Tajemnica Vescica Piscis cz. II

TRZY BOSKIE PROMIENIE I ICH FUNKCJE W NASZYM DOŚWIADCZANIU PODWSZECHŚWIATA 
RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

W oryginalnych rysunkach wszechświata / podwszechświata, jakie archanioł Michał mi przekazał, umieścił grono Rajskich Synów i Cór poniżej rysunku Vesica Piscis, nakładając je nieznacznie na część jego dolnego fragmentu. Narysował mi również falistą linię przebiegającą przez środek rysunku, przypominającą symbol Yin/Yang. Ten symbol oznacza podział na dualność – pozytywne i negatywne aspekty Stworzenia. Męskie i żeńskie iskry Boskości wnoszące w sferę materii pozytywne i negatywne aspekty Najwyższego Stwórcy. To oznacza, że energia męska ma cechy pozytywne i elektryczne, natomiast energia żeńska charakteryzuje się cechami magnetycznymi, przyjmującymi i ujemnymi. Aby nastąpiło twórcze działanie, potrzeba obu sił. W prawdziwym znaczeniu wymienionych wyżej cech nie ma implikacji odnośnie dobra i zła. W tym przypadku wyrażenie „negatywne” oznacza aplikację pozbawioną swoistej elektryczności. Czynnik ujemny nie ma siły czynnej, choć ma moc. Ten podwszechświat jest zbudowany na fuzji energii żeńskiej i męskiej.

Możemy omówić cechy, cnoty i przymioty TRZECH BOSKICH PROMIENI emitowanych do naszego podwszechświata przez Wielkie Centralne Słońce. W obecnej chwili posiadamy niewielką wiedzę na temat Boskich Planów / kodów / schematów dotyczących wielu innych podwszechświatów tego wszechświata. Powiedziano mi jedynie, że mają różne szerokości pasm (jak kawałki tortu), wiele częstotliwości poziomów Tworzenia, są rozległe i bardzo różnią się między sobą. Nasz podwszechświat jest młody w stosunku do większości innych podwszechświatów tego wszechświata.

Jednak ze względu na nasz unikalny Boski Plan / misję jesteśmy na etapie przygotowań do fuzji z innym mniejszym podwszechświatem znajdującym się obok naszego. Archanioł Michał od wielu lat mówi o nowej Złotej Galaktyce, która powstanie w efekcie tego połączenia, a nasz nowy rozszerzający się podwszechświat zostanie prześwietlony przez Wielkie Centralne Słońce.

PIERWSZY PROMIEŃ BOSKIEJ WOLI I MOCY jest głównym PROMIENIEM MENTALNYM, ucieleśniającym energię Boga Ojca na poziomie wszechświatowym. Ten promień wnosi energie / atrybuty prawdy, męstwa, dynamicznej siły, wytrwałości w dążeniu do celu i jasnej wizji. Jego energia jest skierowana na zewnątrz i stanowi siłę najpotężniejszą z trzech Boskich Promieni naszego wszechświata, jakie są wypromieniowywane do naszego podwszechświata.

BOSKA MATKA na poziomie wszechświata uosabia drugi Promień Miłości / Mądrości. Jest to przede wszystkim PROMIEŃ EMOCJONALNY wnoszący energię miłości rozpalającą myśli nasienne Boskiego Ojca, żeby zgodnie z Boskim Planem objawiły się na materialnych płaszczyznach tworzenia. Głównym celem tego promienia jest emanacja przez Centralne Wielkie Słońce do naszego podwszechświata, przekształcanie wiedzy w mądrość i łagodzenie tej mądrości miłością i współczuciem.

 

 
TRZECI PROMIEŃ – PROMIEŃ SYNÓW / CÓREK zawiera równe proporcje cech mentalnych i emocjonalnych. Jest to promień aktywnej inteligencji, którą, oprócz innych atrybutów, charakteryzuje również pragnienie spożytkowania woli naszego Boga Ojca i miłości / mądrości Bogini Matki, aby stać się skutecznym współtwórcą na materialnej płaszczyźnie Bytu. W planie duchowym Trzeciego Promienia są też komórki kodów pamięci, które wpajają wewnętrzne pragnienie czynienia pokoju oraz dążenia do równowagi i harmonii podczas doświadczania niższych wymiarów.

TRZECI PROMIEŃ ROZSYŁA MOC, KTÓRA POMAGA LUDZIOM DOSKONALIĆ I WYSUBTELNIAĆ CIAŁA MENTALNE, EMOCJONALNE, A TAKŻE OŻYWIA PRAGNIENIE DOSKONALENIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁTWÓRCZYCH. Ten promień wnosi również cechy tolerancji, wyrozumiałości, poczucia jedności i kultury. Jest to PROMIEŃ SŁONECZNY (to jest: promień synów i córek Boga Ojca Matki), wraz z którym dynamiczna energia mentalna Boga Ojca śle myśli nasienne nowego tworzenia. Ta dynamiczna, ekspansywna energia stapia się z wibracjami drugiego Promienia naszej Boskiej Matki ucieleśniającej KOSMICZNE ŁONO TWORZENIA przyjmujące te cudowne myśli siewne, przez co są one włączane do gwiezdnego zasiewu synów i córek nasączając ich jej cechami miłości / mądrości.

ARCHANIOŁ MICHAŁ: Ukochani Mistrzowie, integrowanie coraz większych ilości światła Stwórcy jest dla aspiranta kroczącego przyspieszoną ścieżką wznoszenia wspaniałym darem, ale też wielkim wyzwaniem. Z wnętrza aspiranta wyłaniają się przestarzałe wzorce wibracyjne ciał astralnych i systemów czakr. Te pozostałości – gęste wibracje – nie są oparte na rzeczywistości, lecz są wypaczonymi pojęciami z waszej zwierzęco-ludzkiej świadomości, która często bywa polem walki o dominację pomiędzy waszymi niższymi i wyższymi zdolnościami umysłowymi i emocjonalnymi. Trzeba nauczyć się patrzeć poza osobowość i ego innych, aby się z nimi komunikować oraz starać się poczuć esencję miłości ich Duszy. Samoświadomość musi przemienić się ze świadomości osobowości do świadomości Duszy. Trzeba w sobie rozwinąć BOSKĄ OBOJĘTNOŚĆ NA NEGATYWIZM tak, aby móc pozostać ześrodkowanym w swoim Świętym Sercu dając sobie dostęp do ZASOBÓW BOSKIEJ MOCY.

Najpewniejszym przejawem uzyskania łączności z własnym Świętym Sercem i atomem nasiennym Boskiej Świadomości jest pozostawanie w ciągłym stanie RADOŚCI i uczucie przemożnej MIŁOŚCI. Tak wysoka częstotliwość promieniowania z ośrodka twojego Świętego Serca przez twoje Słoneczne Centrum Mocy wpłynie na wszystkich i wszystko wokół ciebie. Tak jak błogosławiona esencja Miłości / Światła / Życia jest do ciebie emitowana z wyższych wymiarów Światła, tak i ty musisz emitować część Żywego Światła na zewnątrz do ludzi i w świat.

Ukochany, stworzona przez ciebie Ścieżka Światła doprowadzi cię do królestw Światła, gdzie panują: święta miłość, radość, pokój i harmonia. Wiedz, że zawsze jestem w pobliżu, aby cię prowadzić, kierować, bronić i chronić. Zawsze jestem twoim wiernym towarzyszem.

JAM JEST archanioł Michał

TEN ARTYKUŁ ZOSTAŁ POBRANY ZE SŁOWNIKA WIKIPEDIA 

Vesica piscis jest jednym z najbardziej wnikliwych obrazów geometrycznych czasów antycznych i współczesnych. Przecięcie dwóch nakładających się na siebie sfer Vesica Piscis (włącznie ze środkowym fragmentem tej i / lub bardziej popularnych dwuwymiarowych wersji) symbolizuje między innymi:

  1. Złączenie Boga i Bogini w celu spłodzenia potomka.

2. Symbol Jezusa Chrystusa, Ryby.

  1. Szpiczasty owal używany w sztuce dla zaznaczenia aureoli średniowiecznych rzeźb i malowideł.
  2. Pochwa żeńskiej Bogini.
  3. Podstawowy motyw Kwiatu Życia
  4. Fasada Drzewa Życia.
  5. Siła nadająca kształt wielokątom.
  6. Geometryczny opis pierwiastków kwadratowych i proporcji harmonicznych.
  7. Źródło ogromnej mocy i energii.

1) Według najstarszych tradycji Najwyższa Istota była reprezentowana przez kulę, symbol Bytu bez początku i bez końca, istniejącego ciągle, doskonale ukształtowanego i idealnie symetrycznego. Dodanie drugiego kręgu reprezentuje ekspansję jedności, która wyłoniła z siebie dwoistość płci męskiej i żeńskiej, Boga i Bogini. Zachodzące na siebie dwie kule to Bóg i Bogini, którzy spłodzili Boskie potomstwo. Motyw Vesica Piscis (i jego pochodne – Kwiat Życia, Drzewo Życia, i podstawy geometrii) zawiera historię tysięcy lat i poprzedza praktycznie wszystkie główne religie obecnej epoki.
2) Syn lub córka Boga i Bogini są kojarzeni z nałożeniem się kul – tak powstaje trójwymiarowa figura podobna do piłki do amerykańskiego futbolu. W przypadku Jezusa Chrystusa dwuwymiarowy rysunek stanowił także symbol rozmnożenia ryb („ogon” służył ponadto łatwiejszej identyfikacji źródła figury płaskiej). Jest to również wyobrażenie duchowej mocy pochodzącej z wnętrza tego symbolu.

3) Vesica Piscis stanowi kształt będący punktem przecięcia dwóch okręgów o równych promieniach, przecinających się w taki sposób, że środek każdego z kół leży na obwodzie drugiego. Nazwa oznacza dosłownie „rybi pęcherz”.

4) Yin / yang nie są dwiema przeciwstawnymi siłami ( stanowiącymi dualność) lecz uzupełniającymi się przeciwieństwami – niewidocznej (ukrytej, kobiecej) i widocznej (jawnej, męskiej), które współdziałają w ramach większej całości jako części dynamicznego systemu. Wszystko posiada zarówno aspekty yin i yang, podobnie jak światło nie może istnieć bez ciemności i na odwrót, choć jeden z tych aspektów może zamanifestować się silniej w poszczególnych obiektach i z czasem może oscylować.

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

 

reblogged from http://aamichal.blogspot.com/2012/11/tajemnica-vescica-piscis.html

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s