013 szczególnej mocy w związku z nową jakością energii płynącej z centrum Wszechświata.  Prawie wszystkim tym  zdarzeniom, które wymieniłam powyżej, towarzyszyła wzmożona aktywność Słońca, która wzmacniała procesy energetyczne mające miejsce podczas tych zdarzeń. Przy czym pomagało w tym i nadal pomaga słabnące pole magnetyczne Ziemi, które przepuszcza coraz więcej promieniowania elktromagnetycznego wysyłanego przez Słońce, m.in. promieniowanie UV-B stymulujące szyszynkę.

CHRONOLOGIA  ZDARZEŃ  CZYLI  LOGICZNY  CIĄG  ZJAWISK  ODZWIERCIEDLAJĄCY  ROZWÓJ  SIŁ  ŚWIATŁA  I  ICH  ZWYCIĘSTWO  NAD  SIŁAMI CIEMNOŚCI

Dla przypomnienia: w ostatnich dniach minionej epoki miła miejsce ważna synchronizacja – Ziemia poprzez swoje miejsca mocy (portale) tworzące kryształową sieć została podłączona do powstałej wcześniej wokół Ziemi Krystalicznej Sieci . 21.12.2012 nastąpił jej rozruch. W dniu 22.12.2012, zgodnie z Długą Rachubą (Long Count) starożytnych Majów, rozpoczęła się Nowa Epoka (=”Słońce”), która potrwa 13 baktunów (= 5125 lat gregoriańskich lub 5200 lat majańskich), stanowiąca jednocześnie początek Nowego Cyklu (=”Świata”/Roku  Platońskiego), który potrwa 26 625 lat gregoriańskich lub 26 000 lat majańskich (mniej  więcej  tyle   trwa zatoczenie pełnego  „stożka”  przez  Ziemię, co określane jest jako ruch  precesyjny), oraz rozpoczynająca Rok Wenusjański (=104 000 lat majańskich).

51f

 A wszystko to dzieje sie dzięki Promieniowi Synchronizacji, który z nową siłą wychodzi z Hunab Ku, czyli centrum Drogi Mlecznej, i dociera do wszystkich zakątków naszej galaktyki, w tym do naszego Układu Słonecznego. Naukowcy nazwali centrum Sagittarius A (Sgr A). To właśnie latem tego roku Sgr A wchłonął chmurę gazową, co wyzwoliło emisję nowego silnego promieniowania elektromagnetycznego. A to według naukowców oznacza, że czarna dziura, jaką jest Sgr A, weszła we wzrost aktywności swojego promieniowania. Również w lecie 2013 rozpoczął się czas panowania Jowisza na niebie w znaku Raka, największej planety w naszym US. Czas ten potrwa rok: 28.6.2013-16.7.2014. Jowisz to planeta szczęścia i pomyślności dla tych, którzy idą z duchem aktualnych zmian na poziomie energetycznym, a ponieważ Jowisz rządzi Rakiem, to obecne oddziaływanie planety, kiedy to przebywa w “swoim” Znaku, jest najsilniejsze. Także w lecie 2013 (w lipcu) nasza planeta weszła w okres Wielkich Sekstyli (= harmonijnych konstelacji astrologicznych), który potrwa do lata przyszłego roku. Widać jasno, że okres ten pokrywa się  z czasem panowania planety Jowisz na niebie w znaku Raka. Również wszystkie trzy zdarzenia – wzrost aktywności Hunab Ku, początek okresu panowania Jowisza w Raku oraz początek ciągu Wielkich Sekstyli – zbiegają się ze sobą w jednym czasie!  Nie może tu być mowy o przypadkach. Są to ewidentnie zjawiska i konstelacje inaugurujące Epokę Serca zgodnie z Wyższym Planem, których zadaniem jest wspieranie ludzi w rozwijaniu w sobie Wyższej Harmonii stanowiącej warunek do poszerzenia świadomości i rozwoju parazmysłów. Miejscem w człowieku, z którego “sterowane” są  wszystkie procesy z tym związane, jest Czakra Serca.

Według uczonych okres wzmożonej aktywności Sagittariusa A może potrwać nawet 20 do 40 lat. I właśnie w tym okresie, czyli mniej więcej do roku 2035-40, ludzkość zgłębi wreszcie tajemnicę Uniwersalnej Miłości, której podstawy na dobre zagoszczą w zbiorowej świadomości ludzkości, potem będzie juz tylko “szlifowanie” tego stanu ducha (=będzie ewoluował na coraz wyższe, czyli na coraz bardziej wysublimowane poziomy).

Również kometa ISON wnosi ogromny wkład w procesy wzrostu świadomości i otwierania się na wyższe poziomy rzeczywistości wykraczające poza świat postrzegalny przy pomocy pięciu fizycznych zmysłów, jako że Światło energii emitowanej przez kometę ISON wspomaga razem ze Słońcem transmutację DNA (zmiana struktury węglowej na krzemową, nazywaną krystaliczną), podnoszenie się Siły Kundalini poprzez kolejne czakry oraz aktywację szyszynki, co, jak wiadomo, pozwala na odbudowę Ciała Świetlistego, którego właściwościami są wyższa świadomości oraz aktywne parazmysłów. Dzięki temu odzyskujemy dostęp do duchowej  rzeczywistości, z której pochodzimy i która jest naszym prawdziwym Domem. ISON symbolizuje powrót Czasu Pokoju i Uniwersalnej Miłości na Ziemię.

63C

Przesilenie letnie (21.6)  i  Święto  Wesak (24-26 maja)

– Według niektórych ezoteryków tegoroczne przesilenie (21.6) jest wyjątkowe, ponieważ zapoczątkuje proces  manifestowania się osiągniętego dotychczas poziomu transformacji na poziomie energetycznym (duchowym, mentalnym, emocjonalnym) w znanym nam świecie materialnym, a to oznacza konkretne namacalne zmiany w codziennym życiu, czyli konkretne efekty dotychczasowej pracy nad duchowym samorozwojem . Ziemia powraca do wyższych częstotliwości , w rejony intensywniejszego światła, które będzie definitywnie wypierać destrukcyjne siły.

–  Podczas tegorocznego Święta Wesak (24-26.6) na Ziemi zostały zneutralizowane negatywne energie powiązane z czasami Atlantydy i determinujące do tej pory losy ludzkości.

Seria  Wielkich  Sekstyli  (lipiec  2013 – lipiec  2014)

W lipcu – po majowym święcie Wesak i czerwcowym przesileniu letnim – rozpoczął się czas Wielkich Sekstyli. Pierwszy Wielki Sekstyl  (=kombinacja dwóch Wielkich Trygonów) uformował się 29 lipca, drugi – 25 sierpnia 2013./O tym, czym jest trygon i sekstyl , jak oddziałują na otoczenie, oraz dokładnie na temat obu sekstyli można poczytać we wpisach 49,52 i 55)/

1. Sekstyl (29.7.2013) – zainicjował harmonijne łączenie się świata materii ze światem ducha i “popchnął ” do przodu transformację duchową.

2. Sekstyl( 25.8) – jeszcze bardziej spotęgował wszelkie procesy transformacji, ponieważ w swojej sile przewyższył ten z 29 lipca, mimo iż nie przedstawiał idealnego heksagramu. Przeważnie w konstelacjach (=kątach) trygonów lub wielkich sekstyli występują odstępstwa (tzw. orby). Dopuszczalne orby, w obrębie których nadal możemy mówić o określonej konstelacji i jej energetycznym wpływie na zdarzenia na Ziemi, wahają się między 2 a 6 stopniami. Im dokładniejszy kąt, tym silniejsza siła oddziaływania danego aspektu.

1li-weg-bu

Zrównanie  dnia  z  nocą (21.9)

21.12.2012 – 21.9.2013: 9 miesięcy dojrzewania nowych paradygmatów

Wraz ze Zrównaniem Dnia z Nocą, po kolejnym energetycznym dostrojeniu się podczas ostatnich Wielkich Sekstyli, dla osób świadomie pracujących nad rozwojem swojej duchowości rozpoczął się czas ostatecznego uwalniania się od starych paradygmatów emocjonalnych, mentalnych oraz duchowych i nastąpił okres sukcesywnego rozwiązywania problemów i redukowania cierpienia w swoim życiu, nastąpiła też potencjalna możliwość zawodowego realizowania swoich pasji.

21.9.2013 minęło dokładnie 9 miesięcy od 21.12.2012, ostatniego dnia starej epoki. W tym dniu całkowicie wygasło źródło energii starych paradygmatów (= wzorców mentalnych, emocjonalnych oraz wzorców wiary i ideologii zakodowanych głęboko w naszej jaźni), które towarzyszyły nam zgodnie z Wyższym Planem powstałym po moralnym „upadku” człowieka i wejściu w ograniczony świat gęstej materii. Tych 9 miesięcy to czas dojrzewania „płodu”, czyli kształtowania się nowych paradygmatów w człowieku i całej Naturze. Wraz z tegoroczną jesienną równonocą nastąpiły narodziny: początek sukcesywne materializowanie się nowych paradygmatów, czyli wdrażanie ich na Planie Fizycznym.

W ciągu tych 9 miesięcy to, co przyswoiła świadomość, musiało przeniknąć do podświadomości i zostać zakodowane  w każdej komórce ciała, w naszym DNA. A na to nasze DNA było przygotowywane przez długie lata i nadal znajduje się w procesie transmutacji. Temu procesowi towarzyszy odradzanie się Ciała Świetlistego (przestrzeni Wyższego Ja) i poszerzenie świadomości.

Tak więc wraz ze zrównaniem dnia z nocą, po kolejnym energetycznym dostrojeniu się podczas ostatnich Wielkich Sekstyli, dla osób świadomie pracujących nad rozwojem swojej duchowości zakończyło się gruntowne uwalnianie się od tych najmocniej zakodowanych starych paradygmatów emocjonalnych, mentalnych oraz duchowych i nastąpił okres sukcesywnego rozwiązywania problemów i redukowania cierpienia w swoim życiu, nastąpiła też potencjalna możliwość zawodowego realizowania swoich pasji.

/Więcej an temat stanów skupienia materii poszczególnych żywiołów we wpisie 53/:

http://monamornak.wordpress.com/2013/07/29/54-stany-skupienia-materii-poszczegolnych-zywiolow-staly-ciekly-plazma-gazowy-bioplazma-swiatlo-sfera-ducha-przyporzadkowanie-zywiolow-do-siedmiu-glownych-czakr/

listopad i grudzień 2013 roku

23.11 uformuje się heliocentryczny Wielki Sekstyl, w dniach 23-25 domknie się proces przebiegunowanie Słońca, 28 listopada kometa ISON osiągnie swoje peryhelium, a w dniach 24-26 grudnia na swojej drodze powrotnej po “muśnięciu” Słońca znajdzie się najbliżej Ziemi, przecinając ponownie jej orbitę. Z każdym kolejnym dniem bęzdiemy tracić ja coraz bardziej z oczu. To będzie zakończenie pasma wydarzeń w 2013 roku, które pobudzały, wspierały i wzmacniały rozwój świadomości na Ziemi w ciągu tych 12 miesięcy.

23.11 sekstyl

Heliocentryczny  WIELKI  SEKSTYL   w dniu 23 listopada, o godz. 22.11

Poprzednie dwa heksagramy miały charakter geocentryczny, tzn. że w obydwu przypadkach 6 planet utworzyło Wielki Sekstyl wokół Ziemi. Wyjątkowość i moc odziaływania Wielkiego Sekstylu, który uformuje się 23.11.2013 wezmą się stąd,że 6 planet utworzy heksagram wokół Słońca, stąd nazwa “heliocentryczny”.  Tymi planetami będą: Merkury (w znaku Panny), Wenus (w Byku) i Pluton (w Koziorożcu), które utworzą trygon ziemski, oraz Jowisz (w Raku), Saturn (w Skorpionie) i Neptun (w Rybach), które utworzą trygon wodny. I tym razem wystąpią odstępstwa w kątach. Harmonijnej konstelacji wokół Słońca będzie towarzyszyć kwadratura Urana z Plutonem. Ponieważ będzie to sekstyl heliocentryczny, określany jest on również mianem “słonecznej mandali”.

Podczas nadchodzącego Wielkiego Sekstylu ma nastąpić ostateczne zwycięstwo Sił Światła nad siłami ciemności, które do tej pory były ciągle w przewadze, a Siły Światła torowały sobie drogę, osłabiając ich moc. Po 23 listopada nastąpi odwrócenie ról: Światło zacznie dominować nad ciemnością, a destrukcyjne energie na naszej planecie – zarówno na Planie Fizycznym, Eterycznym jak i Astralnym powiązanym z Ziemią – będą sukcesywnie się wycofywać.

Wyjątkowości całemu zjawisku dodaje również fakt, że według ezoteryków w dniach 23-25 listopada nastąpi zakończenie procesu przebiegunowania Słońca!

Symbolika  żywiołów

Kiedy prześledzi się przebieg ważnych wydarzeń w roku 2012, zwraca uwagę kolejność i symbolika żywiołów, które mocno się zamanifestowały. W pierwszej połowie czerwca ludzie konfrontowani byli z żywiołem wody w postaci powodzi, zarówno w Europie jak i na świecie. Tuż przed  przesileniem letnim oraz po nim wystąpiły mordercze upały (żywioł ognia). W listopadzie w Filipiny uderzył potężny, niszczycielski tajtun, a winnych częściach świata (Sardynia, 10 stanów w USA oraz Rosja i Skandynawia) szalały cyklony, trąby powietrzne i huragany (symbol powietrza). Występujące po sobie anomalie dotykały kolejno żywioły wody, ognia i powietrza, które jakby towarzyszyły poszczególnym wydarzeniom (przed świętem Wesak – woda, w trakcie przesilenia – ogień, przed konstelacją heliocentrycznego sekstylu – powietrze). To kolejne stany skupienia od “dołu” do “góry”, od bardziej stabilnych stanów skupienia do coraz luźniejszych – od cząstek uwięzionych w strukturach do całkiem wolnych. Wiadomo, że katastrofy naturalne rozładowują dysonanse w świecie przyrody  powstałe na poziomie energetycznym na skutek niskich wibracji wygenerowanych przez człowieka. Można odnieść wrażenie, że to rozładowanie dysonansów, a tym samy przywrócenie określonej równowagi od “najcięższych” stanów skupienia do najlżejszych było przygotowaniem do przejścia w stan subtelny, czyli do zwycięstwa Światła nad ciemnością 23 listopada, które będzie punktem kulminacyjnym procesów duchowych mających miejsce na Ziemi w 2013 roku, pierwszym roku Epoki Serca.

/Więcej an temat stanów skupienia materii poszczególnych żywiołów we wpisie 53/:

52b

Seria kwadratur Urana z Plutonem w latach 2012-2015

 Siedem kwadratur (nieharmonijny aspekt między planetami, którego kąt wynosi 90 stopni i który potencjalnie niesie ze sobą negatywną dynamikę), które utworzą ze sobą Uran i Pluton w latach 2012-2015 według astrologów diametralnie zmieni oblicze naszego świata dotyczy to zarówno układów globalnych, jak i indywidualnych, jednak nie będą to zmiany optymistyczne, jeśli ludzie nie zmienią swojego dotychczasowego postępowania. Jednak istnieje też spora grupa astrologów – ezoteryków, według których za tą siedmiokrotną kwadraturą kryje się Rewolucja Światła, gdyż pojawia się ona (i będzie pojawiać) przeważnie w towarzystwie Wielkich Sekstyli. A to oznacza impuls dla rozwoju i ostatecznego zwycięstwa Światła nad ciemnością, czyli Dobra nad złem. Dzieje się to na tej zasadzie, że na Ziemi żyje obecnie wystarczająca liczba istot, które osiągnęły odpowiedni poziom wewnętrznej Wyższej Harmonii. Przy każdej kolejnej kwadraturze, której jednocześnie towarzyszą bardzo silne harmonijne energie Wielkiego Sekstylu, Harmonia ta w takim właśnie układzie staje się motorem, który wyzwala w tych istotach jeszcze silniejszą wolę do wygenerowania w sobie bardzo wysokich wibracji. To powoduje, że podczas takich konstelacji kolektyw na naszej planecie nie tylko nie daje się poprzez dysharmonijną energię kwadratur sprowokować do czynów, które mogłyby wywołać jakieś dramatyczne globalne skutki, a wręcz przeciwnie – Siły Światła stają się coraz mocniejsze.

currentsheet_med

 PRZEBIEGUNOWANIE  SŁOŃCA

Przebiegunowanie jest zjawiskiem, które kończy każdy kolejny cykl słoneczny wynoszący 11 lat. Podczas tego procesu biegun północny i południowy zaczynają przemieszczać się, aby ostatecznie zamienić się miejscami.

Wewnątrz Słońca znajduje się plazma, tzw. “solarne dynamo”. Plazmę tworzy warstwa gazów, która ma ok. 60 tys. km grubości. Obracając się zmienia ona prędkość własnego obrotu, co prowadzi do różnego rodzaju turbulencji. I właśnie to solarne dynamo wytwarza pole magnetyczne, które to z kolei  prowadzi do powstawania plam słonecznych. Temperatura plam słonecznych (3000 stopni) jest niższa od temperatury pozostałej powierzchni Słońca (5500 stopni), dlatego plamy jawią się jako ciemniejsze na tle tarczy słonecznej. Na równiku Słońce obraca się szybciej aniżeli na biegunach. Dlatego nie posiada ono klasycznej struktury dipolowej z tylko 2 biegunami (dodatnim i ujemnym po przeciwnych stronach), tak jak sztabka magnesu, lecz  wytwarza wiele magnetycznych biegunów. Na początku cyklu słonecznego główny dwubiegun (dipol ) gwiazdy sukcesywnie “zapada się” , zmieniając przy tym polaryzację (ma na to 11 lat), reszta biegunów (multipole)pozostaje niezmienna i mogą one raz słabnąć , a raz zwiększać swoje natężenie. Na koniec cyklu 2 główne bieguny “wynurzają się” na powierzchni, ale już ze zmienioną polaryzacją. I właśnie zakończenie tego wynurzania się (=domknięcie się procesu przebiegunowania) przypada według ezoteryków na 23-25 listopada. Natomiast aukowcy z NASA utrzymują, że przebiegunowanie Słońca nastąpi w najbliższych tygodniach (do 2-3 miesięcy).

62B

W trakcie procesu przebiegunowania pole magnetyczne w pewnym momencie osiąga prawie zerowy poziom, po czym stopniowo powstaje odwrotna polaryzacja.  Ze względu na tak dramatyczny spadek natężenia pola magnetycznego w okresie zmiany biegunów na Słońcu Ziemia jest bardziej narażona na promieniowanie galaktyczne niż w pozostałym okresie. Przyczyną tego jest fakt, że tak jak Ziemia posiada własne pole magnetyczne, które chroni ją przed promieniowaniem elektromagnetycznym Słońca, tak Słońce również posiada własne pole magnetyczne zwane “heliosferą”, która stanowi tarczę ochronną przed promieniowaniem galaktycznym dla całego Układu Słonecznego. Promieniowanie to samo w sobie nie jest szkodliwe, jednak dla człowieka z jego obecną strukturą komórkową i na jego obecnym poziomie świadomości, w zbyt dużych dawkach, może stanowić śmiertelne zagrożenie, a od pewnego poziomu natężenia zniszczyłoby obecną formę życia na Ziemi.

Według ezoteryków ilości promieniowania galaktycznego, jakie Słońce wpuszcza do US podczas zmiany biegunów nie tylko nie szkodzi człowiekowi, a wręcz stymuluje procesy związane z ewolucją świadomości, co stanowi sens całego procesu przebiegunowania na poziomie energetycznym.

Pomiary  naukowe wykazały, że niezależnie od przebiegunowania Słońca jego pole magnetyczne, tak jak w przypadku Ziemi, cały czas słabnie. Według mnie obydwa te fakty wskazują na to, że mamy do czynienia z procesem, podczas którego człowiek na planecie Ziemia, podobnie jak inne cywilizacje na innych planetach posiadające gęstość podobną do ziemskiej, są w trakcie stawania sie istotami galaktycznymi posiadającymi pełną świadomość i moc stwórczą. To dopiero początek procesu.

62A

Fala  Maga

I znowu wspaniale uwidacznia się synchronizcja zjawisk astronomicznych i astrologicznych ze Świętym Kalendarzem Majów – Tzolkin. Obecnie znajdujemy się w Fali Maga. Jest to czas, który sprzyja poszerzaniu świadomości, rozwojowi parazmysłów i odnajdywaniem w sobie magicznych mocy. /więcej na temat Fali Maga we wpisie 18:

http://monamornak.wordpress.com/2012/12/12/663/

Czysta, bezwarunkowa radość to najpotężniejsza ludzka emocja, energia o najwyższych częstotliwościach. Wyższa Harmonia to stan ducha. Codzienne praktykowanie radości, tzn. generowanie tej pozytywnej emocji w sobie bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu, podwyższa wibracje naszej energii życiowej i otwiera nas tym samym na stan wewnętrznej harmonii. Od pewnego poziomu wewnętrznej harmonii możemy mówić o Wyższej Harmonii. To stan, którego nie da się do końca opisać słowami. W nim stapiają się w jedność: poczucie wolności, szczęścia, lekkości, poczucie bezpieczeństwa  własnej wartości, spokój, inspiracja, piękno i siła wewnętrzna. Dopiero w tym stanie jesteśmy zdolni prawdziwie kochać.   

Najważniejszym zadaniem dla każdego, kto świadomie pracuje nad swoją duchowością jest osiągnięcie stanu Wyższej Harmonii i rozwinięcie w sobie umiejętności Kochania. Wraz z Miłością automatycznie przychodzi wszystko inne: poszerzona świadomość, parazmysłowość i obfitość materialna, które są jej naturalnymi atrybutami, a nie celem samym w sobie.

…………………..

W dniu 23 listopda będzie miała miejsce światowa medytacja. Proponuję zapalić tego wieczoru świeczkę, wyciszyć się i wprowadzić się w stan jak najwyższej harmonii.

http://www.youtube.com/watch?v=bm-Ylrd25fA

SPRAWMY, ABY  TE  TRZY DNI, 22-24.11, STAŁY  SIĘ  ŚWIĘTEM  ŚWIATŁA  W  NASZYCH  SERCACH

krajobraz-iuy

żródło: http://monamornak.wordpress.com/2013/11/21/62-chronologia-zdarzen-od-21-12-2012-i-symbolika-zywiolow-23-listopada-2013-o-godz-22-11-heliocentryczny-wielki-sekstyl-przebiegunowanie-slonca-fala-maga-13-25-11-2013-szansa-na-milowy-kr/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s