FALA CZŁOWIEKA (15-27.05. 2013) – 8.Fala w kalendarzu TZOLKIN/ Półcieniowe zaćmienie Księżyca (25.05)/ Święto Wesak (24-26 maja)/ Rozbłyski na Słońcu (8-15 maja)

q4

Jutro  jest  15. maja 2013 – 145.kin w Long  Count (0.0.0.7.5) i 91.kin w Short Count ([91] – Żółty  Magnetyczny (1) Człowiek)   

FALA  CZŁOWIEKA (EB): kiny 92-104 / portale: kiny 93 i 96

Fala  Człowieka  zawiera  2  portale (dni, w których  kosmiczne  energie  spływające  na  Ziemię  są  szczególnie  intensywne; portale tworzą 2 splecione ze sobą nitki DNA /patrz: rys. we wpisie 42- Fala  Słońca  lub  35 – Fala  Gwiazdy):

kin 93 – Czerwony  Biegunowy  Wędrowiec (2. dzień  fali – 16.05)

kin 95 – Żółty  Wiodący  Wojownik (5. dzień  fali – 19.05)

Fala  Człowieka  (żółta) domyka  2.Harmonię  z  5-ciu  Harmonii  wewnątrz  20-falowego  cyklu  kalendarza  Tzolkin. To, co zostało wypracowane  w  sferze  świadomości  w  poprzednich  trzech  Falach  tej  Harmonii, tu  ostatecznie  dojrzewa  i  zaczyna  się  uwidaczniać  w  naszym  codziennym  zachowaniu. Duchowy „plon”, jaki zbierzemy we wszystkich czterech falach, będzie stanowić  esencję dla dalszego rozwoju w następnej  Fali.  Od  jakości  tej  esencji  zależy  nasz  postęp  w  rozwoju  świadomości w następnych falach.

Energie  napływające  na  Ziemię  w  FALI  CZŁOWIEKA  wspierają  rozwój  silnej  i niezależnej  woli, mającej  swoje  źródło  w  Wyższym  Ja.  Wspierają   pracę  nad wewnętrzną  dojrzałością  oraz  dążenie  do  wypracowania  w  sobie  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie – za  własne  czyny, emocje, myśli  i  słowa.

Energie  płynące  z  Kosmosu  na  określonym  poziomie  częstotliwości  w  poszczególnych  falach  pozwalają  korygować  dysonanse  w  określonych  obszarach  naszej  osobowości  i  naszego  charakteru.  Do  takiej  korekty  inspirują  różne  zdarzenia  lub  zmuszają (jeśli  ktoś  się  opiera, a  nadszedł  właściwy  moment  na  poprawki)  negatywne  zdarzenia.  W  Fali  Człowieka  istnieje  szczególna  możliwość  transformacji  następujących  cech  bieguna  cienia  lub  doskonalenia  następujących  cech  bieguna  światła:

q6

Biegun  światła  Pieczęci Człowieka (EB):

– suwerenna  wola  czerpiąca  swoją  siłę  z  ciał (powłok)  subtelnych  w  człowieku, nie  pozostająca  pod  wpływem  sugestii  innych  osób

– niezależność  poglądów  i  swobodne  wyrażanie  własnych  opinii

– rezolutność  i  zdecydowanie;  asertywność

– mądrość  życiowa;  zdolność  postrzegania  zjawisk  w  ich  wszystkich  aspektach  oraz  głębokie  zrozumienie  mechanizmów, jakie  nimi  rządzą

– poczucie  własnej  wartości;  szanowanie  siebie  samego  oraz  innych

– panowanie  nad  swoimi reakcjami i wyczucie sytuacji, czyli umiejętność takiego zachowania, które w danej sytuacji będzie optymalne dla wszystkich stron

– umiejętność  pracy  w  zespole ( energie  poprzedniej  fali – Fali  Wichru – sprzyjały  weryfikacji, odnowie  i  pogłębieniu  relacji  międzyludzkich. Kto  dobrze  odrobił  swoją  lekcję, w  Fali  Człowieka  zrozumie, na  czym  polega  praca  w  zespole  i  dojrzeje  do  tego, aby  zacząć  ją  praktykować.

Biegun  Cienia  Pieczęci  Człowieka

– łatwe  uleganie  sugestiom  i  namowom  innych

– brak  własnych  poglądów  i  nieumiejętność  przyjęcia  konkretnej  postawy  wobec  rzeczy, które  mają  miejsce

– wieczne  niezdecydowanie: brak  umiejętności  szybkiego  podejmowania  decyzji  w  momentach  konieczności  dokonania  wyboru;  chwiejność  charakteru

– nieporadność,  niemożność  ogarnięcia  rzeczy, które  dzieją  się  wokół

– poczucie  bycia  gorszym  od  innych, kompleksy;  wyrokowanie  i  ciągłe  ocenianie  innych

– brak  kontroli  nad  sobą i nieprzemyślane/bezmyślne działanie (przemyślane  działanie  nie wyklucza spontaniczności

– nieprzystępność  i  dystans  wobec  innych

q3

Fale  i  Zamki  Czasu

Dla przypomnienia przebieg 2. harmonii fal w Tzolkin: Energia Fali Wędrowca inicjuje uwalnianie się od zniewolenia przez świat fizyczny, W Fali Łącznika następuje łączenie świata materialnego z duchowym, czyli budowanie pomostu między tym, co na dole, a tym, co na Górze. Fala Wichru to czas weryfikacji i odnowy duchowej na wielu płaszczyznach. Podczas Fali Człowieka rozwijamy mądrość, doskonalimy opanowanie i wypracowujemy niezależną wolę. Czterofalowe harmonie nazywane są Zamkami. Fala  Człowieka  jako  ósma  w  kalendarzu  Tzolkin  zamyka  drugi  Biały  Zamek – Zamek Uszlachetniania (kiny 53-104), któremu patronuje Pieczęć Żółtego Wojownika symbolizująca  siłę łączenia i godzenia rozumu z intuicją. Inaczej można to nazwać wdrażaniem duchowych paradygmatów w nasze życie.To oznacza, że praca nad doskonaleniem biegunów światła poszczególnych kolejnych czterech fal (Wędrowiec/ Łącznik/ Wicher/ Człowiek) procentuje na koniec Zamku wypracowaniem w sobie wewnętrznej siły, woli i mądrości, które pozwolą zrealizować nadrzędny cel Białego Zamku – łączyć rozum z intuicją, godzić myślenie z czuciem. W konsekwencji zaczynamy uwalniać się od władzy pieniądza nad nami i od strachu o nasz byt materialny w przyszłości.

Większość ludzi przychodzi na ten świat z potencjalną możliwością harmonizowania energii reprezentowanych przez wszystkie pieczęcie. Natomiast energia pieczęci naszego osobistego kinu urodzenia oznacza, że transformacja bieguna cienia tej pieczęci w biegun światła nadrzędna w stosunku do pracy nad innymi aspektami naszej osobowości. Dlatego też energii naszej pieczęci „podporządkowane” są wszystkie kluczowe zdarzenia w naszym życiu. Mają one służyć uzdrawianiu dysonansów w określonym obszarze naszego ja, a przez to zbliżyć nas do naszego Wyższego Ja.

q2

AKTYWNOŚĆ  SŁOŃCA

W poprzednim  wpisie podałam terminy aktywności Słońca w maju, które zapowiedział Joe Böhe. I jak zwykle podane przez niego terminy okazały się trafne: 8-15 maja i 19-20 maja. Od kilku dni Słońce jest bardzo aktywne, a 13. maja doszło do trzech gigantycznych wybuchów klasy X. Rośnie również liczba plam na Słońcu. Jedna z tych plam to największa i najbardziej aktywna plama od około 10 lat. To właśnie ona była źródłem 3 ostatnich mega rozbłysków. Przewiduje się, że za kilka dni superaktywna plama znajdzie się w samym środku tarczy słonecznej, a to może oznaczać poważne problemy z energetyką i łącznością satelitarną. Tak widzą to naukowcy. Inaczej patrzą na to ezoterycy. Według nich energia zakumulowana wcześniej w polach magnetycznych aktywnych obszarów Słońca i emitowana podczas rozbłysków w ogromnej ilości w postaci fal elektromagnetycznych (od gamma do radiowych) i strumieni cząstek (protonów, elektronów i jonów) o prędkościach dochodzących do 70% prędkości światła sprzyja „rozpraszaniu” negatywnych energii o niskich wibracjach i jednoczesnemu wzmacnianiu tych o wysokich częstotliwościach. Tak więc wyjątkowo silne rozbłyski na Słońcu to potężny zastrzyk pozytywnej energii przyspieszającej podnoszenie świadomości. Całkowicie przyłączam się do tych opinii!

Ciekawe jest też to, że właśnie od 8.maja (pierwszy dzień wzmożonej aktywności Słońca) do dzisiejszego popołudnia działy się w moim życiu rzeczy, które wymagały dokładnie tego, z czym konfrontuje nas obecnie trwająca Fala Wichru: odwagi. I choć jako całe moje życie naznaczone jest liczbą 11 (urodziłam się 11 dnia według kalendarza gregoriańskiego, w 11-tym tonie kalendarza Tzolkin oraz w 11-ym Księżycu Dreamspell, i przyzwyczajona jestem do wyzwań, to wyzwanie ostatnich dni było wyjątkowe.

q7

PÓŁCIENIOWE  ZAĆMIENIE  KSIĘŻYCA (25.5)  i  ŚWIĘTO  WESAK (24-26.5)

25 maja 2013r. nastąpi kolejne (półcieniowe) zaćmienie Księżyca (ostanie miało miejsce 25 kwietnia) i przedostatnie w tym roku (ostatnie będzie dopiero 19.10.). Nie będzie widoczne w Polsce, natomiast m.in. w całej Ameryce Południowe i Środkowej, w części Ameryki Północnej oraz w części Afryki i niewielkiej części Europy zachodniej. Jak wiadomo, zaćmienia Księżyca występują zawsze przy jego pełni, ale ta nadchodząca pełnia, a w związku z tym i zaćmienie Księżyca , będą wyjątkowe, gdyż będą miały miejsce podczas okultystycznego Święta Wesak, które zawsze ma miejsce podczas pełni majowych, a w tym roku potrwa od  24 do 26 maja, kulminacja oczywiście 25 maja.

Święto  Wesak  widziane  z  perspektywy  świadomości  trójwymiarowej, czyli  Planu Fizycznego

Wesak , który jest obchodzony w dzień majowej pełni i trwa 3 dni, to najważniejsze buddyjskie święto. W tym czasie buddyści wspominają narodziny, oświecenie i samadhi („śmierć”) Buddy i odbywają się liczne procesje. Wesak obchodzone jest w wielu krajach Azji. W Indiach jest świętem narodowym. 8.lutego 2000 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło Dzień Wesak świętem międzynarodowym.

Święto  Wesak – ceremonia  o  głębokim  znaczeniu  okultystycznym

A oto, co mówi Benjamin Creme, artysta malarz i teozof związany z Hierarchią Mistrzów, na temat Święta WesakPodczas pełnia Księżyca powstaje szczególny rodzaj energii, który stymuluje wszystkie inne energie o niższych częstotliwościach, podnosząc w ten sposób ich wibracje. To z kolei nie pozostaje bez wpływu na ludzi, którzy w tym czasie łatwiej otwierają się na energie kosmiczne. Podczas pełni powstaje rodzaj Kanału energetycznego między Słońcem a Księżycem. Księżyc z punktu widzenia okultyzmu jest czymś w rodzaju „martwego szkieletu”, ale podczas pełni (szczególnie tej majowej) odgrywa bardzo ważną rolę, rolę pośrednika miedzy Słońcem a Ziemią. Podczas Święta Wesak zbierają się wszyscy członkowie Hierarchii Wzniesionych Mistrzów – zarówno ci, którzy przebywają w ciałach fizycznych, jak i ci, którzy manifestują się w formie ciał subtelnych. Ceremonii przewodniczą Manu (Sanat Kumara), Chrystus (na Wschodzie nazywany Maitreya) i Pan Cywilizacji (Pan Świata). Są oni manifestacjami Boskiej Świadomości w postaci 3 Promieni. Manu reprezentuje  Promień Woli i Mocy, Chrystus – Promień Uniwersalnej Miłości i Mądrości, Pan Świata – Promień Wiedzy i Inteligencji. Wszyscy Troje, tworząc trójkąt, stoją wokół olbrzymiego, płaskiego kamienia, na którym znajduje się Kryształowy Kielich z krystalicznie przejrzystą wodą. Kiedy nad horyzontem zaczyna wznosić się Księżyc, w momencie idealnej pełni w znaku Byka pojawia się Budda, przybywający z Szambali, największego centrum energetycznego na Ziemi, przez które przechodzą wszystkie Energie płynące z Kosmosu, zanim zostaną rozdzielone na resztę planety. Budda, unosząc się ponad kamieniem, przekazuje Chrystusowi Energię Szambali, który sprawia, że zaczyna ona cyrkulować w obrębie trójkąta utworzonego przez trzech reprezentantów Boskiej Świadomości. Następnie Energia Szambali przekazywana jest Wzniesionym Mistrzom na wszystkich poziomach Hierarchii, którzy stopniowo przekazują ją dalej całej Ziemi i istotom na niej mieszkającym. W ceremonii biorą udział Tybetańczycy oraz pielgrzymi z Indii. Na koniec Budda rozdziela wodę z Kryształowego Kielicha pomiędzy wszystkich uczestników ceremonii. Święto Wesak jest świętem o głębokim znaczeniu ezoterycznym / pojęcia „ezoteryczny” i „okultystyczny” wyjaśniam we wpisie 40/. Czas Święta Wesak to szczególny czas, w którym każda istota na Ziemi otwarta na wyższe energie, ma możliwość poprzez ich świadome przyjęcie szczególnie intensywnego oczyszczenia i odnowy duchowej.

 

reblogged from http://monamornak.wordpress.com

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s